Mezinárodní kancelář CEE Attorneys jmenovala Denisu Novákovou vedoucí advokátkou

Advokátka Denisa Nováková Foto: archiv

Advokátka Denisa Nováková byla na základě své vynikající práce jmenována vedoucí advokátkou týmu M&A v mezinárodní advokátní kanceláři CEE Attorneys. Pražská kancelář CEE Attorneys tak potvrzuje předchozí praxi, kdy se snaží posilovat na vedoucích pozicích a budovat tak silný management v rámci vedení jednotlivých pracovních skupin.

 „Denisa je respektovaným členem našeho týmu M&A, osobně jsem měl příležitost s Denisou spolupracovat na několika zajímavých transakcích a mohl jsem se tak plně přesvědčit o tom, že je nejen vynikajícím odborníkem, ale i skvělým týmovým hráčem, povýšení na pozici vedoucí advokátky si tak nepochybně zaslouží,“ uvedl Lukáš Petr, partner pražské kanceláře CEE Attorneys.

Denisa Nováková, která v týmu CEE Attorneys působí od listopadu 2019 má rozsáhlé zkušenosti při poskytování komplexního právního poradenství významným obchodním společnostem a specializuje se zejména na oblast M&A. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
V rámci své předchozí praxe poskytovala právní poradenství v oblasti akvizičního poradenství a strukturování a také práva nemovitostí. Před příchodem do CEE Attorneys působila v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář, kde se zabývala především nemovitostní a akviziční agendou.
Ke svému působení v CEE Attorneys uvedla: „Na spolupráci s CEE Attorneys si nejvíce cením lidského přístupu, každodenní práce s mezinárodní klientelou a možnosti se přímo účastnit zajímavých projektů.“


CEE Attorneys: 

CEE Attorneys je mezinárodní advokátní kanceláří, která byla založena v České republice, kde také sídlí její vedení. V současné době působí CEE Attorneys s více než 100 právníky v osmi zemích střední a východní Evropy – Bulharsku, Česká republice, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Nad tento rámec poskytuje svým klientům poradenství také v Číně, Indii, Japonsku a na Ukrajině, a to prostřednictvím exkluzivní spolupráce s lokálními advokátními kancelářemi.

V rámci své praxe se CEE Attorneys zaměřuje zejména na korporátní právo, akviziční poradenství a strukturování, právo nemovitostí, soudní spory a arbitráže, insolvenční řízení, právo duševního vlastnictví a pracovní právo.  Ze sektorových regulacích pak zejména na zdravotnictví a farmacii, fintech, počítačové hry a softwarové aplikace, pojišťovnictví a také potravinářství včetně regulace alternativní produkce potravin (např. hydroponie).  CEE Attorneys, jakožto moderní advokátní kancelář, úzce spojuje poskytování právních služeb s business consultingem, zvláště pak v rámci nastavení korporátních vztahů, strategie prodeje či styku s veřejným sektorem.


(red)