Právní výbor posvětil změny trestního řádu: omezení pro kumulaci trestů a novinka v odposleších

Výbor nakonec nepodpořil návrh komunistického poslance Zdeňka Ondráčka na zvýšení hranice promlčení nejzávažnějších trestných činů Foto: archiv

Poslanci na středečním jednání Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny (ÚPV) projednali rozsáhlé změny trestních předpisů. Vedle klíčového pozměňovacího návrhu skupiny poslanců, jehož hlavním bodem zvýšení hranice škody pro určení trestnosti, prošly i novinky: návrh, který má zamezit kumulaci trestů a změna v praxi oznamování uskutečněných odposlechů v případě, že nebyly využity v trestním řízení.

Vládní novelu trestního zákona a trestního řádu, jejímž cílem je zefektivnit a zjednodušit ukládání, a především vymáhání trestů obecně prospěšných prací a trestů peněžitých, projednali poslanci v prvním čtení již v květnu minulého roku. O připravovaných změnách Česká justice podrobně informovala.

Novela například ruší „mezistupně“ v podobě domácího vězení či peněžitého trestu v případě nevykonání trestu obecně prospěšných prací a stanovuje přepočet, kdy jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací znamená jeden den trestu odnětí svobody. V případě přeměny nezaplaceného peněžitého trestu se pak nově stanovuje, že jedna jeho denní sazba bude odpovídat dvěma dnům trestu odnětí svobody. Novela také ukládá orgánům činným v trestním řízení již v jeho přípravné fázi zkoumat podrobně majetkové a rodinné poměry pachatelů za účelem možného uložení peněžitých trestů, popřípadě trestu obecně prospěšných prací.

K vládnímu návrhu podala komplexní pozměňovací návrh skupina poslanců v čele s Helenou Válkovou a Markem Bendou.
Návrh především zdvojnásobuje částky škody pro určení hranice trestnosti, rozšiřuje možnosti uzavřít dohodu o vině a trestu i na nejzávažnější trestné činy či umožňuje zahlazení potrestání právnických osob. O jednání ÚPV před druhým čtením zákona v PS Česká justice informovala.

Zamezení praxe kumulace trestů

Návrh novely zákonů prošel druhým čtením 2. června a na včerejším jednání ÚPV byly podrobně projednávány nové pozměňovací návrhy poslanců.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun