Pátek, 7. května, 2021

Právní výbor posvětil změny trestního řádu: omezení pro kumulaci trestů a novinka v odposleších

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Poslanci na středečním jednání Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny (ÚPV) projednali rozsáhlé změny trestních předpisů. Vedle klíčového pozměňovacího návrhu skupiny poslanců, jehož hlavním bodem zvýšení hranice škody pro určení trestnosti, prošly i novinky: návrh, který má zamezit kumulaci trestů a změna v praxi oznamování uskutečněných odposlechů v případě, že nebyly využity v trestním řízení.

Vládní novelu trestního zákona a trestního řádu, jejímž cílem je zefektivnit a zjednodušit ukládání, a především vymáhání trestů obecně prospěšných prací a trestů peněžitých, projednali poslanci v prvním čtení již v květnu minulého roku. O připravovaných změnách Česká justice podrobně informovala.

Novela například ruší „mezistupně“ v podobě domácího vězení či peněžitého trestu v případě nevykonání trestu obecně prospěšných prací a stanovuje přepočet, kdy jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací znamená jeden den trestu odnětí svobody. V případě přeměny nezaplaceného peněžitého trestu se pak nově stanovuje, že jedna jeho denní sazba bude odpovídat dvěma dnům trestu odnětí svobody. Novela také ukládá orgánům činným v trestním řízení již v jeho přípravné fázi zkoumat podrobně majetkové a rodinné poměry pachatelů za účelem možného uložení peněžitých trestů, popřípadě trestu obecně prospěšných prací.

K vládnímu návrhu podala komplexní pozměňovací návrh skupina poslanců v čele s Helenou Válkovou a Markem Bendou.
Návrh především zdvojnásobuje částky škody pro určení hranice trestnosti, rozšiřuje možnosti uzavřít dohodu o vině a trestu i na nejzávažnější trestné činy či umožňuje zahlazení potrestání právnických osob. O jednání ÚPV před druhým čtením zákona v PS Česká justice informovala.

Zamezení praxe kumulace trestů

Návrh novely zákonů prošel druhým čtením 2. června a na včerejším jednání ÚPV byly podrobně projednávány nové pozměňovací návrhy poslanců.

Prvním z nich byly dva návrhy, které směřovaly k zamezení praxe kumulace trestů, která mj. přispívá k negativnímu trendu nárůstu počtu vězňů, respektive k neefektivnímu ukládání trestů. Sešly se dva návrhy, jeden společný, vypracovaný Helenou Válkovou a Jakubem Michálkem a pak samostatný Michálkův návrh. ÚPV nakonec podpořil v hlasování návrh Válkové a Michálka. Ten do § 39 trestního zákona vkládá nový odstavec, který soudcům ukládá, aby při stanovení druhu trestu a jeho výše přihlédli k trestům, které již má obviněný uloženy a nevykonány „tak, aby vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu a osobě pachatele nebyl uložen takový trest, který by spolu s dosud nevykonanými tresty vedl k nepřiměřenému…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit