Úterý, 15. června, 2021

Senát poslal do sněmovny „ústavně právní vozovou hradbu“ proti odzbrojovacím tendencím v EU

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Po téměř tříhodinovém řečnickém maratonu poslal Senát návrh ústavního zákona o právu bránit život svůj a jiného zbraní do Poslanecké sněmovny. Sněmovna musí návrh odsouhlasit 3/5 většinou, neboť jde o rozšíření Listiny základních práv a svobod. Převaha hlasů pro „ústavně právní vozovou hradbu proti ztrestání vzpurné země“ byla zjevná, otázka deklaratorního významu navrhovaného aktu nebyla odpovězena.

Pokud má v tomto smyslu dojít ke změně Listiny základních práv a svobod, musí nyní návrh odhlasovat obě komory Parlamentu 3/5 většinou, neboť jde o ústavní zákon. V závěrečném usnesení Senát odhlasoval, že do sněmovny vyšle senátory Martina Červíčka, Zdeňka Hrabu a Václava Lásku.

O návrhu i o stanoviscích senátorů Česká justice opakovaně informuje.

Svoboda našich zemí vždy vadila za podpory zevnitř

Jde o těžkou ráži zástupců návrhu – na jedné straně Martin Červíček (ODS) za Náchod jako jeden z navrhovatelů vybavený argumenty věcnými, na straně druhé další navrhovatel senátor Zdeněk Hraba (STAN) z Benešova. „Neubráním se přirovnání, pro mě osobně je navrhované doplnění základních práv jakousi ústavně právní vozovou hradbou, která může bránit práva obyvatel před velmi pravděpodobnou novodobou směrnicovou křížovou výpravou. Jenom pokud bude základní lidské právo bránit život i se zbraní deklarované na ústavní úrovni, tak bude možné čelit snahám o omezení základních lidských práv svobodných Čechů, Moravanů, Slezanů. Údajně mají těchto práv až příliš, to slyšíme neustále z, řekněme, Bruselu,“ uvedl senátor Hraba v úvodu.

Podle jeho slov nejde o přirovnání EU ke křižákům, avšak při projednávání návrhu se mu vybaví příběh Kalicha či Brežněvova doktrína i historicky vysoká míra svobody v zemích Koruny české: „Přesto taková míra svobody v zemích Koruny české někomu vadila. Měla být zvnějšku omezena a její nositelé ztrestáni. Samozřejmě i za podpory zevnitř,“ upozornil na události českých dějin.

Novela Listiny základních práv a svobod, která zakotvuje do ústavního pořádku právo bránit se legálně drženou zbraní, míří k projednání do Poslanecké sněmovny Foto: Senát

Bez legálního ozbrojení zbudou jen ilegální zbraně

Senátor Hraba rovněž popsal, co nastane, budou-li obyvatelé České republiky směrnicemi a regulacemi odzbrojeni: „Ilegálně držená zbraň bude jediná varianta, jak mít zbraň, zase znovu opakuji, ty tendence o odzbrojení tady jsou, z unie, z Evropy. Ty tendence jsou jednoznačné. Odzbrojit ty, kteří mají zbraň legálně, vzít jim střelné zbraně, to je začátek, zakázat nošení nožů, zakázat nošení čehokoli, co by mohlo být použito k reálné obraně jako zbraň. Spurné státy budou k odzbrojeních jejich obyvatel donuceny. Pod jakoukoli záminkou. Třeba pod záminkou zajištění volného trhu jako naposledy, bylo to tady řečeno. Poslední prohra ČR byla odůvodňována zajištěním volného trhu. Pokud tedy postavíme onu jakousi ústavně právní vozovou hradbu, pak máme naději, že patnáctičlenná posádka na její korbě bude bojovat. Samozřejmě naději, ne jistotu. Bez možnosti bojovat je ale ta prohra jistá, nebudeme mít možnost, jak se bránit, pokud nebudeme mít toto právo zakotvené na ústavní úrovni. Naděje na možnost souboje a vítězství bude existovat pouze, pokud bude toto právo zakotveno, není to nějaká bezvýznamná změna, pokud tam nezakotvíme toto základní lidské právo, bránit se i se zbraní, pak je jistota, že budou obyvatelé Čech odzbrojeni, bez novely listiny osud základního lidského práva skutečně efektivně, reálně bude zpečetěn. Budu hlasovat pro zavedení práva bránit život i se zbraní, beze zbraně se totiž nikdo neubrání, ubrání se jenom jednotlivci, jenom malé, mizivé procento lidí,“ uvedl senátor doslova.

Návrh, který byl předmětem jednání je zde:

 

Povinnou regulaci zbraní podle směrnice EU, která zavedla nové kategorie posuzování zbraní a zkrátila platnost zbrojních průkazů, ovšem mezitím minulý týden sněmovna schválila.

Košatá diskuse vedla k úvahám na změnu jednacího řádu

V košaté a takřka tři hodiny trvající diskusi pak zazněly znovu argumenty pro i proti, o kterých Česká justice opakovaně informuje. Část senátorů s právními argumenty stále trvá na tom, že jde o pouhou deklaraci, která je zbytečná a která nás před Evropskou unií a jejími směrnicemi nemůže ochránit a neochrání. Druhá část senátorů je přesvědčena rovněž s právními argumenty o opaku, dokonce s odkazem k Ústavnímu soudu, podle kterého více legislativy nikdy neuškodí.

Jak se diskuse protahovala, došlo i na téma dotace na pastviny z úst senátora Jiřího Čunka (KDU-ČSL) a na veselou historku o kursu sebeobrany, na kterém senátorka Miluše Horská (KDU-ČSL) z Pardubic seznala, že se zločinci ubrání beze zbraně jen s láskou. K tomu vystoupil senátor Václav Láska z Prahy (SEN21) s faktickou poznámkou a situace nakonec senátory dovedla k diskusi o změně jednacího řádu a zavedení faktických poznámek, když většina vystupujících potvrzovala nebo vyvracela, co řekl ten druhý a reagovala dialogem.

V diskusi vystoupilo celkem 26 senátorů, přičemž někteří vystoupili dvakrát, zaznělo v závěru. Návrh byl schválen 41 hlasem, při kvóru 35 hlasů. Do sněmovny nakonec návrh poslalo svým hlasem 65 senátorů.

Zbytečně omezující

Předseda senátní ústavní komise Jiří Dienstbier (ČSSD) označil návrh za zbytečně omezující, neboť se vztahuje jen na obranu života, nikoli majetku. Novela je podle Dienstbiera navíc nadbytečná s ohledem na nadřazenost unijního práva národnímu. Předloha je podle něj „agitační nástěnka sloužící pouze k politické deklaraci“. Marek Hilšer z klubu STAN řekl, že Senát nemá přijímat zákony, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. Obává se, že novela posílí snahy některých lidí vytvářet domobranu.

Navrhované doplnění Listiny základních práv a svobod vychází z petice, kterou podepsalo 102.000 lidí včetně mnohých ústavních činitelů. Petice byla reakcí myslivců a dalších majitelů zbraní na snahu Evropské komise omezit vlastnictví zbraní včetně legálně držených. Komise to zdůvodnila mimo jiné nutností přijmout opatření proti terorismu. Kritici unijního opatření ale poukazovali na to, že teroristé většinou používají nelegálně opatření zbraně a že stávající český zákon je dostačující.

Česko neuspělo u Soudního dvora Evropské unie s žalobou na kontroverzní směrnici. Vláda musela sněmovně předložit novelu zbraňového zákona, která unijní regulaci přebírá v nezbytně nutné míře. Norma, kterou v prvním kole projednávání podpořila Sněmovna, zavádí nové kategorie zbraní a zkracuje platnost zbrojních průkazů z deseti na pět let.

Přepis jednání je zde.

Irena Válová, čtk

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY