Úterý, 16. srpna, 2022

Soudce zapomněl obviněného propustit z vazby, kárný senát mu snížil plat

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes schválil dohodu o kárném provinění a opatření v kárném řízení soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 (OS) Petra Nováka. Ten se s vedením soudu dohodl na snížení platu o pět procent na půl roku. „Opatření je na samé hranici,“ konstatoval k navrženému trestu předseda kárného senátu Tomáš Langášek.

Soudce Novák v lednu 2018 povolil obnovu řízení a zrušil souhrnný trest muže, který vykonával ve věznici ve Vinařicích. Soudce ovšem zároveň nerozhodl o vazbě, jak mu ukládá zákon. Sám soudce to vysvětloval tím, že řízení probíhalo v nepřítomnosti obviněného a ohledně jeho pobytu ve věznici jej neinformoval ani státní zástupce. „Lidově řečeno mne to netrklo, když jsem neměl obviněného v jednací síni,“ uvedl na svoji obhajobu soudce Novák.

75 dnů nezákonného omezení svobody

Nezákonné omezení svobody tak trvalo 75 dní, do 5. května téhož roku, kdy muž nastoupil k dalšímu výkonu trestu.

Na problém soudce Nováka přitom upozornila až v listopadu 2019 soudkyně OS pro Prahu 6, a posléze i tehdejší místopředseda OS pro Prahu 8. Jak rekapituloval svá zjištění kárný senát, po upozornění na tento problém byla snaha aparátu soudu započíst nezákonně vykonanou vazbu postiženému do tehdy již nově vykonávaného trestu. Věznice však zápočet neumožnila, oněch 75 dní již mělo přesahovat zbývající dobu trestu. Soudce Novák se prý o nemožnosti provedení zápočtu dozvěděl až později, podal proto podnět k obnově řízení státnímu zastupitelství tak, aby mohla být muži doba strávená v nezákonné vazbě započtena do současného trestu. Jak vyplynulo při jednání kárného senátu, obnova řízení byla v této věci nakonec povolena.

Kárný senát nakonec předloženou dohodu kárného žalobce s kárně žalovaným akceptoval, byť bylo zřejmé, že došlo k hlasování senátu, které nebylo jednoduché. Předseda kárného senátu Tomáš Langášek k tomu při zdůvodnění rozhodnutí prohlásil, že senát zvažoval, zda se nejedná o „zjevnou nepřiměřenost“ s ohledem na to, o jak masivní nezákonné omezení osobní svobody šlo.

Pro akceptování takto navržené dohody ale svědčila jak dohoda sama, tak polehčující okolnosti v podobě sebereflexe soudce Nováka, který svá pochybení uznal a snažil se je napravit. Soudce Langášek dále zmínil zmatky v komunikaci mezi aparátem soudu a věznicí při řešení možného „zápočtu“ nezákonné vazby, a také objektivní složitosti při ukládání souhrnných trestů. V neposlední řadě se kárný senát nepřiklonil k neschválení dohody, neboť by tak měl činit pouze při zjevné nepřiměřenosti navrženého opatření, v opačném případě by překročil hranice svých pravomocí a moderoval by aktivně dohodu mezi oběma stranami kárného řízení.

Jednání pomocí video přenosu

Jednání kárného senátu se dnes konalo z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví (MZd) pomocí video přenosu. Kárný žalobce a kárně žalovaný byli v Praze, zatímco kárný senát zasedal na NSS v Brně v oddělené místnosti a celé jednání pak sledovala v jiné jednačce na monitoru také veřejnost.

Předseda senátu Langášek hned na úvod vysvětlil, že tak musí učinit, neboť nechce vést jednání se zahalenými tvářemi. „Aniž bych jakkoliv komentoval platnost nařízení Ministerstva zdravotnictví, s politováním musím konstatovat, že obsahuje řadu výjimek, například pro zkoušky na vysokých školách, které se ovšem netýkají jednání soudů. Musíme porozumět i neverbálnímu projevu, proto jsem se rozhodl, že to provedeme pomocí dálkového přenosu, abychom nemuseli mít ochranu obličeje,“ zdůvodnil dnešní aranžmá Langášek, který sám bude jako soudce NSS rozhodovat kasační stížnost MZd proti rozhodnutí Městského soudu v Praze. Ten na konci dubna zrušil část opatření ministerstva jako nezákonná.

 

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY