Úterý, 15. června, 2021

Spis na CD je možné poskytnout jen selektivně a za peníze, míní náměstek policejního prezidenta

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vše zůstane při starém. Takový je výsledek návrhu prezidenta Unie obhájců Tomáše Sokola policejnímu prezidentovi Janu Švejdarovi a jeho zástupci zavést jako standardní postup už existující praxi prostudování spisu podle trestního řádu na CD s kompletně naskenovaným materiálem. Policie má postup za vhodný selektivní. Měl by být založen na zvážení každého orgánu a za peníze. Jinak hrozí riziko ztráty a spis mimo kontrolu. Zavedení principu univerzálně by zakládalo technické a personální nároky na policii.

Policejního prezidenta Jana Švejdara a jeho zástupce Jaroslava Vilda oslovil prezident Unie obhájců Tomáš Sokol s předmětným návrhem na konci dubna na základě informací od jednotlivých obhájců: „Unie obhájců ČR byla informována svými členy i dalšími obhájci, že některé policejní útvary nabízejí možnost realizace procesního úkonu – prostudování spisu dle § 166 odst. 1 trestního řádu tak, že nabízí doručení CD s kompletně naskenovaným spisovým materiálem, včetně spisového přehledu. Tuto praxi považujeme za velice vhodnou a oceňujeme ji zejména v současné situaci,“ napsal Sokol oběma funkcionářům.

„Máme zato, že by tento postup byl využitelný i do budoucna. Hodláme o něm informovat i naše členy a další kolegy s doporučením, aby takovou možnost využili. V době, kdy si většina obhájců již v průběhu trestního řízení pořizuje průběžně kopii vyšetřovacího spisu je samotné prostudování spisu spíše závěrečnou procesní formalitou. Samozřejmě s tím, že dokud nebude existovat právně rovnocenný e-spis, musí mít obhájce vždy možnost seznámit se i s papírovým spisem,“ vysvětloval v dopise policejnímu prezidentovi a jeho náměstkovi.

Sokol: Je to zkouška nebo soukromá iniciativa?

Jak vyplývá z dopisu Tomáše Sokola, který již dříve zveřejnila Unie obhájců, předmětná praxe existuje a postup je využíván. V dopise se Sokol ptal, zde jde o zkoušku nebo soukromou iniciativu jednotlivých policejních útvarů: „Pokud se spolehne na to, co mu dal policejní orgán a fyzicky nevyužije možnosti prostudovat spis (nedostaví se), je to odpovědnost obhájce. Nicméně ve zdrcující většině případů není a nebude důvod, proč tento postup nevyužít, ačkoli rozhodující bude vždy přání klienta. Pouze bychom přivítali informaci, zda jde prozatím o zkoušku této možnosti, kterou realizují některé útvary policie, případně zda jde o jejich soukromou iniciativu. I o tom budeme své členy a prostřednictvím ČAK i ostatní advokáty informovat,“ uvedl v dopisu policejním funkcionářům Tomáš Sokol doslova.

Policejní prezident Jan Švejdar Foto: archiv

Náměstek policejního prezidenta Jaroslav Vild reagoval takřka obratem. Už 5. května 2020 se vyjádřil k podnětu Unie obhájců, ve které Unie „poukazuje na výhody praxe spočívající v tom, že policejní orgán poskytne obhájci CD nosič s kompletně naskenovaným spisovým materiálem, který je předmětem prostudování“. Odpověď policejního funkcionáře na návrh Unie obhájců Česká justice získala a má ji k dispozici. Vild: Je to na zvážení každého policejního orgánu Podle Jaroslava Vilda je popsaný postup vhodný jen někdy: „K tomuto podnětu sdělujeme, že Policie ČR považuje tento postup za vhodný selektivně, a to zejména v případech rozsáhlých trestních spisů s velkým počtem osob oprávněných k prostudování spisu. Při poskytnutí elektronické…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit