Spis na CD je možné poskytnout jen selektivně a za peníze, míní náměstek policejního prezidenta

Obhájce žádal o spis na CD, neuspěl Foto: Pixabay

Vše zůstane při starém. Takový je výsledek návrhu prezidenta Unie obhájců Tomáše Sokola policejnímu prezidentovi Janu Švejdarovi a jeho zástupci zavést jako standardní postup už existující praxi prostudování spisu podle trestního řádu na CD s kompletně naskenovaným materiálem. Policie má postup za vhodný selektivní. Měl by být založen na zvážení každého orgánu a za peníze. Jinak hrozí riziko ztráty a spis mimo kontrolu. Zavedení principu univerzálně by zakládalo technické a personální nároky na policii.

Policejního prezidenta Jana Švejdara a jeho zástupce Jaroslava Vilda oslovil prezident Unie obhájců Tomáš Sokol s předmětným návrhem na konci dubna na základě informací od jednotlivých obhájců: „Unie obhájců ČR byla informována svými členy i dalšími obhájci, že některé policejní útvary nabízejí možnost realizace procesního úkonu – prostudování spisu dle § 166 odst. 1 trestního řádu tak, že nabízí doručení CD s kompletně naskenovaným spisovým materiálem, včetně spisového přehledu. Tuto praxi považujeme za velice vhodnou a oceňujeme ji zejména v současné situaci,“ napsal Sokol oběma funkcionářům.

„Máme zato, že by tento postup byl využitelný i do budoucna. Hodláme o něm informovat i naše členy a další kolegy s doporučením, aby takovou možnost využili. V době, kdy si většina obhájců již v průběhu trestního řízení pořizuje průběžně kopii vyšetřovacího spisu je samotné prostudování spisu spíše závěrečnou procesní formalitou. Samozřejmě s tím, že dokud nebude existovat právně rovnocenný e-spis, musí mít obhájce vždy možnost seznámit se i s papírovým spisem,“ vysvětloval v dopise policejnímu prezidentovi a jeho náměstkovi.

Sokol: Je to zkouška nebo soukromá iniciativa?

Jak vyplývá z dopisu Tomáše Sokola, který již dříve zveřejnila Unie obhájců, předmětná praxe existuje a postup je využíván. V dopise se Sokol ptal, zde jde o zkoušku nebo soukromou iniciativu jednotlivých policejních útvarů: „Pokud se spolehne na to, co mu dal policejní orgán a fyzicky nevyužije možnosti prostudovat spis (nedostaví se), je to odpovědnost obhájce. Nicméně ve zdrcující většině případů není a nebude důvod, proč tento postup nevyužít, ačkoli rozhodující bude vždy přání klienta. Pouze bychom přivítali informaci, zda jde prozatím o zkoušku této možnosti, kterou realizují některé útvary policie, případně zda jde o jejich soukromou iniciativu. I o tom budeme své členy a prostřednictvím ČAK i ostatní advokáty informovat,“ uvedl v dopisu policejním funkcionářům Tomáš Sokol doslova.

Policejní prezident Jan Švejdar Foto: archiv

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

Sdílejte
Předchozí článekSoud zamítl požadavek exnáměstka Šišky na odškodnění za stíhání
Další článekBerní úředníci podle Ústavního soudu upravují daňové spisy
Irena Válová
Irena Válová je novinářka, editorka, zástupkyně šéfredaktora i publicistka v tištěných médiích, ale i v rozhlasech a televizích. Mimo jiné referovala o politických událostech z krizových oblastí: přechod k demokracii v JAR, referendum o Saddámu Husajnovi v Iráku či rušení amerických základen na Filipínách. Šest let byla zpravodajkou ze Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Na základě publikovaných rozhovorů s americkými právníky o konfliktu zájmů v politice obdržela stipendium od velvyslanectví USA v Praze, v roce 1994 pak v Chicagu certifikát USIA tištěná žurnalistika v USA. V 90. letech též absolvovala několik stáží na téma demokracie ve Švýcarsku. V roce 1998 byla zvolena předsedkyní Syndikátu novinářů ČR, o rok později se stala členkou Řídícího výboru Evropské federace novinářů se sídlem v Bruselu. Tři roky vedla sdružení pro svobodný tisk Media Observatory ČR. Od roku 2001 je na volné noze jako autorka, editorka i mluvčí. Spolu s advokátem a nyní zvoleným soudcem Evropského soudu pro lidská práva za ČR ve Štrasburku JUDr. Alešem Pejchalem je autorkou knihy Základní slova: rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu.