Úřad vlády bude muset zaplatit v kauze Promopro i půlmiliardové penále, rozhodl NSS

NSS zamítl stížnost Úřadu vlády ve sporu o penále za Promopro Foto: archiv

Úřad Vlády České republiky (ÚV) bude muset zaplatit za tzv. kauzu Promopro vedle půlmiliardového odvodu také penále ve stejné výši. Dnes o tom rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS), který potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze z května 2018.

NSS již v listopadu 2018 rozhodl o tom, že ÚV musí zaplatit odvod ve výši 551 mil. Kč, když zamítl kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze (MS). V tomto sporu došel NSS k závěru, že rozhodnutí finančních úřadů o odvodu nebylo zásahem do veřejných subjektivních práv stěžovatelky. Oba orgány jsou součástí státu a jedná se pouze o převod finančních prostředků v rámci „jedné kapsy“. A není úlohou správních soudů řešit interní problémy uvnitř moci výkonné, konstatoval k tomu tehdy NSS.

Osmý senát NSS ve složení Tomáš Foltas, Michal Mazanec a Petr Mikeš posuzoval v nynější věci kasační stížnost ÚV proti odvodu penále ve stejné výši. A došel k závěru, že v judikatuře NSS existuje ohledně této otázky, tedy zda je stát oprávněn podat žalobu podle § 65 soudního řádu správního, rozpor a v červnu minulého se proto obrátil na Rozšířený senát NSS (RS).

RS 18. února letošního roku došel k závěru, že stát je legitimován k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 soudního řádu správního, a to za podmínky, že v posuzovaném vztahu nevystupoval ve vrchnostenském postavení. Jinak řečeno, původní rozhodnutí NSS ohledně odvodu v téže věci bylo v právní otázce rozhodnutím RS překonáno.

Přesto osmý senát rozhodl tak, že stížnost Úřadu vlády zamítl, neboť přezkoumával pouze věc výměry penále. A zde jej judikatura NSS vázala původním, jakkoliv tedy překonaným, rozhodnutím ve věci odvodu z listopadu 2018.

„Nejvyšší správní soud se nyní nemohl zabývat kasačními námitkami stěžovatelky poukazujícími na nezákonnost samotného odvodu. Jak totiž vyplývá z konstantní judikatury, v řízení ve věci penále soudy nemohou přezkoumávat zákonnost vlastního odvodu,“ stojí mj. v rozhodnutí s tím, že původní rozsudek nabyl právní moci, na čemž nic nezměnilo ani rozhodnutí RS z února letošního roku.

Petr Dimun