Exekutorská komora jednala s vládním zmocněncem Dzurillou o elektronizaci justice

V posledních letech roste zájem o elektronickou komunikaci i s exekutorskými úřady Foto: Pixabay

Zástupci Exekutorské komory jednali s Vladimírem Dzurillou, vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci, o možnostech spolupráce. Mezi hlavními tématy byl rozvoj elektronizace justice a Centrální evidence exekucí za účelem zajištění lepší informovanosti obyvatel. Obě strany se rovněž shodly na myšlence vzniku meziresortní expertní komise.

Obě strany se shodly na tom, že digitalizace justice představuje velkou výzvu a měla by být prioritou pro zajištění fungování soudní moci. Zástupci Exekutorské komory ČR vládního zmocněnce informovali, že soudní exekutoři mají v oblasti digitalizace výrazný náskok před soudy, neboť významná část exekučního řízení probíhá v elektronické podobě. V součinnosti s Komorou proto mají státu co nabídnout.

Vládní zmocněnec pro IT byl na jednání dále seznámen se současnou podobou Centrální evidence exekucí i s plány, které s ní má Exekutorská komora ČR do budoucna. Již v minulosti se Komoře podařilo napojit Centrální evidenci exekucí na systém CzechPOINT, díky čemuž si každý může pořídit výpis z evidence na kterékoli pobočce České pošty, s. p., s touto službou. Spoluprací s Vladimírem Dzurillou, coby vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci, Vládou ČR, a příslušnými ministerstvy může Exekutorská komora ČR dále rozšiřovat dostupnost Centrální evidence exekucí pro širokou veřejnost.

Prezident Exekutorské komory

„Potenciál spatřuji především v možnosti propojení Centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR s Portálem občana, čímž by se možnost pořizovat si výpisy z evidence rozšířila na další platformu dostupnou všem občanům,“ sdělil Vladimír Dzurilla.

Zkušeností Exekutorské komory ČR lze využít například i při informování veřejnosti o stavu exekucí v Česku. Příkladem může být projekt statistického webu, který lze dále rozvíjet a rozšiřovat okruh informací sdělovaných elektronickou formou veřejnosti.

,,Jak jsem avizoval v květnu, pokračujeme ve snaze rozšiřovat okruh dostupných informací. Naše schůzka nám jen potvrdila velký potenciál propojení Centrální evidence exekucí s dalšími informačními portály. Společným zájmem je co nejjednodušší a nejefektivnější zprostředkování dat veřejnosti,“ dodává prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil.

Zástupci EKČR se s Vladimírem Dzurillou shodli i na myšlence vzniku expertní meziresortní komise, která by měla za úkol procesování výše uvedeného rozvoje CEE.

(red)