II. Obviněný exdetektiv ÚOOZ Ratajský promluvil : Šlachta je tragéd, který ublížil nejen policii

"No to jste mi způsobil záchvat smíchu. Saman El-Talabani je korunním svědkem téměř ve všech aktuálních kauzách, které zpracovává brněnské NCOZ, v mém případě protidrogovka a dozoruje VSZ Olomouc. Mimochodem je to i člověk, který byl poměrně nedávno odsouzen za křivé svědectví právě vůči Richardu Ohnoutkovi. Ta věc je po Talabaniovsku zamotaná a složitá, stejně jako osobnost a obsah výpovědí pana Talabaniho, který je jakýmsi žolíkem trestních řízení vedených v Brně.," říká Michal Ratajský. Foto: Jan Hrbáček

Před sedmi lety se bývalý důstojník Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu podplukovník Michal Ratajský dostal v Brně v rámci utajované operace s krycím názvem Krov do sféry zájmů tamních policistů. Následně byl obviněn z vynášení policejních informací spolu s kontroverzním brněnským podnikatelem Samanem El-Talabanim a dalšími. Odposlechy v této kauze zachytily mimo jiné i hovory El-Talabaniho s vlivným brněnským politikem Jiřím Švachulou. Rozjel se obří korupční případ v Brně, který citelně zasahuje hnutí ANO. Michal Ratajský v rozhovoru pro Českou justici otevřeně popisuje zákulisí kauzy.

První část rozhovoru přinesla Česká justice včera.

Privatizace trestního řízení s žolíkem

Počkejte ta interakce se mezi Robertem Šlachtou a vámi musela mít nějakou genezi. Přeci jste se nestal podezřelým jen proto, že jste o něm trousil mezi kolegy, že je špatným velitelem útvaru…

Byť už jsem měl v civilu po odchodu z ÚOOZ jinou náplň práce, o činnost a život na útvaru jsem se nadále zajímal, trávil jsem s bývalými kolegy hodně času (některé jsem dokonce i zaměstnával či s nimi jinak spolupracoval) a díky tomu jsem přijímal aktivně či pasivně řadu informací z prostředí ÚOOZ od kamarádů. A nemyslím tím informace z trestních řízení, ale mluvíme o poměrech uvnitř a o působení útvaru. Ty informace jsem pak ochotně a rád předával všem, o kterých jsem se domníval, že by měli zájem je zveřejnit a případně tento stav změnit. Ať už to byli třeba novináři či politici. Zkrátka o dění v policii jsem se i nadále aktivně zajímal a snažil se mít přehled. A Robert Šlachta a jeho suita to samozřejmě moc dobře věděli. Protože jsem se s tím nijak netajil.

Dále musím zopakovat to, co jsem řekl před chvílí, a to že jsem v bezpečnostní branži velice intenzivně působil a působím dodnes, a při této činnosti se kontaktům s příslušníky policie a jiných bezpečnostních složek prostě nevyhnete.  No, a pak přišlo to, co nejspíš přijít muselo, a obdobně se tomu tak stalo i v jiných případech. Zaklekli na mě a za velké osobní angažovanosti Šlachtova tehdejšího věrného exponenta, vedoucího expozitury ÚOOZ v Brně Richarda Ohnoutky, dnes náměstka Národní centrály proti organizovanému zločinu, napnuli své veškeré síly a prostředky pro to, aby mě nějakým způsobem na čemkoliv „udělali“, a aby si to udrželi. Svým způsobem si zprivatizovali trestní řízení a pod záminkou jakéhosi urputného boje proti organizovanému zločinu si se mnou pokusili vyřídit účty.

Korunním svědkem proti vám je za podvod s DPH odsouzený brněnský kontroverzní podnikatel Saman El-Talabani. Shodou okolností je hlavním svědkem také v kauze brněnské politiky, přezdívané Stoka. Jaká je podle vás validita jeho svědectví?

No to jste mi způsobil záchvat smíchu. Saman El-Talabani je korunním svědkem téměř ve všech aktuálních kauzách, které zpracovává brněnské NCOZ, v mém případě protidrogovka a dozoruje VSZ Olomouc. Mimochodem je to i člověk, který byl poměrně nedávno odsouzen za křivé svědectví právě vůči Richardu Ohnoutkovi. Ta věc je po Talabaniovsku zamotaná a složitá, stejně jako osobnost a obsah výpovědí pana Talabaniho, který je jakýmsi žolíkem trestních řízení vedených v Brně.

Ze spisů vypadá spíš jako vydatný informátor, který se snažil krýt si svůj byznys a svoje záda, když mu hrozil pobyt v arestu…

Informátor zřejmě byl, alespoň podle informací uvedených v médiích i v našem spisu. Já osobně jsem se s ním poznal jen velice povrchně. Setkali jsme se asi čtyřikrát, nebo maximálně pětkrát v životě. A to vždy z jeho iniciativy. Byl vždy slušný a velice milý.

Navyprávěl toho ale o vás hodně…

O mně ani tak ne, napovídal toho hodně spíš o některých mých bývalých kolezích.

Myslel jsem o aktérech kauzy Krov, o vás, jako celku…

V určitém smyslu ano. Bez něj by naše kauza asi nebyla tak zajímavá. Ale tato zjevně rozporuplná postava si momentálně hraje svou životní velkou hru.

Měl El-Talabani měl nějaký užší vztah k Robertu Šlachtovi, nebo jen k Richardu Ohnoutkovi?

Prokazatelně měl blízký vztah s Richardem Ohnoutkou. S ním se stýkal na konci první dekády milénia, pak se jejich vztahy se narušily, nebo dokonce přerušily, kdy výsledkem bylo, že na Ohnoutku podal trestní oznámení. Nakonec se vše, ale v dobré obrátilo a nyní je v jím započatých trestních řízeních zásadním korunním svědkem. A Richard Ohnoutka, mimochodem můj bývalý kolega z expozitury v Brně, je de facto strůjcem prověřování mé osoby. Člověk, který po odchodu z Brna ke Šlachtovi do Prahy personálně a profesně zdecimoval odbor obchodu s lidmi a nelegální migrace, poté stejným způsobem paralyzoval brněnskou expozituru, tak nyní působí i na pozici náměstka NCOZ. Vím, že v současné době má Ohnoutka obrovské problémy i v centrále, kvůli své konfliktní povaze a přístupu k podřízeným, a proto se v podstatě jemu podřízené segmenty na NCOZ personálně a funkčně rozkládají. V nedávné době odešli z centrály tři vedoucí pracovníci na úseku boje proti terorismu, mnozí další příslušníci útvaru zvažují kvůli nesnesitelným pracovním podmínkám odchod. Právě díky konfliktnímu manažerskému destruktivnímu přístupu Ohnoutky.

Mimochodem Ohnoutka byl kvůli vztahům s podřízenými v minulosti několikrát prověřován GIBS. Žel bohu tato šetření vždy byla zastavena na pokyn VSZ v Olomouci, které roky ÚOOZ, dnes NCOZ, kryje záda. Olomoucké VSZ se stalo jakýmsi automaticky dedikovaným státním zastupitelstvím, které nehledě na místní a věcnou příslušnost dozoruje svým specifickým způsobem všechny trestní věci vedené, řízené či týkající se ÚOOZ, případně jejich proxy kulisami, kterými je v našem případě protidrogová centrála.

Stejný modus operandi, jeden soudce vládne všem

V čem tam, v Olomouci, spatřujete chorobu ve fungování justice?

Foto: Jan Hrbáček

Aspoň tak jak jsem to já pochopil a zažil během působení v řadách kriminální policie, státní zastupitelství by mělo správně dozorovat a usměrňovat práci policie. Kdežto v jejich případě se tomu tak neděje. Dovolím si tvrdit, že se jedná se o jakousi vyšší formu součinnosti, kdy veškeré navrhované, nebo drtivá většina navrhovaných úkonů, ať už to jsou odposlechy, nebo sledování, jsou automaticky nekriticky schvalovány. A pak jsou v nějaké součinnosti postupně přidělovány a žádány tyto úkony u soudů, kde je pravděpodobnost, že projdou a ty úkony jsou nasazovány, nehledě na zákonný důvod. Mám s tím přímou osobní zkušenost především jako obviněný.

Bavíme se například o modelu, který zmiňoval expremiér Petr Nečas, o soudci Vicherkovi z Ostravy, který si měl brát víkendové služby na schvalování odposlechů?

Přesně na něco takového narážím. Vicherka neznám, ale modus operandi je mi povědomý.

Kdy se tedy udělovalo povolení k vašim odposlechům? Také o víkendech?

O našich odposleších se rozhodovalo, a je to vtipné, jak už jsem zmínil, v Olomouci a pak dvakrát v Ostravě, a v poslední fázi v Brně. O víkendu se například rozhodovalo o našem vazebním stíhání. A tento stejný soudce brněnského městského soudu, který povoloval poslední odposlechy, rozhodoval o vazebním stíhání, povoloval domovní prohlídky. Mimochodem stejný soudce rozhodoval i v politické kauze Stoka. Jmenuje se Libor Hanuš.

Skutečně u vás povoloval odposlechy, domovní prohlídky a rozhodoval i o vazbě?

Ano. Neskutečná náhoda.

To pak ovšem potvrzuje Petrem Nečasem vyřčené, že ÚOOZ a VSZ v Olomouci, mají své vyvolené soudce, kteří jim jdou na ruku…

Obávám se, že tomu tak opravdu je. Jinak si nedokáži vysvětlit, proč ty požadované úkony nebyly žádány u místně příslušných soudů. Vyšetřující orgán respektive dozorující státní zastupitelství si vždy našlo důvod, kde to chce mít, kde si bude žádat o povolení. V našem případě to mělo být logicky v Brně, vyšetřování měla vést GIBS a dozor patřil do rukou věcně a místně příslušného státního zastupitelství. Rozhodně ne odboru závažné ekonomické kriminality VSZ v Olomouci. Dodnes jsem to nepochopil, zvlášť když v naší kauze vystupují státní zástupci VSZ Olomouc i jako svědci.

ÚOOZ zlikvidoval sám Šlachta

Vrátím se ještě na skok k Robertu Šlachtovi. Když vás „sbírali“, už byl náměstkem u celníků. Ale já mám z několika zdrojů informaci, že v době realizace akce Krov se měl Šlachta zdržovat na VSZ v Olomouci a na řízení té operace se měl i osobně podílet. Zachytil jste tuto informaci, je to podle vás v pořádku, aby celník řídil policejní realizaci?

Tuto informaci jsem také získal, z vlastního zdroje, a překvapilo mě, že ten zdroj byl blízký Robertu Šlachtovi. A pokud tomu tak skutečně bylo, tak myslím, že jeho angažmá opět dokresluje úzké vztahy vedení ÚOOZ s VSZ Olomouc a úpornou snahu Roberta Šlachty suplovat GIBS, suplovat protikorupční policii, „dělat si“ kauzy, které jeho útvaru věcně vůbec nepříslušely. Ptám se tedy k čemu ta ustanovení o příslušnosti vlastně jsou?! Obecně si myslím, že osobnostní nastavení toho člověka je dost výrazným faktorem jeho stylu práce.

Všimněte si, že skutečně velké tzn. medializované kauzy dělané ÚOOZ za jeho vedení jsou dvojího rázu: buď politického, anebo typu vyřizování si účtů, osobní msty v rámci policie. To jsou dvě základní linie, případně jejich mix. Také si všimněme, že mimo tyto linie o tom útvaru ani nevíme, zda skutečně bojoval s reálným organizovaným zločinem, což mělo být jeho hlavní poslání. Vlastně občas jsme se dozvěděli, že se pokusili i o něco jiného díky bombastickým akcím, které zpravidla po letech skončily trapnou blamáží jako například anarchoteroristé, komanda ČEZu a podobně.

Co si myslíte o jeho mediálních výstupech, doprovázejících kauzy ÚOOZ?

Intenzívní až hysterická doprovodná mediální kampaň se v posledních letech bohužel stala nedílnou součástí jakéhokoliv trestního řízení vedeného ÚOOZ a významnou měrou se podílela na tlaku a očekávání veřejnosti z výsledku těchto trestních řízení. Ostatně i já sám toto mohu krásně ukázat na kauze úniku informací týkající se mé osoby, kdy jsem se poprvé a podrobně dozvídal o obsahu spisového materiálu z rozhlasu, který jsem poslouchal v cele vazební věznice. Zásadu neveřejnosti trestního řízení jsem asi špatně pochopil. O dopadu takových mediálních kampaní na soukromý život či reputaci zúčastněných se snad více vyjadřovat ani nemusím.

Já bych tady chtěl, na rozdíl od Petra Nečase, včas a stejně otevřeně říct a potvrdit, že co se týká působení superpolicajta Roberta Šlachty, obecně se jedná o člověka, který, dle mého názoru, neměl v té funkci, na tom místě, co dělat. Svým působením v čele ÚOOZ společně se svými dočasnými věrnými nohsledy, které v podstatě korumpoval nemalými penězi daňových poplatníků na odměnách a za vydatné podpory některých spřízněných ambiciózních a manipulovatelných státních zástupců, mohl realizovat své deviantní představy o společenské prospěšnosti, odhalování trestné činnosti a boji s organizovaným zločinem. Tímto se dopustil významného poškození společenského klimatu v České republice, co se týká vnímání prosazování práva a zákonnosti a vůbec pověsti policie jako takové. Především pak ÚOOZ, který svým přístupem a stylem vedení de facto zlikvidoval a totálně dehonestoval.

Více než tři roky čekám na soud

Hodně tvrdá slova od člověka, který je stíhaný a čeká na soud. Jak čekáváte, že soud vyhodnotí vaši kauzu a vaši účast v ní? Chystáte se přiznat, že jste zjišťoval nějaké informace od policie, státního zastupitelství?

Na soud čekám už více než tři roky a pořád se jaksi nemohu dočkat. Ironicky řečeno, chápu, že je třeba najít alespoň něco, co by alespoň trochu ospravedlnilo délku, rozsah a intenzitu provedeného trestního řízení. Možná je to ode mne bláhové a naivní, ale očekávám, že soud bude také určitě zajímat kontext nejen mně za vinu kladených skutků a způsob, jakým se orgány činné v trestním řízení snažily zajistit poznatky, které hodlají použít jak důkazní prostředky. Trestné činy respektive přečiny, ze kterých jsem obviněn, soudu velmi ochotně a rád vysvětlím a doložím.

Očekáváte, že budete odsouzen?

Pokud bude dozorový státní zástupce z VSZ Olomouc navrhovat trest úměrný charakteru trestné činnosti a společenské nebezpečnosti, stejně jako navrhoval jeho kolega například panu Talabanimu, v jeho trestních kauzách, tak se domnívám, že mohu očekávat přinejmenším omluvu publikovanou na celém internetu a možná i finanční odměnu. Ale teď vážněji. Myslím, že pokud se mi dostane spravedlivého procesu, který posoudí všechny aspekty takto pojatého a vedeného trestního řízení, tak reálně může nastat situace, že k žádnému soudu ani nedojde nebo nijak odsouzen nebudu. Pokud by tomu bylo jinak, tak sebevraždu rozhodně páchat nebudu, nemám proč. Já si rád počkám.


Michal Ratajský (44)

Vystudoval Filozofickou a Přírodovědeckou fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor historie-geografie. V roce 2000 nastoupil ke kriminální policii, od roku 2003 do 2009 působil jako detektiv Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu na brněnské expozituře.

Po odchodu do civilu začal mj. podnikat v oboru poskytování bezpečnostních služeb, poradenství a analýz. Zabývá se také provozem střelnic a prodejem zbraní a střeliva


 

Jan Hrbáček