Pondělí, 25. října, 2021

Kanceláři prezidenta vadí neoznačení médií ve zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nad obecností, částečnou nepodložeností i nad chybami ve „Zprávě o projevech extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2019“ se v rámci připomínkového řízení pozastavila jediná instituce: Kancelář prezidenta republiky. Kdo rozhoduje, že je někdo novinář, ale jiný novinář v uvozovkách? Kdo začal ověřovat produkty médií šířících předsudečnou nenávist? A jak mohlo šíření nenávisti v roce 2019 dominovat nově založené hnutí SPD, když vzniklo v roce 2015? ptá se ministerstva vnitra toto připomínkové místo.  Média neoznačujeme, abychom jim nedělali reklamu, odpovídá vnitro.

Kancelář prezidenta republiky je jediná instituce, které jako připomínkové místo na Zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2019 a na Koncepci boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2020 reagovala. Vnitro ji v připomínkách vyhovělo.
Zpráva i Koncepce jsou obsahem obdobné jako předchozí materiály včetně závěru: Proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti je nutno dále bojovat na všech frontách a pomocí nemalých finančních prostředků.

V České republice totiž nevymizel ani „novináři“ šířící předsudečnou nenávist ani desinformační a nenávistná „média“. Ba naopak, lidé jsou ochotní stále je číst a dokonce jim posílají peníze, vyplývá ze zpráv.

Některý prokremelský dezinformační novinář?

Kancelář prezidenta republiky ovšem žádá, aby je vnitro označilo a nehovořilo pouze obecně:  „Problémem zůstávají vágní vymezení. Ve zprávě tohoto typu by neměla být užívána neurčitá slovní spojení, jako například ,některých dogmatických neonacistů´, ,některá dezinformační média´, ,některá prokremelská dezinformační média´, ,někteří autoři´, ,seriózní média´, ,další politici´ atd.,“ uvádí Kancelář prezidenta.

„V textu byla řada termínů upřesněna. U dogmatických neonacistů bychom chtěli podotknout, že jsou detailnější informace poskytnuty v kapitole Pravicoví extremisté, kde se hovoří např. o Národní a sociální frontě. Zároveň se MV ve zprávách drží toho, že extremistická či jiná nenávistná média jmenovitě, až na opodstatněné výjimky, nezmiňuje, aby jim nezvyšovalo čtenost. Cílem není podat úplný výčet, ale spíše upozorňovat na trendy a rizika. Pojem ,seriózní média´ chápeme jako zažitý terminus technicus, který označuje média, která splňují určité konkrétně definované charakteristiky a jejichž novináři se vyznačují určitým konkrétně definovaným stylem své práce,“ odpovídá vnitro.

Co se tedy děje? Vulgarita roste, lidé jsou ochotní je financovat

Kancelář prezidenta republiky se ovšem nevzdává a upozorňuje na silná, avšak nedoložená tvrzení vnitra: „Řada silných tvrzení není nijak doložena: např. str. 7 bod. 3.1. Shrnutí ,Bylo možné sledovat další polarizaci společnosti a další vyostřování animozit.´, str. 9 bod. 3.3. ,Za velice úspěšné lze označit působení xenofobně zaměřených politiků, aktivistů a ,novinářů´, ,Tyto subjekty dokázaly přinést kontraverzní témata, vyvolat kolem nich emotivní diskusi a do značné míry uměle rozdělit českou společnost´,“ cituje ze Zprávy prezidentská kancelář.

Předsudečná-nenávist_MV_připomínky-KPR Předsudečná-nenávist_MV_koncepce-boje-2020 Předsudečná-nenávist_MV_vyhodnocení-boje  Předsudečná-nenávist_MV_Zpráva2019 Tuto připomínku vnitro přijalo:  „Vyhověno. Do textu shrnutí byly doplněny informace o nárůstu agresivity a vulgarity na internetu, o výhrůžkách i o tom, že se tím zabývají OČTŘ. V poznámce pod čarou je vyjmenováno, v čem spočívá úspěch těchto subjektů (nastolují témata dlouhodobě, po dobu několika týdnů či měsíců, volební úspěchy SPD, vysoká návštěvnost dezinformačních serverů a ochota některých čtenářů je finančně podporovat),“ odpovídá ministerstvo vnitra. Podle Kanceláře však materiál vnitra obsahuje i faktické chyby.  Například vnitro ve Zprávě o těch, co šíří předsudečnou nenávist píše:  „Tito tradiční hráči však byli na poli šíření nenávisti zcela zastíněni novými…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit