Kvůli kauze Valerie navrhne Chalánková, aby opatrovnické soudy znaly minulost poručníků

Návrh je formulován tak, aby se týkal nejen dětí, ale i osob, jejichž svéprávnost má být omezena a mají být svěřeny do péče opatrovníka. Foto: Pixabay

S návrhem, aby opatrovnické soudy mohly zjistit úplnou trestní minulost žadatelů o opatrovnictví dětí nebo jinak zranitelných osob, vystoupí v Senátu v souvislosti s projednáváním novely trestního zákoníku senátorka Jitka Chalánková. Reaguje tak mimo jiné na veřejně známý případ nezvěstné a pravděpodobně utýrané Valerie. Ta byla soudem svěřena do péče své babičky, přestože ta byla již v minulosti odsouzena za brutální týrání vlastních dětí. O této skutečnosti však soud nevěděl.

Podle jejích slov v současné době totiž mohou opatrovnické soudy žádat pouze výpis z trestního rejstříku, který však neobsahuje již zahlazené tresty. Stále proto hrozí, že soud svěří dítě do péče někomu, komu by je se znalostí jeho trestní minulosti rozhodně nesvěřil. Nově by opatrovnické soudy mohly žádat i tzv. opis, aby mohly zjistit celou trestní minulost žadatelů a měly možnost takovým situacím předcházet.

„Považuji tuto věc za velmi urgentní. Protože ministerstvo spravedlnosti doposud nevystoupilo s vlastním návrhem řešení, rozhodla jsem se návrh předložit v souvislosti s projednáváním jinak dobře připravené novely trestního zákoníku,“ uvedla Chalánková.

Chalánková považuje případ malé Valerie za alarmující a podivuje se nad liknavostí, se kterou příslušné orgány na jeho okolnosti reagovaly. Svůj návrh nicméně nesměřuje pouze na případy, kdy se do péče cizí osoby svěřují děti, ale počítá i s případy osob, které jsou omezené na svéprávnosti.

„Pozměňovací návrh technicky rozšiřuje okruh orgánů, kterým smí být vydán opis z rejstříku trestů, o soudy rozhodující v opatrovnických věcech. Návrh je formulován tak, aby se týkal nejen dětí, ale i osob, jejichž svéprávnost má být omezena a mají být svěřeny do péče opatrovníka. Tedy obecně všech osob zranitelných v důsledku toho, že jejich záležitosti vyřizuje někdo jiný, kdo tak nad nimi fakticky získá moc,“ konkretizuje obsah návrhu Chalánková.

Pokud by se Senát rozhodl nepřijímat žádné pozměňovací návrhy a novelu trestního zákoníku schválil ve znění předloženém Sněmovnou, předloží Jitka Chalánková svůj návrh formou samostatné novely.

(red, ire)

Sdílejte
Předchozí článekHala z ŘSD vysoudil za stíhání kvůli pornografii 1,9 milionu Kč
Další článekNezákonné sledování s vojáky už se nesmí opakovat, apelují poslanci na ministra obrany
Irena Válová
Irena Válová je novinářka, editorka, zástupkyně šéfredaktora i publicistka v tištěných médiích, ale i v rozhlasech a televizích. Mimo jiné referovala o politických událostech z krizových oblastí: přechod k demokracii v JAR, referendum o Saddámu Husajnovi v Iráku či rušení amerických základen na Filipínách. Šest let byla zpravodajkou ze Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Na základě publikovaných rozhovorů s americkými právníky o konfliktu zájmů v politice obdržela stipendium od velvyslanectví USA v Praze, v roce 1994 pak v Chicagu certifikát USIA tištěná žurnalistika v USA. V 90. letech též absolvovala několik stáží na téma demokracie ve Švýcarsku. V roce 1998 byla zvolena předsedkyní Syndikátu novinářů ČR, o rok později se stala členkou Řídícího výboru Evropské federace novinářů se sídlem v Bruselu. Tři roky vedla sdružení pro svobodný tisk Media Observatory ČR. Od roku 2001 je na volné noze jako autorka, editorka i mluvčí. Spolu s advokátem a nyní zvoleným soudcem Evropského soudu pro lidská práva za ČR ve Štrasburku JUDr. Alešem Pejchalem je autorkou knihy Základní slova: rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu.