Středa, 22. září, 2021

Případ Rathovy matrace: Podle Benešové nebylo pochybení věznice závažné, Bradáčovou upozornila na mlčenlivost

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vedení Vazební věznice v Teplicích nebude nijak postiženo za to, že Davidu Rathovi umožnilo mít vlastní zdravotní matraci a civilní oblečení. K pochybení sice došlo, ale nebylo natolik závažné, aby ministerstvo spravedlnosti přijalo vůči vedení věznice jakékoliv opatření. Vyplývá to z dopisu, který ministryně spravedlnosti Marie Benešová poslala vedoucí Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) Lence Bradáčové.

Vedoucí VSZ Bradáčová se na ministryni Benešovou obrátila dopisem 9. ledna, kdy reagovala na tiskovou konferenci generálního ředitele Vězeňské služby ČR (VS) Petra Dohnala. Ten se ohradil proti způsobu, jakým byla v listopadu předešlého roku provedena státním zastupitelstvím kontrola podmínek pobytu Ratha v teplické věznici a jak byla následně státními zástupci prezentována v médiích.

Benešová provedla ve věci vlastní šetření a zároveň požádala nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana o posouzení správnosti a zákonnosti postupu dohledového a dozorového státního zástupce při zmíněné prověrce v teplické věznici.

Podle Zemana dozorový státní zástupce dospěl ke správnému závěru, když spatřoval v držení a užívání matrace a civilního oblečení Davidem Rathem porušení právního předpisu, neboť pro to nenalezl v osobním spise Ratha žádost či rozhodnutí o ní.

„Vzhledem k poznatkům získaným vlastním šetřením a s přihlédnutím k výsledku kontroly skončené věci konstatuji, že v postupu odpovědných pracovníků Vazební věznice Teplice však nebylo zjištěno takové porušení zákona, aby ze strany Ministerstva spravedlnosti bylo nutné činit v tomto směru příslušná opatření,“ odepsala na začátku července ministryně Benešová vedoucí VSZ Bradáčové.

Podle Benešové navíc státní zástupci nepostupovali podle zákona, když při zjištění údajné nezákonnosti nevydali vedení věznice příkaz k nápravě. Takový postup nelze podle Benešové nahrazovat doporučením či projednáním, jak tomu bylo v tomto případě.

Jakkoliv nebylo Krajským státním zastupitelstvím v Ústí nad Labem dosud ukončeno šetření okolností pobytu Davida Ratha v přijímacím oddílu teplické věznice, obrátilo se ministerstvo na vedení VS s tím, aby zajistilo, že napříště nebude odsouzený přemisťován do věznice mimo obvod soudu, který rozhoduje o podmínečném propuštění či o přeřazení vězně.

Vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce shledal při listopadové kontrole v teplické věznici překročení pravomocí dohledové státní zástupkyně VSZ v Praze, požádala Benešová Bradáčovou o sdělení, jaká opatření vedoucí VSZ k nápravě učinila.

Na závěr pak Benešová Bradáčovou vyzvala, aby propříště spolu s generálním ředitelem VS řešili podobné případy věcně. Zároveň vedoucí Bradáčovou ministryně Benešová upozornila na povinnost zachovávat v těchto věcech mlčenlivost, která je při výkonu dozoru a dohledu nad detencí absolutní.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY