Pondělí, 19. dubna, 2021

Rezidenční místo se stabilizační smlouvou personální krizi jen prohloubí, tvrdí (nejen) mladí lékaři

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Novela systému rezidenčních míst připravovaná ministerstvem zdravotnictví narazila na silný odpor lékařů a nejen těch mladých. Podle nich bude mít zcela opačný účinek, než který uvádí ministerstvo, a to, že „vyžene“ absolventy lékařských fakult za dalším vzděláním do zahraničí. Nový návrh sice zvyšuje dotace na rezidenční místa v regionech s nedostatkem lékařů, kamenem úrazu je však nový požadavek, aby přidělení dotace bylo podmíněno uzavřením stabilizační smlouvy mezi mladým rezidentem a jeho zaměstnavatelem. Proti novele protestují organizace sdružující mladé lékaře, studenti lékařských fakult i Česká lékařská komora. Návrh ale zpochybňuje také ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Úřad vlády.

„Domníváme se, že navrhované změny mohou mít zcela opačný účinek, než zamýšlí MZ ČR, a spoustu absolventů vyženou za hranice ihned po škole, aniž by do českého zdravotnictví vůbec nastoupili“, prohlašují společně Mladí lékaři, Mladí praktici i Sekce mladých lékařů České lékařské komory v dopise ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) k chystané úpravě systému rezidenčních míst. „(V současné době) prokazují medici v ČR velké odhodlání a oddanost své budoucí profesi. Nezištně pomáhají i v první linii s nasazením vlastního zdraví. Činí tak i přesto, že nedostali v tomto směru žádné oficiální nařízení. Proto se domníváme, že je morálně nesprávné navrhovat a předkládat novelu zákona, která má absolventy ukotvit na mnoho let stabilizačními smlouvami na rezidenčních místech v konkrétních lokalitách pod pohrůžkou miliónových pokut,“ píše se dále v dopise.

Právě stabilizační smlouvy se sankcemi za jejich porušení, které se mají stát podmínkou pro přidělení dotace na rezidenční místo, jsou mladým lékařům, kterých se novela týká především, největším trnem v oku. Podporu ale mají i ze strany studentů lékařských fakult, jejichž akademické senáty zaslaly ministrovi také své společné stanovisko, a svých zkušenějších kolegů z České lékařské komory. Výhrady k návrhu zaslaly v rámci mezirezortního připomínkového řízení ale také další rezorty jako je ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Legislativní rada vlády.

Vyšší platy (někdy) a smluvní sankce (vždy)

Dotovaná rezidenční místa pomáhají již deset let akreditovaným zdravotnickým zařízením nést nemalé náklady spojené s postgraduálním vzděláváním mladého lékaře. Pro mladého školence zase rezidenční místo znamená jistotu pevně daného vzdělávacího plánu, který mu pomáhá dorazit k atestační zkoušce v předpokládaném termínu, což na školicím místě bez státní dotace není samozřejmostí. V případě praktických lékařů bez zázemí nemocnice jsou pak prakticky jedinou možností, jak náklady specializačního vzdělávání vůbec zvládnout. Praxe však ukazuje, že systém vykazuje řadu nedostatků. Ze strany nemocnice to může být příliš nízká dotace, administrativní náročnost, komplikované právní prostředí, ze strany mladých lékařů zase nedostatek školitelů nebo jejich motivace věnovat se svým mladým…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Helena Sedláčková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit