Černochová nesouhlasí s Metnarem: Absence prověrky zástupce velitele vojenské policie ohrožuje fungování sboru

Ministr Lubomír Metnar Foto: archiv

Ministerstvo obrany a vojenská policie řeší pár měsíců nepříjemný problém. Zástupce velitele vojenské policie Roman Bis totiž nemá patřičnou bezpečnostní prověrku. Zástupce velitele má mít prověrku na nejvyšší stupeň – Přísně tajné. Kvůli absenci bezpečnostního certifikátu byla ale Bisovi resortem udělena prověrka na nejnižší stupeň utajení – Vyhrazené. Šéfka sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová proto interpelovala ministra obrany. S obhajobou Lubomíra Metnara Černochová nesouhlasí.

Šéfka sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) začátkem července interpelovala ministra obrany Lubomíra Metnara (nestraník za ANO) kvůli chybějící bezpečnostní prověrce zástupce náčelníka Vojenské policie Romana Bise. Pro absenci bezpečnostního certifikátu byla Bisovi resortem udělena prověrka na nejnižší stupeň utajení, čímž je činnost zástupce velitele sboru značně paralyzována.

Lubomír Metnar už na interpelaci Černochové odpověděl, ta s jeho obhajobou stavu ve vojenské polici nesouhlasí. Na problém upozornila Česká justice v červnu.

Pokud nedostane prověrku, na pozici skončí

Z odpovědi Metnara vyplývá, že prověrka plukovníkovi vypršela a vedení rezortu o tom vědělo: „Plukovník Roman Bis byl v době pověření vykonáváním funkce zástupce náčelníka vojenské policie držitelem platného osvědčení na stupeň utajení Tajné, vydaného NBÚ v roce 2013 a s platností do dubna 2020,“ odpověděl Metnar Černochové. Vedení resortu tedy přiznalo, že vědělo, že Bisovi potřebná prověrka vyprší.

„Náčelník vojenské policie mne informoval, že přijal organizačně-technická opatření, která případné negativní dopady tohoto stavu minimalizují a zároveň plukovníku Bisovi dovolují seznamovat se s informacemi a vstupovat do zabezpečených oblastí do stupně utajení Vyhrazené. Já, ani náčelník vojenské policie, bychom nepřipustili, aby docházelo k úmyslnému porušování nebo obcházení zákona. Pokud by NBÚ ukončil bezpečnostní řízení a pan plukovník Bis by prověrku neobdržel, z logiky věci a dle dikce zákona by nemohl pověření nadále vykonávat. Na pozici by tudíž skončil,“ napsal dále Metnar šéfce výboru pro obranu.

Černochová: Řízení probíhá s nejistým výsledkem

Roman Bis byl podle Metnara jedním ze tří kandidátů na pozici zástupce náčelníka vojenské policie, kterým se stal vloni v listopadu. „Pro výběr plukovníka Bise hovořily zejména jeho morálně-volní vlastnosti, průběh služební kariéry, služební hodnocení, nejdéle zastávaná pozice velitele teritoriálního velitelství vojenské policie. Fakt, že rovněž 9 let vykonával funkci velitele posádky Tábor, i jeho vedení Rady rozvoje vojenské policie rozpracovávající Koncepci rozvoje vojenské policie do roku 2025, s výhledem do roku 2030. Chtěl bych ještě podotknout, že nikdo z uvažovaných uchazečů nebyl držitelem platného osvědčení vyššího stupně utajení než Tajné, které v té době vlastnil i plukovník Bis,“ komentuje problém ministr obrany.

 

 

Reakce Metnara šéfku výboru neuklidnila. „Odpověď není vyhýbavá a uvádí skutečnosti tak, jak jsou. Nejsem ovšem stále spokojena s tím, že funkce zástupce náčelníka vojenské policie je obsazena, byť pouze na základě pověření, člověkem, u něhož probíhá bezpečnostní řízení s nejistým výsledkem, aniž by zároveň tento člověk měl prověrku alespoň na stupeň tajné. Neshodnu se s panem ministrem v názoru, že by tato skutečnost neohrožovala fungování vojenské policie a nemohla ji za jistých okolností paralyzovat,“ odpověděla Jana Černochová na otázky České justice.

Aféra s příspěvkem na bydlení: Zproštěn, bez komentáře

Roman Bis měl v roce 2003 zneužít armádní příspěvek na bydlení. Po vypuknutí problému Bis částku, kterou neoprávněně čerpal z armádních fondů, vrátil. První instance vojáka z povolání odsoudila k půlroční podmínce. Bis se proti prvoinstančnímu rozsudku odvolal. A odvolací soud v říjnu 2004 obžalovaného zprostil návrhu na potrestání, který požadovala dozorující státní zástupkyně.

Česká justice se Jany Černochové také dotázala, zda nevnímá u důstojníka armády jako morálně-volní problém zmiňované zneužití dávky na bydlení. „V návaznosti na předchozí odpověď – nepovažuji za vhodnou situaci, kdy dotyčný nemá osvědčení ani na stupeň přísně tajné, ani osvědčení na nejbližší nižší stupeň, tedy tajné. Záležitost týkající se příspěvku na bydlení mi nepřísluší komentovat. Pokud padl osvobozující rozsudek, pak pan plukovník Bis splňuje kritérium bezúhonnosti. Další hodnocení v této otázce závisí na morálních kritériích, která jsou subjektivní. Je věcí náčelníka vojenské policie a pana ministra Metnara, zda přes tuto událost má pan plukovník Bis jejich důvěru a zda jsou přesvědčeni o jeho morální integritě. Já jej osobně neznám, proto se zdržím kategorického vyjádření,“ uzavřela Černochová.

Soudce: Osobnost příznivě hodnocena profesně i lidsky

Prvoinstanční rozsudek si můžete přečíst zde. Zprošťující verdikt pak soudce odvolacího soudu odůvodnil následovně: „Zcela nepochybně formálně lze nazírat na případ jako do určité míry protiprávní, avšak není možno pominout, že konkrétní nepříznivé dopady byly současně zahlazeny. To samozřejmě odůvodňuje možnost přehodnocení celého případu i z dalších hledisek, jak vyplývá z citovaného zákonného ustanovení (paragrafu 3, odstavce 2 trestního zákona). Podle tohoto ustanovení jednání, které v konkrétní podobě nedosahuje určité minimální výše nebezpečnosti, nepředstavuje vůbec trestný čin. To i ve chvíli, kdy určité znaky toho či onoho trestného činu počínání obžalovaného naznačuje. Stupeň nebezpečnosti pro společnost je vyjádřen nejenom takovýmto obsahovým pojmem, ale je dán celou řadou faktorů. Mezi ně samozřejmě patří i zhodnocení osobnosti obžalovaného, možností jeho nápravy a přínosu jeho práce pro společnost. Z celkového hodnocení obžalovaného se podává, že představuje osobnost velmi příznivě z hlediska profesního i lidského hodnocenou. Kolektiv jeho spolupracovníků vyjádřil stanovisko, že jsou splněny všechny předpoklady a dány zákonné podmínky i pro podmíněné zastavení trestního stíhání,“ stojí v osvobozujícím rozsudku nad Romanem Bisem

Pachuť neoprávněně čerpaného příspěvku na bydlení a jeho vrácení poté, co se na problém přišlo, ovšem zůstala. Česká justice se na problém Romana Bise před časem zeptala. Ten byl ale ve vyjádření skoupý. „Já ani nevím, přesně s kým mluvím po telefonu,“ zareagoval z počátku Bis. Když se mu redaktor podruhé představil, Bis odtušil: „Určitě vám stejně nebudu odpovídat po telefonu tady na to. V každém případě, soud mě v plném rozsahu všeho osvobodil, jako nepravdivý, a to je všechno.“

(hrb)