Čtvrtek, 28. října, 2021

ČT odmítla poskytnout informace o hostech diskuzního pořadu, podle soudu jednala protizákonně

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Unie obhájců vyhrála spor s Českou televizí (ČT). Zástupci spolku po veřejnoprávním médiu žádali podle zákona o svobodném přístupu k informacím mimo jiné údaje o tom, zda se od roku 2012 do roku 2017 v pořadu vyskytovali státní zástupci společně se soudci či advokáty a jaká právní témata se probírala. ČT odmítla takové údaje poskytnout. Podle Městského soudu v Praze na to u dvou dotazů neměla právo a u dalších dvou byla její odpověď právně nedostatečná.

Spor sahá do roku 2017. ČT v odpovědi na žádost o poskytnutí informací podle zákona Unii obhájců uvedla, že by informace o hostech pořadu nepostačilo mechanicky vyhledat, nýbrž by všechny pořady ze sledovaného období musely být vyhodnocovány vzhledem k jejich obsahu a profesnímu zaměření hostů.
Podle ČT by tak musela vzniknout „nová informace“ a takovou povinnost zákon o svobodném přístupu k informacím neukládá. „Upřímně, odpověď České televize je tou nejhorší výmluvou, kterou používají nejobyčejnější úřady, když se jim nechce vydat informaci o tom, kolik lidí si požádalo o stavební povolení. To říkám už jako profesionál, právní zástupce jak Unie obhájců, tak člověk, který se s touto problematikou setkává dnes a denně,“ řekl České justici člen prezídia Unie obhájců Václav Vlk.

Rozhovor s Václavem Vlkem čtěte zde: ČT do debat zve hlavně státní zástupce, advokáty a soudce opomíjí

ČT také tvrdila, že nemůže vědět, zda lidé, kteří vystupují v televizi v souvislosti s jiným tématem, nejsou například advokáti. Soud s takovou argumentací ale nesouhlasil. Bylo podle něj zřejmé, že Unii obhájců jde pouze o hosty, kteří v pořadu vystoupili právě z důvodu příslušnosti k advokátnímu stavu.


Na co se ptala Unie obhájců České televize?

  1. Kolikrát byl do pořadu v období od 1. 2012 do 22. 6. 2017 pozván a) státní zástupce, b) soudce, c) advokát.
  2. V kolika případech byl advokát v pořadu přítomný společně se a) státním zástupcem, b) soudcem, c) státním zástupcem a soudcem.
  3. Kolik pořadů bylo publikováno k tématům justice, státní zastupitelství, advokacie, trestní řízení a trestní kauzy; jaká byla účast hostů k výše uvedeným tématům z hlediska jejich odborného zařazení (státní zástupce, soudce, advokát, příslušník Policie ČR a další).
  4. Kolikrát byli hosty pořadu a) vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, b) vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan, c) nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, d) předseda České advokátní komory nebo jiný reprezentant této stavovské organizace

ČT musí nyní podle rozsudku do 15 dnů odpovědět Unii obhájců na otázky, kolikrát byl za dané období jako host v pořadu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a vrchní státní zástupci Ivo Ištvan a Lenka Bradáčová. Musí také poskytnout informace o tom, v kolika případech byl advokát v pořadu přítomný společně se státním zástupcem nebo soudcem.

Dále musí uhradit náklady řízení ve výši 11 228 Korun k rukám advokáta a člena prezídia Unie obhájců Václava Vlka. „Soud dospěl k závěru, že druhá a čtvrtá požadovaná informace mohly být žalovanou poskytnuty jen na základě mechanického vyhledání ve zdrojových informacích. Nejjednodušší je situace ve vztahu ke čtvrté požadované informaci, tedy kolikrát byly hosty pořadu tři konkrétně jmenované osoby a některý z reprezentantů České advokátní komory. Žalovaná má nesporně seznam hostů jednotlivých pořadů k dispozici. Vyhledání, kolikrát se v konkrétním období v seznamu hostů objevily konkrétní osoby, představuje ryze mechanickou činnost, kterou v žádném případě nelze považovat za vytvoření nové,“ stojí v rozhodnutí soudu.

Ten také odmítl argumentaci, že si žadatel mohl údaje vyhledat sám pomocí rešerší v jednotlivých dílech pořadu. „Je sice pravda, že by žalobce mohl odpovědi na položené dotazy ve zveřejněných dílech pořadu nalézt i sám, avšak to není zákonným důvodem pro odmítnutí poskytnutí informace,“ argumentuje soud v rozhodnutí z 19. srpna tohoto roku.

Zástupci Unie obhájců Ilustrační foto: archiv

U dalších otázek týkajících se podrobnějších údajů o hostech pořadu měla ČT podle soudu uvést, zda údaji vůbec disponuje. Soud tak v těchto bodech žalobu veřejnoprávní instituci vrátil k dalšímu řízení a původní rozhodnutí informace neposkytnout zrušil. „Neučinila (ČT pozn. red.) žádné skutkové závěry ohledně toho, jak zvaní hostů do pořadu probíhá, kdo jej má na starosti a především zda jsou vedeny ucelené záznamy o tom, kdo byl do pořadu pozván. Pokud však tyto skutkové závěry učiněny nebyly, nelze posoudit, zda byla žalovaná povinna požadované informace poskytnout,“ stojí v písemném odůvodnění, které je podepsáno předsedkyní senátu Vierou Horčicovou. Ta zároveň upozornila, že veřejnoprávní televize nemůže argumentovat ani časovou náročností vyhledávání informací. Ta podle judikatury není kritériem, podle něhož lze posuzovat, zda žadatel požaduje vytvoření nové informace. Subjekt může pouze požádat úhradu nákladů na vyhledávání informací, jejichž zjišťování je náročné povahy.

Česká televize může proti rozhodnutí Městského soudu v Praze podat do dvou týdnů kasační stížnost. Její zástupci na dotazy České justice k rozhodnutí v pondělí neodpověděli.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY