Čtvrtek, 9. prosince, 2021

Exekutoři: Zájem dlužníků komunikovat dálkově roste

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zájem dlužníků komunikovat dálkově podle exekutorů v posledních letech roste. Podíl osobních návštěv exekutora se naopak rapidně snížil. V průměru se dnes na exekutorský úřad dostaví jeden až tři dlužníci denně, zatímco elektronicky kontaktuje exekutory až o 400 procent více dlužníků než před pěti lety. S poukazem na data exekutorských úřadů to dnes řekl Petr Schneedörfler ze spolku Lighthouse, který pomáhá řešit dluhy osobám ve výkonu trestu.

„V posledních letech roste zájem o elektronickou komunikaci i s exekutorskými úřady. Někteří účastníci exekučního řízení mají aktivovány datové schránky, což je nejlepší řešení. Někteří komunikují prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem,“ řekla mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová. Upozornila ale, že komunikace prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu musí být ve lhůtě do tří dnů doplněna předložením jejich originálu, protože jinak k ní nemůže být přihlíženo.

Díky moderním technologiím tak podle Schneedörflera už neobstojí argument, že dlužník i exekutor by k sobě měli být blízko a měli by být ve stejném soudním obvodu. Stát by měl naopak podporovat rozvíjení dálkové komunikace a elektronizaci veřejné správy, míní Schneedörfler. „Případná teritorialita soudních exekutorů nezpůsobí jejich lepší dostupnost pro dlužníky než nyní. S přibývajícími technologiemi se vše dá řešit dálkově. Dlužník potřebuje vědět jen základní informace, tedy komu dluží a kolik. Na to nepotřebuje za exekutory jezdit a brát si případně dovolenou,“ uvedl Schneedörfler.

Stát, zejména ministerstvo spravedlnosti, by podle něj měl více podporovat rozvoj technologií včetně centrální evidence exekucí. V té zatím chybí zásadní údaje, jimiž jsou záznamy o věřiteli nebo celková výše dluhu. Dlužník se dozví jen jistinu. Tyto informace pak chybí nejen dlužníkovi, ale také státu. „Lidé nechtějí při jednání s úřady, a to platí i v komunikaci exekutora a dlužníka, ztrácet drahocenný čas. Stát od dob CzechPointu neudělal výrazný krok, který by vedl k prohloubení elektronizace veřejné správy,“ dodal Schneedörfler.

Exekutorské úřady kvůli nižšímu zájmu dlužníků o osobní návštěvy posilují technologie elektronické komunikace. „Protože náš úřad kontaktuje elektronicky o 400 procent dlužníků více než před pěti lety, posílili jsme zejména své telefonní linky. Původní tři byly rozšířeny o další tři, na které se automaticky přepojují hovory z obsazených linek,“ uvedla soudní exekutorka Marcela Petrošová.

„Na náš úřad v roce 2020 fyzicky dochází průměrně šest dlužníků týdně, zatímco ještě v roce 2015 to bylo 13 týdně. Dálkově úřad kontaktuje o 200 procent dlužníků více, než tomu bylo před pět lety,“ souhlasil exekutor Michal Suchánek.

Počet fyzických osob, které jsou evidovány v Centrální evidenci exekucí, se loni snížil o 38.284 na 821.337. Proti těmto osobám je vedeno celkem 4,476.069 exekucí. V průměru je tedy na jednu fyzickou osobu vedeno 5,72 exekučního řízení.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY