Ministerstvo hledá kandidáta na soudce Soudního dvora EU

Soudní dvůr EU Reprofoto: youtube

Ministerstvo spravedlnosti ode dneška hledá zájemce o funkci soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie. Místo se letos v říjnu uvolní po Janu M. Passerovi poté, co se Passer u stejné instituce ujme postu po odcházejícím Jiřím Malenovském. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka připustil, že pozice v tribunálu se nestihne obsadit včas, uvedl ale, že výběrové řízení nešlo vyhlásit dříve, než ministerstvo obdrželo potřebné dokumenty z EU.

Malenovský, který minulý měsíc oslavil sedmdesátiny, je soudcem Soudního dvora EU od května 2004 a k letošnímu 6. říjnu se rozhodl rezignovat. Ministerská komise na sklonku loňského roku vybrala za jeho nástupce Passera a nyní hledá toho, kdo Passera nahradí v Tribunálu. Zájemci mohou zasílat přihlášky do 15. září.

Kandidát na funkci soudce musí být bezúhonným státním občanem ČR s dokončeným magisterským právnickým vzděláním a nejméně desetiletou právní praxí. Ministerstvo požaduje také vysoký morální charakter, záruky nezávislosti a nestrannosti, dostatečné znalosti práva EU a aktivní znalost francouzštiny i dalšího úředního jazyka unie vyjma češtiny.

Český soudce Jan Passer Reprofoto: ČT

Součástí předložené přihlášky musí být i ověřená kopie lustračního osvědčení.

Uchazeči budou pozváni k pohovoru před komisi, která vybere nejvhodnějšího kandidáta a prvního a druhého náhradníka. Ministryně spravedlnosti předloží jména této trojice k projednání sněmovnímu výboru pro evropské záležitosti a pro informaci také senátnímu výboru pro záležitosti EU. Poté musí vybraného kandidáta schválit vláda. Jeho jméno následně ministr zahraničí oznámí generálnímu sekretariátu Rady EU.

Soudní dvůr EU sídlí v Lucemburku a ve spolupráci se soudy členských států dbá na jednotné provádění a výklad unijního práva. Má dva soudní orgány: Soudní dvůr a Tribunál. Dvůr se skládá z 11 generálních advokátů a 27 soudců z jednotlivých členských zemí unie, za ČR je to nyní Malenovský. U Tribunálu pak působí dva soudci z každé členské země – za Česko je to vedle Passera Petra Škvařilová-Pelzl. Soudci jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států unie na dobu šesti let.

(čtk)