Ministerstvo spravedlnosti bude udělovat vyznamenání za zásluhy o rozvoj justice a práva

Ministerstvo spravedlnosti Foto: archiv

Ministerstvo spravedlnosti bude od příštího roku udělovat fyzickým i právnickým osobám ocenění za zásluhy o rozvoj justice a práva. Rovněž chce udělovat ocenění fyzickým osobám za projevení talentu představujícího příslib pro rozvoj práva a jeho řádnou aplikaci. Ocenění dostanou diplom a peněžní nebo věcné dary, které nesmějí v jednom roce překročit hodnotu 200 000 korun.

Vyplývá to z návrhu nařízení vlády, které má nabýt účinnosti 1. ledna 2021.

Podle předkládací zprávy je cílem nařízení vlády umožnit ministerstvu spravedlnosti provozovat popsanou činnost: „Cílem navrhovaného nařízení vlády je umožnit Ministerstvu spravedlnosti udělovat ocenění významným osobám v oblasti práva a justice za jejich mimořádný nebo dlouhodobý přínos v této oblasti a ocenění právních talentů, kteří představují příslib pro rozvoj práva a jeho řádné aplikace do budoucna,“ uvádí resort.

Nařízením vlády musí být toto jednání upraveno, protože pro tuto činnost i pro její financování musí ministerstvo mít právní základ: „Účelem předkládaného nařízení vlády je zajistit právní základ pro používání finančních prostředků státního rozpočtu (rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti) na jím udělovaná ocenění a stanovit základní pravidla udělování těchto ocenění,“ stojí v předkládací zprávě.

Ocenění za zásluhy a dlouhodobý přínos

Princip vyznamenávání osob, firem nebo spolků je uveden v §2 nařízení vlády:
§ 2 Udělení ocenění

(1) Ministerstvo může udělovat: a) ocenění fyzické nebo právnické osobě za zásluhy o rozvoj justice a práva, b) ocenění fyzické osobě za projevení talentu představujícího příslib pro rozvoj práva a jeho řádné aplikace.

(2) Udělení ocenění podle odstavce 1 písm. a) musí být odůvodněno konkrétními skutečnostmi svědčícími o mimořádném nebo dlouhodobém přínosu pro českou justici nebo právo.

(3) Udělení ocenění podle odstavce 1 písm. b) musí být odůvodněno prokázáním výjimečných schopností v oblasti práva.

„Ocenění Ministerstva spravedlnosti za zásluhy o rozvoj justice a práva se navrhuje udělovat významným fyzickým nebo právnickým osobám za mimořádný nebo dlouhodobý přínos pro oblast práva a české justice. Ocenění pak musí být odůvodněno konkrétními skutečnostmi, které mimořádný nebo dlouhodobý přínos pro českou justici nebo právo dokládají,“ uvádí k tomu spravedlnost v důvodové zprávě.

Ocenění za talent a výjimečné schopnosti

Stejný postup zaujme ministerstvo při vyznamenávání slibných talentů, kde podle důvodové zprávy hraje navíc roli motivace: „Ocenění Ministerstva spravedlnosti za projevení talentu představujícího příslib pro rozvoj práva a jeho řádné aplikace se navrhuje udělovat za prokázání výjimečných schopností v oblasti práva, které musí být odůvodněno. Nelze pominout důležitou motivační stránku tohoto ocenění, která má přispět k posílení dlouhodobého zájmu o právo a jeho aplikaci.“

Podle důvodové zprávy mohou vyznamenaní najisto počítat s diplomem:  „Předpokládá se, že oceněné osoby převezmou z rukou představitele Ministerstva spravedlnosti diplom. Prestižní a motivační charakter ocenění dokládá možnost udělené ocenění spojit s poskytnutím peněžité či věcné odměny (nebo jejich kombinace) v částce nepřesahující v součtu hodnot všech udělených ocenění 200 000 Kč za jeden kalendářní rok,“ uvádí se v důvodové zprávy k předmětnému ustanovení § 3 vládního nařízení.

Ustanovení § 3 zní přesně takto:

Formy ocenění Ocenění podle § 2 odst. 1 tvoří diplom a další možné ocenění v peněžní nebo věcné formě či v jejich kombinaci. Součet hodnot všech ocenění udělených ministerstvem v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

(ire)

Sdílejte
Předchozí článekČAK podala kárnou žalobu na exministra a advokáta Vladimíra Kremlíka
Další článekTlumočníkům se zvýší odměny, postupně mají dostat až 600 korun za hodinu
Irena Válová
Irena Válová je novinářka, editorka, zástupkyně šéfredaktora i publicistka v tištěných médiích, ale i v rozhlasech a televizích. Mimo jiné referovala o politických událostech z krizových oblastí: přechod k demokracii v JAR, referendum o Saddámu Husajnovi v Iráku či rušení amerických základen na Filipínách. Šest let byla zpravodajkou ze Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Na základě publikovaných rozhovorů s americkými právníky o konfliktu zájmů v politice obdržela stipendium od velvyslanectví USA v Praze, v roce 1994 pak v Chicagu certifikát USIA tištěná žurnalistika v USA. V 90. letech též absolvovala několik stáží na téma demokracie ve Švýcarsku. V roce 1998 byla zvolena předsedkyní Syndikátu novinářů ČR, o rok později se stala členkou Řídícího výboru Evropské federace novinářů se sídlem v Bruselu. Tři roky vedla sdružení pro svobodný tisk Media Observatory ČR. Od roku 2001 je na volné noze jako autorka, editorka i mluvčí. Spolu s advokátem a nyní zvoleným soudcem Evropského soudu pro lidská práva za ČR ve Štrasburku JUDr. Alešem Pejchalem je autorkou knihy Základní slova: rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu.