Pátek, 22. října, 2021

Nejvyšší státní zastupitelství zrušilo obvinění ředitele Lesní správy Lány

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) zrušilo obvinění ředitele Lesní správy Lány (LSL) Miloše Baláka a dalších dvou mužů, které policie pod dozorem a se souhlasem Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) obvinila z toho, že se dopustili zpronevěry při využití kamene z lánské obory. Podle rozhodnutí NSZ ze 17. srpna se totiž tohoto trestného činu nemohli dopustit a situace ani neumožňuje obvinění z jiného trestného činu.

Informaci o rozhodnutí NSZ bez bližších podrobností zveřejnila jako první Česká televize.

Policie pod dozorem a se souhlasem VSZ v Praze v březnu obvinila ředitele LSL Baláka, technika firmy Energie – Stavební a báňská a.s. Libora Tkadlece a zástupce firmy Piratex Trading s.r.o. Michala Krejčíka z trestných činů zpronevěry (poslední dva ve formě účastenství). Toho se podle názoru orgánů činných měli dopustit využitím kamene z prací a z lomu v Lánské oboře pro účely realizace zakázky, které firmám LSL zadala. V souvislosti s touto zakázkou byla již podána obžaloba v jiné trestní věci, kterou bude projednávat kladenský okresní soud.

Policie pod dozorem VSZ v Praze v obvinění uvedla, že těžba kamene neměla náležitá povolení a ředitel Balák měl část kamene firmám prodat pod cenou, přičemž naopak za vytěžení a zpracování většího množství zaplatit. V obvinění se operuje s údaji, že zpracováno bylo „nejméně“ 41 tisíc tun kamene celkem, z toho z historického lomu mělo pocházet „nejméně“ 32 tisíc tun. Ředitel Balák měl schválit prodej celkem 18 tisíc tun kamene v hodnotě podle policie 2, 25 mil. Kč za cenu 900 tisíc Kč, čímž měla vzniknout státu škoda 1,35 mil. Kč.

Ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák Reprofoto: Radio Impuls

Ředitel Balák se hájil tím, že veškeré práce povolení měly, cena prodávaného kamene byla osvědčena znalcem a celkové využití kamene v rámci prací v oboře bylo pro LSL ekonomicky výhodné, neboť se tak dělo z vlastních zdrojů a bez nutnosti dopravy, kámen byl využit i na jinou sanaci cest. Obvinění jako nesmyslné odmítli i Libor Tkadlec a Michal Krejčík.

Protože s obviněním udělil předchozí souhlas státní zástupce VSZ v Praze, o stížnostech proti němu rozhodovalo NSZ. A to dospělo k závěru, že „nesplňuje zákonem stanovené náležitosti“ a „přinejmenším k Liboru Tkadlecovi a Michalu Krejčíkovi pak nelze napadené usnesení považovat za dostatečně věcně odůvodněné“.

NSZ především nesouhlasí s tím, že by se ředitel Balák dopustil trestného činu zpronevěry, neboť naplnění jeho objektivní stránky předpokládá, že pachatel s věcí mu svěřenou naloží v rozporu s účelem. LSL však s byla oprávněna s kamenem nakládat a ředitel Balák jej mohl i prodat. Navíc výnos z prodeje zůstal v dispozici LSL, čímž nebyl naplněn základní znak trestného činu zpronevěry.

Státní zástupce NSZ se zabýval i tím, zda popis skutku v obvinění by mohl případně naplňovat znaky trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. „Dospěl přitom k závěru, že ani ve vztahu k těmto trestným činům není možné popis skutku považovat za dostatečný tak, aby vyhovoval nárokům stanoveným ustálenou soudní judikaturou. Po objektivní stránce je totiž jen nepřímo, velmi vágně a nekonkrétně uvedeno, kterou konkrétní zákonnou či smluvní povinnost měl obviněný Ing. Miloš Balák při svém jednání porušit“, uvádí se v rozhodnutí NSZ ze 17. srpna.  A co je zásadní, podle NSZ „zcela absentuje popis skutkových okolností“, které jsou nutné k závěru, že by mohly být naplněny znaky tohoto trestného činu, a to jak pro úmyslné, tak pro případné nedbalostní jednání.

Z logiky věci se pak rozhodnutí NSZ vztahuje i na ostatní dva obviněné. V případě Tkadlece navíc státní zástupce NSZ konstatoval, že i kdyby cena kameniva byla nevýhodná pro LSL, nelze z toho vyvozovat jeho trestnou činnost. „V každém normálním obchodním vztahu se smluvní strany snaží získat maximální ekonomický prospěch, takové jednání je ostatně typické a nezbytné pro úspěšné podnikání. Jen stěží si lze představit, že by bylo možné účastníka obchodní smlouvy či jaho zástupce trestně postihovat za snahu získat v daném obchodním vztahu legálním způsobem maximální finanční profit, byť i na úkor druhého účastníka,“ konstatuje se mj. v rozhodnutí státního zástupce NSZ.

NSZ také zrušilo ve stejný den rozhodnutí VSZ v Praze, kterým byl LSL ustanoven opatrovník, advokát Vojtěch Veverka. Pro takové opaření totiž státní zástupce NSZ neshledal dostatečné důvody.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY