Neděle, 16. května, 2021

NSS zrušil pokutu za kampaň proti Babišovi

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Volební senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele s předsedou Tomášem Langáškem zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Brně (KS), který potvrdil rozhodnutí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (UDH), kterým byla uložena pokuta Spolku pro zachování demokracie v ČR (Spolek) za kampaň „Vidíte žlutě“. „Bylo tedy nepřiměřeným zásahem do stěžovatelovy svobody projevu, pokud byl trestán za politický projev učiněný bez předchozí registrace v době, kdy Ing. Andrej Babiš ještě kandidátem nebyl a nebylo jisté, zda jím bude a od kterého okamžiku,“ uvádí se v rozhodnutí NSS.

UDH uložil Spolku v prosinci 2017 pokutu 26 tisíc Kč za to, že nesplnil povinnost registrace tzv. třetích osob podle zákona o volbách do Parlamentu, přičemž měl od května do června 2017 vést v médiích kampaň „Vidíte žlutě“ v neprospěch Andreje Babiše.

UDH i KS v Brně přitom vyšly z výkladu, že se povinnost registrace třetích osob, které chtějí vstupovat do volebních kampaní, vztahuje i na ty situace, kdy je kampaň vedena ještě před registrací konkrétní kandidátní listiny. V tomto případě Spolek ukončil kampaň 21. června, pět dnů před tím, než byla registrována kandidátka ANO s lídrem Andrejem Babišem ve Středočeském kraji.

Podle NSS však takový výklad zákona neobstojí, a to primárně s ohledem na to, že se jím omezuje svoboda projevu, a proto je potřeba volit výklad zákona, který tuto svobodu omezuje co nejméně. „Podle názoru NSS však samotné toto východisko materiální jistoty ohledně toho, že Ing. Andreje Babiše bylo nutno pokládat za kandidáta již před registrací kandidátní listiny, neobstojí. Vzhledem k tomu, že potrestaným zde byl stěžovatel, je třeba vyjít primárně z perspektivy stěžovatele, tedy toho, kdo byl rozhodnutím žalovaného potrestán, nikoli z perspektivy kandidujících subjektů a jejich povinností, popřípadě možnosti jejich obcházení. Zákonnost postupu žalovaného je tudíž třeba posoudit zejména pohledem toho, že stěžovatel byl potrestán za realizaci své svobody projevu,“ uvádí se mj. v rozhodnutí NSS. Volební senát se již 14. července obrátil na Ústavní soud, aby tuto část zákona o volbách zrušil jako protiústavní.

Podle NSS by ÚDH a KS zastávaný výklad vedl k absurdním důsledkům, kdy by Spolek měl být trestán pokutou za to, že veřejně kritizoval tehdejšího ministra financí, aniž se předtím nechal zaregistrovat u UDH, přičemž důvodem povinnosti registrace měl být pouhý předpoklad, že politické hnutí ANO 2011 určitě podá kandidátní listinu pro Středočeský kraj k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a uvede Babiše jako svého kandidáta. Tento předpoklad se podle NSS sice následně naplnil, avšak nemusel. „Bylo tedy nepřiměřeným zásahem do stěžovatelovy svobody projevu, pokud byl trestán za politický projev učiněný bez předchozí registrace v době, kdy Ing. Andrej Babiš ještě kandidátem nebyl a nebylo jisté, zda jím bude a od kterého okamžiku,“ uzavírá NSS.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY