Počet koncipientů stále klesá, advokacii vládnou muži

Zástupci ČAK na semináři Foto: ČAK

Zatímco počet advokátů roste, počet koncipientů setrvale klesá již od roku 2012. V advokacii také působí více mužů. Zatímco loni jich v advokacii působilo 7 320, žen bylo proti tomu 4 842. Vyplývá to ze statistik, které vypracovala Česká advokátní komora (ČAK).

Zatímco v roce 2012 v advokátních kancelářích působilo 3639 koncipientů, loni jich bylo už jen 2626. Souvisí to mimo jiné s tím, že počet aktivních advokátů stále roste. Ze statistik vyplývá, že zdaleka nejvíce jich působí v Praze. Z celkového počtu 12 162 advokátů jich v metropoli úřaduje 6 290. Naopak v Ústí nad Labem jich je pouze 70.

Nejvíce nových advokátů ČAK evidovala v roce 2014, kdy jich přibylo 703. „ČAK to od advokátů-rebelů schytává za ledacos, posledně i za to, že může za nízký počet zájemců o koncipování ale také o studium práv na univerzitách. Jestli a čím je tato výtka racionálně podložena, necháme na posouzení našich členů. Každý má právo interpretovat počty klesajících koncipientů a důvodů, proč jich není každý rok ke čtyřem tisícům, jak tomu bylo například v roce 2012 (3 639 koncipientů), po svém,“ řekla pro Advokátní deník mluvčí komory Iva Chaloupková.
K advokátním zkouškám se v loňském roce dostavilo 886 koncipientů, což je čtvrtý nejvyšší počet v historii, datující se v případě této statistiky od roku 2006. U zkoušek uspěly tři čtvrtiny z nich, konkrétně 660 koncipientů.

Co se poměru mužů a žen týče, je na tom advokacie opačně, než české soudnictví, kde je žen naopak dlouhodobě více. Počet advokátů, kterým je ročně pozastavena činnost či jsou vyškrtnuti ze seznamu se procentuálně pohybuje stále podobně. Loni šlo o více než 500 advokátů.

Advokáti jsou většinou také poměrně slušně jazykově vybaveni – téměř 8 tisíc jich vládne angličtinou, čtvrtina ze všech advokátů pak umí německy.

Statistiky také ukázaly, že relativně dost advokátů neodejde do penze. Více než dvou tisícovkám z nich je nad 60 let a 70 aktivních advokátů má dokonce více, než 81 let. Výkon advokacie není věkově omezen.

(epa)