Policie uzavřela smlouvu na údržbu schengenského systému za čtvrt miliardy. Uchazeč byl jen jeden

Na sumu 299 860 990 s DPH uzavřelo Policejní prezídium 4. srpna rámcovou smlouvu se společností Be a Future Foto: Pixabay

Policejní prezídium uzavřelo počátek srpna rámcovou smlouvu na téměř 300 milionů korun na technickou podporu provozu aplikace NS-SIS II pro Schengenský informační systém. Výběrového řízení se účastnila pouze jedna společnost s malým obratem, která se v minulosti soustředila distribuci farmaceutických a chemických prostředků.

Na sumu 299 860 990 s DPH uzavřelo Policejní prezídium 4. srpna rámcovou smlouvu se společností Be a Future. Předmětem plnění má být technická podpora provozu aplikace NS-SIS II pro Schengenský informační systém. Společnost Be a Future s malým obratem, která se v minulosti soustředila distribuci farmaceutických a chemických prostředků, se tendru účastnila jako jediná. Kritériem vypsané zakázky byla její cena.

„Jednalo se o otevřené výběrové řízení, tj. žádná firma nebyla napřímo oslovena, soutěže se zúčastnila jedna firma. Nejde o jednorázovou masívní investici, jde o rámcovou dohodu na období 8 let. Jde tedy o alokaci možnosti čerpání cca 37,5 mil Kč ročně.  Rámcová dohoda nezavdává povinnost čerpání ze strany Policejního prezídia. Jde o vytvoření možnosti čerpat, z důvodu rychlé reakce na případné potřeby, vyplývající většinou z úrovně Evropské unie. Jedná se o Schengenský informační systém,“ zareagoval na otázky České justice Ondřej Moravčík z Policejního prezídia.

Jednou z podmínek technická kvalifikace bylo, že dodavatel musel předložit v rámci nabídky seznam dodávek realizovaných za posledních 5 let v celkové kumulativní hodnotě realizovaného plnění minimálně 100 mil. Kč s DPH, přičemž alespoň jedna samostatně přesahuje plnění 40 mil. Kč s DPH (předmětem jedna dodávka, může být rozdělena mezi více smluv).

Společnost BE a Future, má v poslední době nepříliš vysoký obrat, což mohlo způsobit při soutěži potíže. „Uchazeč splnil kvalifikační kritéria včetně obratu. Některá kritéria splnil prostřednictvím subdodavatele, což zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje,“ uvedl dále Ondřej Moravčík z Policejního prezídia.

Policejní prezídium se společností Be a Future uzavřelo již jednu smlouvu, opět se týká Schengenského systému. „Ano, vybraný dodavatel již Policejnímu prezídiu poskytuje dodávky služeb. Jedná se o technickou podporu pro komponenty SIB. Smlouva je uzavřena ve výši 6 599 340 Kč s DPH na 2 roky,“ doplnil Moravčík.

Be a Future podle něj prokázala požadovanou kvalifikaci pro zakázku na údržbu schengenského systému v souladu se zadáním a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

„K vlastnímu řízení a soutěži o veřejnou zakázku se asi nemůžeme kompetentně vyjadřovat, to bude asi nejlepší dotázat se zadavatele na detaily. Naše společnost se účastnila otevřeného výběrového řízení společně s našimi partnery – společnostmi Hewlett-Packard s.r.o. a Komix s.r.o., které v minulosti tento typ služeb pro Policejní prezidium zajišťovaly pro potřeby podpory a rozvoje aplikace Schengenského informačního systému,“ odpověděl na otázky České justice Petr Šindelář z BE a Future.

Na argument, že se společnost v minulosti soustředila na zcela jiný obchodní segment, a může tak být logicky zpochybňována její zkušenost a erudice na trhu IT, Šindelář odpověděl: „Naše společnost se od konce roku 2018 věnuje výhradně poskytování IT služeb a to služeb stejného charakteru jako byly poptávány v rámci veřejné zakázky na technickou podporu a rozvoj aplikace NS SIS II a to především v prostředí bezpečnostních složek. Původní záměr působení v oblasti distribuce farmaceutických výrobků a chemických přípravků vlastně skončil již v přípravné fázi v roce 2018 a společnost neprodleně zahájila působení v segmentu IT služeb, ve kterém mám já jako ředitel společnosti i všichni spolupracovníci dlouholeté zkušenosti z našeho působení v nadnárodních IT společnostech i segmentu IT služeb pro bezpečnostní složky. Vzhledem k složitosti zakládání společností u nás, jsme nevytvářeli novou společnost, ale jenom změnili její zaměření,“ vysvětluje Šindelář.

Aktuálně tedy společnost Be a Future dodává pro Policejní prezidium projekt zajištění podpory jedné významné komponenty Schengenského informačního systému – SIB. „Oba naši partneři se kterými jsme se této uvedené soutěže o rámcovou smlouvu účastnili, společnosti Hewlett-Packard s.r.o. a Komix s.r.o. mají více než 10letou zkušenost s technickou podporou aplikace Schengenského informačního systému (NS-SIS II). Naše společnost dále zajištuje služby obdobného charakteru (jako subdodavatel hlavního dodavatele) pro podobně rozsáhlý  systém provozovaný jinou bezpečnostní složkou v průběhu roku 2019. Dále jsme českým partnerem mezinárodní společnosti Sopra Steria, která je významným dodavatelem komponent centrální celoevropské části Schengenského informačního systému a propojovacích komponent. Vedle pracovníků našich partnerů máme i my ve společnosti Be a Future pracovníky s dlouholetými zkušenostmi s podporou aplikace NS SIS II, například i já osobně mám dlouholetou zkušenost jak s budováním, tak i zajištěním provozu NS SIS II,“ uzavírá Petr Šindelář.

Společnost Be a Future byla založena před 4 lety v Praze. Mezi obory její podnikání patřily maloobchod s farmaceutickými přípravky, výroba chemických látek a chemických přípravků, zprostředkovatelské činnosti realitních agentur. V loňském roce dosáhla čistého obratu 20,5 milionu korun, předloni pak 682 tisíc korun. Pokud by došlo k plnění až 37,5 milionu korun ročně, které umožňuje čerstvě uzavřená smlouva s Policejním prezidiem, znamenalo by to pro firmu značné přilepšení.

(hrb)