Soudkyně nechala koncept rozhodnutí ve spisu, podle ÚS nejde o známku podjatosti

Soudce zpravodaj Jaromír Jirsa v odůvodnění uvedl, že bylo porušeno právo FAČR na zákonného soudce Foto: archiv

Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti, kterou podala Fotbalová asociace České republiky (FAČR) kvůli vyloučení soudkyně ve sporu FAČR se spolkem Bohemians Praha. Městský soud se nyní bude muset námitkou podjatosti, kterou vznesl spolek Bohemians, zabývat znovu, ústavní soud jeho rozhodnutí o vyloučení soudkyně pro podjatost zrušil.

Soudce zpravodaj Jaromír Jirsa v odůvodnění uvedl, že bylo porušeno právo FAČR na zákonného soudce, které je zakotvené v Listině základních práv a svobod. „Vyloučení soudce je mimořádný institut prolamující ústavně chráněné právo na zákonného soudce, jeho aplikace by měla být zcela výjimečná a dojde-li k ní, musí být pečlivě odůvodněna,“ uvedl Jirsa.

Soudkyně Jaroslava Novotná od roku 2008 řešila spor mezi spolkem Bohemians Praha a FAČR, v němž Bohemians požaduje náhradu škody 37 milionů korun. Když loni zástupce Bohemians dvakrát nahlížel do spisu, byl mu v jednom případě vydán nekompletní a ve druhém případě v něm našel koncept rozhodnutí, který soudkyně ve spisu zapomněla a vytištěný e-mail s odkazy na zprávy v médiích. Bohemians proto podala námitku podjatosti, které pražský městský soud vyhověl a případ soudkyni odebral a přidělil jej jiné soudkyni.

„Je zcela běžné, že si soudce ještě před nařízeným jednáním a závěrečnými řečmi připraví koncept rozhodnutí, sám jsem si sepisoval koncept ve všech věcech, které jsem rozhodoval. Již jako čekatele mě ale starší kolegové varovali, že tento koncept nikdy nesmí zůstat ve spisu,“ uvedl Jirsa. To, že soudkyně vedla spis nedbale a navíc se dopustila administrativního pochybení a zapomněla v něm založený koncept rozhodnutí, podle něj byla chyba, nešlo ale o známku podjatosti. „Jsou to závažná pochybení, ale méně závažná než délka řízení 12 let. Tyto nedostatky se ale mají řešit podle zákona o odpovědnosti soudců, tedy podáním kárného návrhu k Nejvyššímu správnímu soudu a ne odebíráním věci soudci, který není schopen kauzu dovést do konce na prvním stupni ani po deseti letech,“ dodal soudce zpravodaj.

Po dobu, kdy se Ústavní soud ústavní stížností zabýval, městský soud v kauze Bohemians a FAČR nepokračoval. Nyní bude muset znovu rozhodnout o námitce podjatosti, přičemž musí respektovat rozhodnutí Ústavního soudu.

(čtk)