Tlumočníkům se zvýší odměny, postupně mají dostat až 600 korun za hodinu

Nový zákon o soudních tlumočnících a překladatelích stanoví jasné a přísnější podmínky pro vznik tlumočnického a překladatelského oprávnění a umožní vyšší odměny za odvedenou práci Foto: archiv

Ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh vyhlášky o odměnách za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti. Zatímco nyní za práci dostávají 100 až 350 korun za hodinu, nově by mohli dosáhnout až na 600 korun za hodinu dle typu činnosti. Výše odměn se podobně jako u znalců neměnila od roku 2003.

Navrhovaná vyhláška souvisí s novým zákonem o soudních tlumočnících a překladatelích, který má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2021. Ministerstvo zvedá odměny i znalcům.

Sazba odměny tlumočníka se podle současné právní úpravy nachází v rozmezí 100 až 350 Kč za jednu hodinu při ústním překladu nebo za jednu stránku písemného překladu z cizího jazyka do češtiny nebo naopak a v rozmezí 150 až 350 Kč za hodinu, resp. za jednu stránku při písemném překladu z cizího jazyka do cizího jazyka.

V roce 2021 mají nově sazby činit 250 až 500 Kč za hodinu tlumočení a za normostranu přeloženého textu v případě tlumočení z českého jazyka do cizího jazyka nebo naopak. Je-li tlumočeno nebo překládáno z cizího jazyka do cizího jazyka, mají sazby činit 300 až 500 Kč. Další rok se má sazba vyšplhat až na 600 Kč za hodinu tlumočení či překladu normostrany textu.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Eva Paseková