Pondělí, 23. května, 2022

ÚOOÚ znepřístupnil Centrální registr dlužníků, ten se přesunul do Ruska

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zatím marně se pokouší Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) přimět k nápravě provozovatele soukromého systému nazvaného Centrální registr dlužníků České republiky (CERD). Na shromažďování dat o údajných pachatelích korupce a o dlužnících neznámého původu, který navíc vydává potvrzení o bezdlužnosti, upozorňuje úřad celá léta. Nakonec se mu podařilo znepřístupnit web CERDu. Jenže firma ho převedla do Ruska a s odkazem na svobodu shromažďování informací čeká na zrušení ÚOOÚ.

Vyplývá to z prohlášení Úřadu pro ochranu osobních údajů k závěrům další kontroly systému a z reakce Centrálního registru dlužníků. O systému už Česká justice dříve informovala. CERD není součástí žádného zákonného registru a jeho potvrzení banky nepřijímají a sám registr upozorňuje, že za data neručí.

Jak ovšem vyplývá z poslední kontroly CERDu, množství neinformovaných lidí, kteří jsou schopni kupovat služby od CERDu, který se prohlašuje za největší registr dlužníků na světě, tvoří stále velký rezervoár: „Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad) informuje veřejnost o svém postupu ve věci zpracování osobních údajů v systému Centrálního registru dlužníků České republiky (CERD). Reaguje tak na opakující se dotazy, žádosti a stížnost, které v souvislosti s tímto zpracováním eviduje,“ uvádí k tomu na svém webu UOOÚ.

CERD nyní vysílá od Indů hostujících v Rusku

Podle informace ÚOOÚ v polovině loňského roku ukončil Úřad kontrolu systému CERD, následně na základě kontrolních závěrů zahájil řízení o přijetí nápravných opatření. „Správce osobních údajů systému registru dlužníků však uložená opatření neprovedl,“ uvádí ÚOOÚ.

„Úřad se proto obrátil na poskytovatele služeb pro systém CERD, díky čemuž se podařilo znepřístupnit jeho webové stránky. Tento úspěch byl pouze dílčí, neboť si správce osobních údajů systému CERD zajistil nového poskytovatele služeb. Tím je indická společnost, která IP adresy pro systém CERD hostuje na území Ruské federativní republiky. Úřad tak fakticky přišel o možnost ovlivnit stažení nebo znepřístupnění protiprávního obsahu,“ stojí k tomuto případu na webu ÚOOÚ.
Úřad proto zahájil řízení o sankci za nepřijetí opatření k nápravě a v současné době připravuje vydání rozhodnutí ve věci.

Jak ovšem vyplývá z informací na webu CERDu, krok českého Úřadu pro ochranu osobních údajů ho zasáhl. Nejen, že musel aspoň na krátkou dobu pozastavit „ověřování“ účtů, ale rovněž nepokračuje ve výrobě seznamu údajných podezřelých korupčníků nahlašovaných občany pod heslem Ať pravda vítězí na svoji  – protikorupční linku. Údajný registr dlužníků byl nazván diskusním fórem s upozorněním, že za správnost provozovatel neručí.

ÚOOÚ podalo opakovanou námitku

Provozovatel CERDu k tomu na webu napsal: „Transparentní protikorupční linka je pozastavena do doby zrušení Úřadu na ochranu osobních údajů. ÚOOÚ podalo opakovanou námitku proti zveřejnění příspěvků třetích stran ve formě veřejného fóra, kde se přispěvatelé snaží poukázat na podezření překračující zákon. Z důvodu možných budoucích sankcí za umožněné zveřejnění příspěvků doplněné poučením o možné irelevantnosti příspěvků je zveřejňování oznámení zastaveno. ÚOOÚ svým právním výkladem znemožnilo do budoucna zpětnou veřejnou kontrolu v rámci prověřování protikorupčních oznámení.“

„Protikorupční systém je založen na legislativě USA, která nebrání přístupu k informacím a šíření svobodného názoru… Zveřejněné údaje nespadají do jurisdikce České publiky, neboť jsou data primárně uložena mimo území ČR a nejsou z důvodu ochrany vkladatele spojeny s českým rezidentem či provozovatelem,“ uvádí pod tímto zápisem provozovatel CERDu.

Registrem dlužníků v ČR je Solus a další bankovní i nebankovní firmy, stát pak provozuje insolvenční rejstřík a Exekutorská komora vede ze zákona Centrální evidenci exekucí.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY