Pátek, 22. října, 2021

Chyba v kauze ukradeného vibrátoru: „Napříště písemnému vyhotovení věnujte větší pozornost,“ vzkázal stížnostní soud

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

„Obviněný se nezdržuje v místě trvalého bydliště, nepřebírá písemnosti a ve dvou případech před policisty utekl. Tvrzení, že byl policisty napaden považuje soud za účelové. Obava, že bude obviněný obdobné trestné jednání opakovat, je zde jednoznačně dána.“ Tak odůvodnila soudkyně Krajského soudu v Ostravě zamítnutí stížnosti proti vazbě v kauze ukradeného vibrátoru za 499 korun v případě zpřísněných opatření v době pandemie koronaviru. Záměnu trestného činu v odůvodnění rozhodnutí stížnostní soud za problém nepovažuje.

Čtyřiatřicetiletý Lubomír Sogel z Kopřivnice odcizil v době vyhlášeného nouzového stavu erotickou pomůcku za necelých pět set korun. Kvůli tomu už je přes měsíc ve vazbě a neuspěl ani se stížností proti ní. K soudu tak bude nejspíš přivážen eskortou vězeňské služby. Sogelovi hrozí nejspíš nepodmíněný trest. A ne zrovna nízký, v rozmezí dvou až osmi let za mřížemi, ve srovnání s tím, co bylo objektem jeho rukou.

Lubomír Sogel ukradl 6. dubna 2020 v DM drogerii vibrátor značky Durex Play Pure Fantasy za 499 korun. Vibrátor si měl v obchodě strčit do bundy a odejít bez zaplacení. Policie ho následně identifikovala za pomoci bezpečnostních kamer a svědectví prodavačky.

Soud v Novém Jičíně na Sogela kvůli krádeži vibrátoru za necelou „pětistovku“ uvalil vazbu. Sogelův obhájce Lukáš Seibert podal stížnost proti vazbě ústně do protokolu u vazebního zasedání dne 24. července. O čtyři dny později ji odůvodnil a po doručení písemného vyhotovení vazebního odůvodnění ji ještě doplnil podáním ze dne 4. srpna. Vyřízení stížnosti a její doručení trvalo více než měsíc, přestože je vazba zásadním zásahem . Sogelův obhájce Lukáš Seibert ji dostal až na sklonku minulého týdne.

Soudkyně Lenka Čechová stížnosti proti vazbě nevyhověla. „Obviněný se nezdržuje v místě trvalého bydliště, nepřebírá písemnosti s ve dvou případech před policisty utekl. Pokud tvrdil, že tak učinil proto, že byl policisty v minulosti napaden, pak toto tvrzení je krajským soudem považováno za jednoznačně účelové,“ odůvodnila svoje rozhodnutí.
Podle soudkyně, která vyřizovala Sogelovu stížnost proti vazebnímu stíhání, lze shrnout, že „obviněný není vazbami osobními nebo pracovními, když je dlouhodobě nezaměstnán, vázán k určitému místu, navíc ohrožen již uložením nepodmíněného trestu odnětí svobody a obava, že se nadále bude trestnímu stíhání či trestu vyhýbat, jak má na mysli důvod vazby útěkové, je zde dána“.

Obava z opakování jednání

Podle krajského soudu postupoval na konci července soud v Novém Jičíně správně, když využil takzvané předstižné vazby. „Obava, že bude obviněný obdobné trestné jednání opakovat je zde jednoznačně dána,“ konstatovala dále soudkyně Čechová.

Soudy pracovaly také s fakty, že Lubomír Sogel byl v minulosti soudně trestán. Státní zástupce Vladimír Řezníček argumentoval mimo jiné tím, Sogel má mimořádné sklony k páchání majetkové trestné činnosti, v opise rejstříku trestů má 23 záznamů a všechny pro majetkovou trestnou činnost. „Rovněž je nezbytné poukázat na poslední odsouzení z 25. 2. 2020 a i přesto, že byl odsouzen v únoru, tak 6. 4. páchá další trestnou činnost. Současně je nezaměstnaný, tudíž zjevně nemá příjem na to, aby hradil své výdaje na obživu,“ uvedl žalobce Řezníček na vazebním zasedání. A tuto argumentaci převzala i soudkyně, která rozhodovala o stížnosti proti vazbě. „Byl mu uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, tedy mu byla poskytnuta šance k řádnému životu, ale tento trest dosud ani nezapočal vykonávat. Pokud obviněný tvrdí, že si prostředky k obživě opatřuje brigádnickými pracemi, pak tuto skutečnost nijak neverifikoval, navíc připustil, že ve větším množství požívá alkoholické nápoje a lze dovodit, že zisk z trestné činnosti je jím užíván mimo jiné i k nákupu alkoholu. S ohledem na osobu obviněného a speciální recidivu jeho jednání je důvod vazby předstižné jednoznačně dán,“ napsala dále soudkyně Čechová.

Námitku obhájce, že vazební soud špatně formuloval podezření z trestného činu loupeže, když Sogel vibrátor ukradl, tedy se jedná o krádež soudkyně Čechová nevnímá jako problém. Sice námitku obhájce Lukaše Seiberta uznala, ale: „Vzhledem k tomu, že k záměně trestného činu došlo k toliko v odůvodnění usnesení, nikoliv jeho výroku, na celkovou správnost rozhodnutí toto nemá vliv a bude na okresním soudu, aby napříště písemnému vyhotovení věnoval větší pozornost.“

Česká justice se kvůli dlouhému vyřizování stížnosti proti vazbě Krajského soudu v Ostravě  minulý týden zeptala, proč vyřízení stížnosti proti Sogelově vazbě za krádež vibrátoru trvalo přes měsíc. „Jmenovaný byl vzat do vazby rozhodnutím OS Nový Jičín ze dne 24. 7. 2020. S podanou stížností byla tato věc předložena Krajskému soudu v Ostravě dne 14. 8. 2020 a dne 27. 8. 2020 bylo o stížnosti rozhodnuto usnesením krajského soudu. Z toho vyplývá, že u Krajského soudu v Ostravě tato věc neležela několik týdnů, ale přesně 13 dní… …S ohledem na tyto skutečnosti pokládám Vaše navazující dotazy za bezpředmětné,“ odpověděla na dotazy mluvčí soudu Klára Krystynová.

„K vašemu dotazu dále sděluji, že o stížnosti ve věci vazby rozhodl Krajský soud v Ostravě v souladu se zákonem v neveřejném zasedání v pátek dne 28. 8. 2020. Usnesení bylo vyhotoveno bezodkladně, a v pondělí dne 31. 8. 2020, tedy následující pracovní den byl spis vrácen Okresnímu soudu v Novém Jičíně, jelikož v souladu s příslušnými předpisy zajišťuje publikaci rozhodnutí stížnostního soudu soud I. stupně. Tedy rekapituluji, že v dané věci nejen že k žádnému prodlení nedošlo, ale věc ani nemohla být vyřízena rychleji,“ uzavřela komunikaci s Českou justicí mluvčí.

Vyhotovení odůvodnění o tom, že podezřelý zůstává i po vyřízení stížnosti ve vazbě, ale obdržel Sogelův obhájce až 4. září.

Pražský obhájce Filip Princ míní, že soudy by v tomto případě – krádeže vibrátoru za 499 korun – měly rozhodovat i doručovat rozhodnutí velmi rychle. „Je to omezení svobody, soudy by proto měly by postupovat s maximální předností a rychlostí. Popsaná doba bohužel není žádná výjimka, v praxi se to tak často stává. Ten člověk je z právního hlediska nevinný a je omezen na svobodě, proto je rychlost velmi důležitá. Když ovšem takové průtahy obhájce namítne, soudy většinou rozhodnou rychle. Proti této liknavosti je proto třeba bušit na zeď,“ uvedl Princ.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY