Středa, 21. dubna, 2021

Přehledně: Jaká opatření kvůli koronaviru zavedla státní zastupitelství?

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na státní zastupitelství musí kvůli osobnímu podání do podatelny nebo kvůli osobní výpovědi do protokolu podatelé chodit znovu jen s rouškou a při příchodu se desinfikovat. Jednotlivá státní zastupitelství tak realizují celoplošné nařízení. Některá státní zastupitelství mají kromě toho vlastní opatření, například dodržení distance dva metry od pracovníka úřadu nebo prohlášení o bezinfekčnosti či vstup po jednom a čekání na ulici. Úřady většinou nabízejí jiný způsob komunikace.

Stejně jako při jarním vyhlášení nouzového stavu i nyní upravilo Nejvyšší státní zastupitelství styk s podateli zvenku. Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu, jak je stanovuje NSZ, jsou tyto: „Podatel vstupuje do budovy Nejvyššího státního zastupitelství pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce.“

Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením, nebude mu umožněn vstup dále do budovy Nejvyššího státního zastupitelství, uvádí k tomu úřad.

Kromě toho NSZ upozorňuje, že na „Nejvyšší státní zastupitelství je možné se v současné době obrátit i jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.“ Seznam kontaktů, kterými lze komunikovat s NSZ je zde:

KSZ v Praze: Udržovat odstup dva metry

Ještě přísnější je Krajské státní zastupitelství v Praze, které v opatření zavedlo pro osobní podatele podmínku dodržení vzdálenosti dva metry od pracovníka úřadu. „Při jednání je nutno, aby se podatel vyvaroval bezprostředního osobního kontaktu s pracovníky státního zastupitelství a v zájmu prevence udržoval vzájemný odstup cca 2 metrů a dbal pokynů pracovníka státního zastupitelství, pokud se jedná o vlastní průběh osobního jednání (určení místa při jednání a pohybu v budově státního zastupitelství).“

Krajské státní zastupitelství rovněž doporučuje dopředu se k osobní návštěvě objednat a využít nabízené kontakty, které jsou zde.

Opatření s totožným textem publikuje Krajské státní zastupitelství v Plzni.

Žádné zvláštní opatření naopak nezavedlo Městské státní zastupitelství v Praze. Znamená to, že v úřadu platí celoplošné nařízení o povinnosti nosit zakrytá ústa a nos.

Ani Krajské státní zastupitelství v Brně a Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové nezavádějí zvláštní opatření a platí pro ně celorepublikové nařízení. Zvláštní opatření nezavedlo Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

KSZ v Ostravě: Vstup po jednom, čekání na ulici, prohlášení

Naopak vlastní systém přijímání podatelů zavedlo Krajské státní zastupitelství v Ostravě. Podatelé smějí do budovy jen po jednom, ostatní musí vyčkat na ulici před budovou. Kromě toho musí podatel vyplnit prohlášení o zdravotním stavu. Podmínky pro přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu: Podání činí vždy jen jedna osoba, ostatní podatelé vyčkají před budovou, podatel vstupuje do budovy Krajského státního zastupitelství pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, podatel po vstupu do budovy použije dezinfekci na ruce, podatel vyplní „Prohlášení o zdravotním stavu“, uvádí se na webu úřadu.

Jen velmi krátkou instrukci pro podatele vydalo Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích. „Při vstupu do budovy s účinností od 1. září 2020 musí každý, kdo není zaměstnancem příslušného státního zastupitelství, ve všech prostorách objektů státního zastupitelství při kontaktu se zaměstnanci státního zastupitelství používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa) a to respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a před jednáním použít desinfekci na ruce umístěnou u vstupu do budovy,“ uvádí se v opatření.

Vlastní opatření mají také obě vrchní státní zastupitelství. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci publikovalo  8. září 2020  s platností od 1. září 2020 jednoduchá opatření spočívající v povinnosti zakrýt si ústa a nos a při vstupu použít desinfekci.

VSZ v Praze: V řízení před soudem sepisují ústní podání soudy

Vrchní státní zastupitelství v Praze naopak nikdy nezrušilo režim, který zavedlo od 1. června 2020. Opatření obsahují kromě povinného zakrytí úst a nosu, desinfekce a povinnosti podvolit se měření teploty také instrukce, jak dále postupovat a na které telefonní číslo se osobním podáním obrátit. Kromě toho VSZ v Praze veřejnost upozorňuje, kdo a za jakých okolností v trestním řízení sepisuje ústní podání.

„V této souvislosti se rovněž poukazuje na znění § 59 odst. 2 trestního řádu, podle kterého v přípravném řízení sepisují podání ústně do protokolu policejní orgány a okresní státní zastupitelství; v řízení před soudem je sepisují okresní soudy. Jsou-li pro to důležité důvody, mohou je výjimečně sepsat i státní zastupitelství a soudy vyššího stupně,“ uvádí na svém webu Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Přehled opatření i kontaktů lze zjistit z nového portálu úřadu státního zastupitelství verejnazaloba.cz.

(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY