Slovenská prezidentka Čaputová navštívila konferenci v Kroměříži

V Kroměříži se koná seminář „Etika v právu“. Prezidentka @SoudcovskaU Daniela Zemanová a další představitelé naší justice měli při té příležitosti možnost se sejít se slovenskou prezidentkou @ZuzanaCaputova , která ocenila stabilitu českého justičního prostředí Foto: SU

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes navštívila Kroměříž, zúčastnila se konference o etice v právu. V projevu zdůraznila význam sebereflexe soudní moci i zdrženlivosti politiků při zásazích do justice. Slovensko podle Čaputové více než kdy dříve potřebuje slyšet hlas moudrých a ctihodných soudců.

„Ne náhodou byly profese jako farář, lékař, učitel a soudce nejvyššími autoritami ve společnosti. Potřebujeme osobnosti, kterým můžeme důvěřovat, abychom mohli důvěřovat institucím a abychom mohli důvěřovat demokracii. Protože toto všechno je nyní v sázce,“ uvedla Čaputová podle tiskové zprávy na webu prezidentky.

Pravidelné kroměřížské konference se Čaputová v minulosti účastnila jako advokátka a analytička, dnes přijela v jiné roli, kdy jako prezidentka může přímo ovlivňovat personální obsazení justice. Připomněla, že slovenskou justici charakterizuje vysoká nedůvěra veřejnosti. Spravedlnost a boj s korupcí patří k hlavním politickým tématům v zemi.

„Proto je přirozenou ambicí představitelů výkonné a zákonodárné moci zásadněji přispět k uzdravení justice,“ uvedla Čaputová. Zároveň ale zdůraznila potřebu sebelimitace a zdrženlivosti dočasných držitelů veřejné moci ve vztahu k justici.

„Ruku v ruce s tím musí zároveň přicházet i sebereflexe soudcovského stavu, schopnost reagovat na selhání jednotlivců, a tím přispívat k zajištění zodpovědného výkonu soudnictví. Tím spíše, že právě soudci jako jediní mají možnost nastavit justici zrcadlo, aniž by je kdokoliv mohl obvinit z toho, že zasahují do její nezávislosti,“ uvedla Čaputová.

Diksusní fórum věnované etice v právu pořádá Justiční akademie v Kroměříži, podle její ředitelky Ludmily Vodákové jde letos o 16. ročník. „Paní Čaputová už tu byla, ještě než se stala prezidentkou. Tématu se věnuje dlouhodobě a je to o ní známo. Na naši pozváku reagovala vstřícně,“ řekla dnes ČTK Vodáková.

Konference, která začala v pondělí a potrvá do středy, se podle ní účastní zejména soudci a státní zástupci. „Kapacita sálu je 140 míst, s ohledem na koronavirus ji máme sníženou, abychom mohli dodržovat rozestupy mezi účastníky. Dohromady je tu do 70 lidí,“ uvedla Vodáková.

Tématem jednání odborníků je obecněji etické chování soudců, morálka a prolínání etiky a práva. Předseda českého Nejvyššího soudu Petr Angyalossy v posledních měsících se skupinou expertů pracoval na etickém kodexu českých soudců. Nyní je předmětem projednávání a připomínek jednotlivých soudů.

„Etický kodex má každý soudce v sobě a nyní to, co každý cítí a podle čeho se chová, bylo vepsáno na papír, abychom měli i písemnou podobu etických pravidel. Etický kodex odráží zákonnou úpravu pravidel chování soudců, které jsou zakotveny v Ústavě a především v zákoně o soudech a soudcích,“ uvedl ve svém dnešním vystoupení Angyalossy. Podle předsedy Nejvyššího soudu jde o neformální kodex, „proto i k jeho akceptaci dojde neformálním projednáním všemi soudci“.

Justiční akademie připravuje a organizačně zabezpečuje vzdělávací akce v rámci přípravy justičních a právních čekatelů a soustavné vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších lidí působících v justici.