Úterý, 19. října, 2021

Soudcem Soudního dvora EU chce být sedm kandidátů, hlásí se i exministr Pelikán

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Do výběrového řízení na soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie se přihlásilo sedm kandidátů, potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Podle informací České justice je jedním z nich i někdejší šéf resortu Robert Pelikán.

Post u Soudního dvora EU už dříve zastávala Pelikánova matka Irena Pelikánová. Ve funkci skončila loni. Pelikán se nyní věnuje advokacii, ministerstvo spravedlnosti vedl od roku 2015 do roku 2018. „Ministerstvo spravedlnosti ve stanovené lhůtě obdrželo 7 kandidatur. Po jejich přezkoumání shledalo, že všichni uchazeči splňují stanovené předpoklady a mohou být pozváni k ústnímu pohovoru před výběrovou komisí,“ řekl Řepka České justici. Ty proběhnou  8. října na ministerstvu a komise na jejich základě vybere nejvhodnějšího kandidáta a prvního a druhého náhradníka. Následně budou kandidatury těchto tří osob předloženy k projednání výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny a pro informaci též výboru pro záležitosti EU Senátu. Následně bude už jen kandidatura vybraného kandidáta předložena vládě k schválení. „Po schválení vládou bude kandidát oznámen generálnímu sekretariátu Rady EU a jeho kandidatura projednána Výborem podle čl. 255 Smlouvy o fungování EU. Následně bude soudce jmenován zástupci vlád členských států,“ dodává mluvčí resortu.

Místo u Tribunálu se letos v říjnu uvolní po Janu M. Passerovi poté, co se Passer u stejné instituce ujme postu po odcházejícím Jiřím Malenovském.

Kandidát na funkci soudce musí být bezúhonným státním občanem ČR s dokončeným magisterským právnickým vzděláním a nejméně desetiletou právní praxí. Ministerstvo požaduje také vysoký morální charakter, záruky nezávislosti a nestrannosti, dostatečné znalosti práva EU a aktivní znalost francouzštiny i dalšího úředního jazyka unie vyjma češtiny. Součástí přihlášky je také lustrační osvědčení.

Soudní dvůr EU sídlí v Lucemburku a ve spolupráci se soudy členských států dbá na jednotné provádění a výklad unijního práva. Má dva soudní orgány: Soudní dvůr a Tribunál. Dvůr se skládá z 11 generálních advokátů a 27 soudců z jednotlivých členských zemí unie, za ČR je to nyní Malenovský. U Tribunálu pak působí dva soudci z každé členské země – za Česko je to vedle Passera Petra Škvařilová-Pelzl. Soudci jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států unie na dobu šesti let.

Eva Paseková, Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY