Úterý, 16. srpna, 2022

Tajné nahrávky a tlak na odchod od nadřízené: Bývalou šéfku okresních žalobců musí podle soudu stát odškodnit

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Krajské státní zastupitelství v Ostravě (KSZ) pod vedením Zlatuše Andělové vytvářelo nelegitimní tlak na tehdejší vedoucí Okresního státního zastupitelství v Ostravě (OSZ) Tamaru Kornasovou. Rozhodl tak dnes Krajský soud v Ostravě (KS), který vyhověl odvolání Kornasové proti rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě (OS).

Předseda senátu Tomáš Zubek (členové senátu Petr Hluštík a Iva Hrdinová) nejprve zrekapituloval předchozí řízení, shrnul rozhodnutí OS v Ostravě a podaná odvolání obou stran. Kornasová žalovala stát, neboť měla za to, že byla ve funkci terčem bossingu a šikany a žádala odškodnění ve výši 500 tisíc. Kč. Ostravský okresní soud její žalobu letos v lednu zamítl.

Předseda senátu také informoval, že Kornasová podala námitku podjatosti proti člence senátu Ivě Hrdinové, coby bývalé předsedkyni KS v Ostravě, neboť ta se z pozice výkonu své funkce musela s Andělovou osobně znát a stýkat. Zároveň navrhovala delegaci případu k jinému soudu, konkrétně ke KS v Brně. Vrchní soud v Olomouci (VS) oba návrhy zamítl.

Svoji závěrečnou řeč shrnul právní zástupce Kornasové Pavel Uhl v jedné větě: „Z rozsudku soudu prvního stupně mám dojem, že žaloba se zamítá, protože je důvodná“. Ve zbytku se odvolal na písemné podání, což učinil i zástupce KSZ v Ostravě.

Žalobkyně Tamara Kornasová Reprofoto: ČT

Senát KS pak po poradě rozhodl, že odvolání Kornasové je zčásti důvodné. A v podstatě ji v krátkém odůvodnění dal za pravdu v tom hlavním, totiž v jejím tvrzení, že na ni byl ze strany tehdejšího vedení KSZ v čele se Zlatuší Andělovou činěn nelegitimní tlak. Podle soudců přitom soud prvního stupně vše podstatné popsal ve svém rozhodnutí, avšak neučinil přiléhavé a správné závěry a nesprávně vyhodnotil skutková zjištění.

Tlak na odchod

OS totiž podle odvolacího soudu posoudil jednotlivá zjištění příliš izolovaně, nikoliv v kontextu a souvislostech. Kroky, které Andělová vůči Kornasové, respektive KSZ vůči ostravskému OSZ, činila, se přitom mohou podle odvolacího soudu opravdu izolovaně jevit jako v souladu s předpisy. Je však třeba dodržet smysl a účel těchto předpisů, což se v tomto případě nedělo. Všechny kroky nadřízených Kornasové měly jasný účel: tlak na to, aby Kornasová odešla, což nelze považovat za legitimní výkon funkce zaměstnavatele.

Odvolací soud zmínil při zdůvodnění některé konkrétní případy, především lpění na přesném dodržování přestávek a pauz na oběd, které vedly až k tomu, že byli státní zástupci OSZ v Ostravě terčem posměchu. Dále bylo také zmíněno podle soudu nedůstojné využití tajné nahrávky z porady. Všechny tyto věci, spolu s tím, že Kornasová nenašla zastání u vyšších složek soustavy, vedou podle odvolacího soudu k jasnému závěru, totiž že takové jednání tehdejšího vedení KSZ vůči Kornasové bylo protiprávní, nelegitimní chování zaměstnavatele, a bylo také zasaženo do důstojnosti a osobní cti Kornasové.

Podle odvolacího soudu je proto na místě symbolická finanční satisfakce ve výši 10% z původně požadované řástky, tedy 50 tisíc Kč. Zároveň ovšem soud určil, že stát, v tomto případě KSZ v Ostravě, má nést všechny náklady soudního řízení a uhradit Kornasové i náklady spojené se soudním řízením.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY