Vnitro: Když zastupitel odmítne roušku, nemůže mu být účast na jednání zakázána

"Umíme se přizpůsobit a tak jsme v souladu s nařízením vlády uspořádali potřebné veřejné zasedání zastupitelstva.," napsalo vedení města pod tuto fotografii z 15. dubna Foto: Železná ruda

Sledujte instrukce krajských hygienických stanic, vzkazuje zastupitelům a radním kvůli zasedání hromadných orgánů obcí a měst ministerstvo vnitra. To se zabývá nařízeními, které kvůli epidemii koronaviru přijímá Ministerstvo zdravotnictví. Vykázat člověka bez roušky může ovšem z jednání zastupitelstva jen policie, nikoli starosta nebo sousedé.

Podle poznatků České justice už některá zastupitelstva znovu zavedla jinou organizaci jednání a někteří občané byli při příchodu na jednání „za veřejnost“ překvapeni, když byli odváděni do oddělených místností. Takový postup je v souladu se zákonem, vyplývá z analýzy odboru veřejné správy ministerstva vnitra.

Schůzi lze konat prostřednictvím videokonference nebo on-line, kdy však zásadně musí být zastupitelé přítomni. Zasedání per rollam zákon zakazuje, varuje stejně jako na jaře za nouzového stavu ministerstvo vnitra. „Zákon o obcích totiž stanoví bezvýjimečný princip veřejnosti zasedání, přičemž současně upravuje i pravidla usnášeníschopnosti, při níž vychází z počtu přítomných členů zastupitelstva. Zasedání tedy musí probíhat v určitém okamžiku a v tomto okamžiku se jej též zastupitelé účastní (aby jejich účast a případné hlasování měly právní relevanci),“ uvádí k tomu vnitro.

Zastupitelé mohou rovněž znovu pořádat jednání venku, jak to činila některá města za nouzového stavu. Musí to ale být v obvodu obce: „Zákon o obcích stanoví požadavek, aby se zasedání konalo v územním obvodu obce (§ 92 odst. 1). Může se konat v jednací místnosti, ale i kdekoliv v obci (kulturním sále, kinosále apod.). Není vyloučeno ani konání tzv. ,venku´, tedy mimo jednací místnost.“

Veřejnost má právo vyjádřit se i z druhé místnosti

Co se týče účastni veřejnosti, zákon sice tuto účast vyžaduje, ale taková účast není bez hranic. Je omezena například kapacitou prostoru a není na ní nárok.

Podle instrukce ministerstva vnitra není vyloučena distanční přítomnost veřejnosti mimo jednací sál, avšak není možno znemožnit lidem právo na vyjádření. Pokud je veřejnost v oddělené místnosti u obrazovky, musí tam být rovněž mikrofon. Také internet nebo videokonference musí umožňovat vyjádření hosta z řad veřejnosti.

Co se stane, když je zastupitel současně „odpírač“ opatření ministerstva zdravotnictví, vysvětluje vnitro v poznámkách a často kladených otázkách k analýze. Položená otázka je jasná: Není-li člen zastupitelstva účasten jednání s ochranou úst a nosu, lze jej vykázat ze zasedání?

„Pokud se člen zastupitelstva obce dostaví na jednání bez ochrany úst nebo nosu, ačkoli je povinen tuto ochranu užít (srov. výše), nemůže mu z tohoto důvodu být účast na jednání zakázána (nelze jej vykázat z jednací místnosti). V takovém případě nezbývá než zajistit asistenci Policie České republiky, která dohlíží na dodržování hygienických (bezpečnostních) opatření. Ta zasáhne, pokud jsou splněny podmínky plynoucí z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona o Policii ČR,“ odpovídá ministerstvo vnitra.

(ire)

Sdílejte
Předchozí článekStíhaný soudce Závurka rezignoval na svou funkci
Další článekMinisterstvo spravedlnosti nakoupí tiskárny za více než čtvrt miliardy
Irena Válová
Irena Válová je novinářka, editorka, zástupkyně šéfredaktora i publicistka v tištěných médiích, ale i v rozhlasech a televizích. Mimo jiné referovala o politických událostech z krizových oblastí: přechod k demokracii v JAR, referendum o Saddámu Husajnovi v Iráku či rušení amerických základen na Filipínách. Šest let byla zpravodajkou ze Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Na základě publikovaných rozhovorů s americkými právníky o konfliktu zájmů v politice obdržela stipendium od velvyslanectví USA v Praze, v roce 1994 pak v Chicagu certifikát USIA tištěná žurnalistika v USA. V 90. letech též absolvovala několik stáží na téma demokracie ve Švýcarsku. V roce 1998 byla zvolena předsedkyní Syndikátu novinářů ČR, o rok později se stala členkou Řídícího výboru Evropské federace novinářů se sídlem v Bruselu. Tři roky vedla sdružení pro svobodný tisk Media Observatory ČR. Od roku 2001 je na volné noze jako autorka, editorka i mluvčí. Spolu s advokátem a nyní zvoleným soudcem Evropského soudu pro lidská práva za ČR ve Štrasburku JUDr. Alešem Pejchalem je autorkou knihy Základní slova: rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu.