Sobota, 18. září, 2021

Vnitro: Když zastupitel odmítne roušku, nemůže mu být účast na jednání zakázána

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Sledujte instrukce krajských hygienických stanic, vzkazuje zastupitelům a radním kvůli zasedání hromadných orgánů obcí a měst ministerstvo vnitra. To se zabývá nařízeními, které kvůli epidemii koronaviru přijímá Ministerstvo zdravotnictví. Vykázat člověka bez roušky může ovšem z jednání zastupitelstva jen policie, nikoli starosta nebo sousedé.

Podle poznatků České justice už některá zastupitelstva znovu zavedla jinou organizaci jednání a někteří občané byli při příchodu na jednání „za veřejnost“ překvapeni, když byli odváděni do oddělených místností. Takový postup je v souladu se zákonem, vyplývá z analýzy odboru veřejné správy ministerstva vnitra.

Schůzi lze konat prostřednictvím videokonference nebo on-line, kdy však zásadně musí být zastupitelé přítomni. Zasedání per rollam zákon zakazuje, varuje stejně jako na jaře za nouzového stavu ministerstvo vnitra. „Zákon o obcích totiž stanoví bezvýjimečný princip veřejnosti zasedání, přičemž současně upravuje i pravidla usnášeníschopnosti, při níž vychází z počtu přítomných členů zastupitelstva. Zasedání tedy musí probíhat v určitém okamžiku a v tomto okamžiku se jej též zastupitelé účastní (aby jejich účast a případné hlasování měly právní relevanci),“ uvádí k tomu vnitro.

Zastupitelé mohou rovněž znovu pořádat jednání venku, jak to činila některá města za nouzového stavu. Musí to ale být v obvodu obce: „Zákon o obcích stanoví požadavek, aby se zasedání konalo v územním obvodu obce (§ 92 odst. 1). Může se konat v jednací místnosti, ale i kdekoliv v obci (kulturním sále, kinosále apod.). Není vyloučeno ani konání tzv. ,venku´, tedy mimo jednací místnost.“

Veřejnost má právo vyjádřit se i z druhé místnosti

Co se týče účastni veřejnosti, zákon sice tuto účast vyžaduje, ale taková účast není bez hranic. Je omezena například kapacitou prostoru a není na ní nárok.

Podle instrukce ministerstva vnitra není vyloučena distanční přítomnost veřejnosti mimo jednací sál, avšak není možno znemožnit lidem právo na vyjádření. Pokud je veřejnost v oddělené místnosti u obrazovky, musí tam být rovněž mikrofon. Také internet nebo videokonference musí umožňovat vyjádření hosta z řad veřejnosti.

Co se stane, když je zastupitel současně „odpírač“ opatření ministerstva zdravotnictví, vysvětluje vnitro v poznámkách a často kladených otázkách k analýze. Položená otázka je jasná: Není-li člen zastupitelstva účasten jednání s ochranou úst a nosu, lze jej vykázat ze zasedání?

„Pokud se člen zastupitelstva obce dostaví na jednání bez ochrany úst nebo nosu, ačkoli je povinen tuto ochranu užít (srov. výše), nemůže mu z tohoto důvodu být účast na jednání zakázána (nelze jej vykázat z jednací místnosti). V takovém případě nezbývá než zajistit asistenci Policie České republiky, která dohlíží na dodržování hygienických (bezpečnostních) opatření. Ta zasáhne, pokud jsou splněny podmínky plynoucí z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona o Policii ČR,“ odpovídá ministerstvo vnitra.

(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY