Začne soud s vazebně stíhaným zlodějem vibrátoru. Hrozí mu dva roky vězení

Muž odcizil vibrátor Ilustrační foto: Pixabay

Ve středu 30. října začne u Okresního soudu v Novém Jičíně soud s Lubomírem Sogelem, obžalovaným z krádeže vibrátoru za 499 korun v době koronavirových opatření. Recidivistovi Sogelovi hrozí za čin dva roky vězení. Vyslechnut bude jeden svědek, šéfka drogerie, v níž Sogel erotickou pomůcku odcizil.

Čtyřiatřicetiletý Lubomír Sogel z Kopřivnice odcizil v době vyhlášeného nouzového stavu v době epidemie koronaviru erotickou pomůcku za 499 korun. Kvůli tomu už je dva měsíce ve vazbě a se stížností proti ní neuspěl. Sogelovi hrozí nepodmíněný trest. Obžaloba navrhuje „obviněnému uložit trest odnětí svobody při dolní hranici zákonné trestní sazby nepodmíněně se zařazením do věznice s ostrahou“. Což v tomto případě znamená, pokud soud akceptuje argumentaci žalobkyně Magdy Dobrovolné, že Sogel stráví ve vězení minimálně dva roky.

Soudy, které řešily Sogelovu vazbu, pracovaly s fakty, že byl v minulosti soudně trestán. Státní zástupce Vladimír Řezníček argumentoval mimo jiné tím, že Sogel má mimořádné sklony k páchání majetkové trestné činnosti, v opise rejstříku trestů má 23 záznamů a všechny pro majetkovou trestnou činnost. „Rovněž je nezbytné poukázat na poslední odsouzení z 25. 2. 2020 a i přesto, že byl odsouzen v únoru, tak 6. 4. páchá další trestnou činnost. Současně je nezaměstnaný, tudíž zjevně nemá příjem na to, aby hradil své výdaje na obživu,“ uvedl žalobce Řezníček na vazebním zasedání.

Tuto argumentaci převzala i soudkyně Lenka Čechová z Krajského soudu v Ostravě, která rozhodovala o stížnosti proti vazbě. „Byl mu uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, tedy mu byla poskytnuta šance k řádnému životu, ale tento trest dosud ani nezapočal vykonávat. Pokud obviněný tvrdí, že si prostředky k obživě opatřuje brigádnickými pracemi, pak tuto skutečnost nijak neverifikoval, navíc připustil, že ve větším množství požívá alkoholické nápoje a lze dovodit, že zisk z trestné činnosti je jím užíván mimo jiné i k nákupu alkoholu. S ohledem na osobu obviněného a speciální recidivu jeho jednání je důvod vazby předstižné jednoznačně dán,“ napsala dále soudkyně.

Lubomír Sogel ukradl 6. dubna 2020 v DM drogerii ve Frenštátě pod Radhoštěm vibrátor značky Durex Play Pure Fantasy za 499 korun. Vibrátor si měl v obchodě strčit do bundy a odejít bez zaplacení. Policie ho následně identifikovala za pomoci bezpečnostních kamer a svědectví prodavačky. Ta je také jedinou svědkyní obžaloby. „Jednání obviněného je dostatečně prokazováno podaným vysvětlením vedoucím prodejny L. P. Dále je jednání obviněného prokazováno listinnými důkazy, především kamerovým záznamem z prodejny, vyčíslením škody a pokud jde o zpětnost odsouzení, tak rozsudky Okresního soudu v Novém Jičíně a Okresního soudu ve Frýdku-Místku.

Výše uvedenými důkazy je dostatečně prokazováno, že obviněný Lubomír Sogel svým úmyslným jednáním naplnil znaky zločinu podle paragrafu 205 odst. 2 odst. 4 písm. b) tr. Zákoníku,“ konstatuje v obžalobě Magda Dobrovolná.

Sogelův obhájce Lukáš Seibert podal stížnost proti vazbě ústně do protokolu u vazebního zasedání dne 24. července. O čtyři dny později ji odůvodnil a po doručení písemného vyhotovení vazebního odůvodnění ji ještě doplnil podáním ze dne 4. srpna. Vyřízení stížnosti a její doručení Sogelovu obhájci Lukáši Seibertovi trvalo více než měsíc, přestože je vazba zásadním zásahem do života.

Vyšlo přitom najevo, že vazební soud špatně formuloval podezření z trestného činu loupeže, když Sogel vibrátor ukradl, tedy se dopustil krádeže. Soudkyně Lenka Čechová toto pochybení jako problém nevnímá. Námitku obhájce Lukáše Seiberta sice uznala, ale: „Vzhledem k tomu, že k záměně trestného činu došlo k toliko v odůvodnění usnesení, nikoliv jeho výroku, na celkovou správnost rozhodnutí toto nemá vliv a bude na okresním soudu, aby napříště písemnému vyhotovení věnoval větší pozornost.“

Angyalossy: Přísnost je na místě

Přísnější tresty za drobné krádeže v době nouzového stavu odpovídají podle předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho zákonu i okolnostem. Trestní zákoník u některých trestných činů spáchaných v nouzovém stavu zvyšuje sazbu oproti jejich spáchání v běžnému období. Podle Angyalossyho jde o varování pro potenciální pachatele, aby nezneužívali situaci, kdy stát a jeho obyvatelé mají závažné problémy a jejich pozornost musí být kvůli ochraně životů a zdraví obrácena primárně jinam než například na ochranu majetku.

„Člověk, který tohoto nedbá, se pak nemůže divit, že je trestán výrazně přísněji,“ řekl Angyalossy. V obecné rovině ani u drobných krádeží v nouzovém stavu nevidí důvod k mimořádnému snižování trestů pod dolní hranici zpřísněné trestní sazby.

„Aby jenom proto, že se jim nepodařilo ukrást něco cennějšího, tak aby soudy šly pod sazbu? Já myslím, že to by zase nebylo spravedlivé vůči ochraně majetku poškozených,“ uvedl Angyalossy. Vychází i ze své soudcovské zkušenosti z projednávání trestných činů spáchaných v době katastrofálních povodní na Moravě.

Cílem zpřísněné sazby v nouzovém stavu je podle Angyalossyho  předcházet rabování a dalšímu zneužívání situace, kdy je ochrana majetku komplikovaná anebo přímo nemožná, a kdy stát potřebuje pořádkové složky nasadit jinde, míní předseda Nejvyššího soudu. Spíše než o hodnotu ukradených věcí jde o princip a signál vyslaný směrem k potenciálním pachatelům. „Ty tresty se mohou zdát přísné, ale myslím, že za takové situace přísné nejsou,“ řekl Angyalossy, ke konkrétním případům se však nevyjadřoval.

Ministerstvo spravedlnosti už podle Deníku N zamítlo žádost o milost v identické kauze. Bezdomovec Lukáš Kalina z Brna dostal rok a půl nepodmíněně za krádež pěti housek. Podle úřadu  byl jeho příběh popisován zjednodušeně a neúplně.

Pětadvacetiletý Lukáš Kalina byl odsouzen v červenci, důvodem byla krádež pěti pizza bulek, které si druhého dubna vložil do tašky a prošel bez zaplacení pokladnou supermarketu. Trest takto vysoký trest dostal prý nejen kvůli tomu, že nouzový stav zvedl hranice trestních sazeb, a také proto, že byl podobně jako Sogel kvůli předchozím drobným krádežím v podmínce.

Záhy po Kalinově odsouzení jeho advokátka požádala o milost. „Je to mladý kluk, který se dostal na ulici vlivem nemoci a jiných okolností, které uvádět nebudu. Nemá podporu rodiny, je v celé situaci sám. Je mi ho líto. Společnost místo aby se snažila takovýmto lidem pomoci, je ještě více finančně zničí,“ vysvětlovala obhájkyně Petra Žilková.

Soud s Lubomírem Sogelem kvůli krádeži vibrátoru začne v Novém Jičíně ve středu ve 12 hodin. „K četnosti předchozích odsouzení za úmyslnou trestnou činnost bude možné přihlížet v negativním smyslu při hodnocení osoby obviněného. Ke speciální recidivě bude možné přihlížet jako k okolnosti přitěžující. Jako k okolnosti polehčující bude možné přihlížet k jeho doznání,“ uzavřela obžalobu analogicky jako v případě už odsouzeného Lukáše Kaliny z Brna státní zástupkyně Magda Dobrovolná.

Jan Hrbáček