Zloděj vibrátoru v době koronaviru zůstává ve vazbě. Rozhodnutí o stížnosti trvalo měsíc

Muž odcizil vibrátor Ilustrační foto: Pixabay

Zloděj vibrátoru za necelých 500 korun v době koronavirových opatření a zpřísněných trestů zůstává ve vazbě. Rozhodnutí o stížnosti proti vazbě trvalo soudům měsíc a obhájci ani nebylo dosud doručeno.

Krajský soud v Ostravě už rozhodl o stížnosti proti vazebnímu stíhání čtyřiatřicetiletého Lubomíra Sogela z Kopřivnice. Jak, ale tají. Rozhodnutí přitom nedorazilo Sogelovu obhájci a Sogel zůstává podle informací České justice ve vazbě.

Za krádež vibrátoru čeká Sogela nejspíš nepodmíněný trest. Sogel ukradl 6. dubna 2020 v DM drogerii vibrátor značky Durex Play Pure Fantasy za 499 korun. Vibrátor si měl v obchodě strčit do bundy a odejít bez zaplacení. Policie ho následně identifikovala za pomoci bezpečnostních kamer.

Protože Sogel vibrátor ukradl v době vládou vyhlášeného nouzového stavu kvůli pandemii viru Covid-19, hrozí mu výjimečný trest. A to v rozmezí dvou až osmi let za mřížemi. Soud v Novém Jičíně podle zjištění České justice dokonce na Sogela kvůli krádeži vibrátoru za necelou „pětistovku“ uvalil vazbu.

Soud pracoval s fakty, že Lubomír Sogel byl v minulosti 23krát soudně trestán, tudíž je recidivistou, a také k tomu, že se nezdržuje v místě trvalého bydliště a nepřebírá si poštu. Státní zástupce Vladimír Řezníček argumentoval mimo jiné tím, Sogel má mimořádné sklony k páchání majetkové trestné činnosti, v opise rejstříku trestů má 23 záznamů a všechny pro majetkovou trestnou činnost. „Rovněž je nezbytné poukázat na poslední odsouzení z 25. 2. 2020 a i přesto, že byl odsouzen v únoru, tak 6. 4. páchá další trestnou činnost. Současně je nezaměstnaný, tudíž zjevně nemá příjem na to, aby hradil své výdaje na obživu,“ uvedl žalobce Řezníček na vazebním zasedání.

Sogelův obhájce Lukáš Seibert podal stížnost proti vazbě ústně do protokolu u vazebního zasedání dne 24. července. O čtyři dny později ji odůvodnil a po doručení písemného vyhotovení vazebního odůvodnění ji ještě doplnil podáním ze dne 4. srpna.

Česká justice se proto Krajského soudu v Ostravě zeptala, proč vyřízení stížnosti proti Sogelově vazbě za krádež vibrátoru trvalo přes měsíc. „Jmenovaný byl vzat do vazby rozhodnutím OS Nový Jičín ze dne 24. 7. 2020. S podanou stížností byla tato věc předložena Krajskému soudu v Ostravě dne 14. 8. 2020 a dne 27. 8. 2020 bylo o stížnosti rozhodnuto usnesením krajského soudu. Z toho vyplývá, že u Krajského soudu v Ostravě tato věc neležela několik týdnů, ale přesně 13 dní… …S ohledem na tyto skutečnosti pokládám Vaše navazující dotazy za bezpředmětné,“ odpověděla na dotazy mluvčí soudu Klára Krystynová.

„K vašemu dotazu dále sděluji, že o stížnosti ve věci vazby rozhodl Krajský soud v Ostravě v souladu se zákonem v neveřejném zasedání v pátek dne 28. 8. 2020. Usnesení bylo vyhotoveno bezodkladně, a v pondělí dne 31. 8. 2020, tedy následující pracovní den byl spis vrácen Okresnímu soudu v Novém Jičíně, jelikož v souladu s příslušnými předpisy zajišťuje publikaci rozhodnutí stížnostního soudu soud I. stupně. Tedy rekapituluji, že v dané věci nejen že k žádnému prodlení nedošlo, ale věc ani nemohla být vyřízena rychleji,“ uzavřela komunikaci s Českou justicí mluvčí.

Jenže ještě ani ve středu 2. září po poledni nebylo odůvodnění rozhodnutí obhájci Lubomíra Sogela Lukáši Seibertovi doručeno.

Pražský obhájce Filip Princ míní, že soudy by v tomto případě – krádeže vibrátoru za 499 korun – měly rozhodovat i doručovat rozhodnutí velmi rychle. „Je to omezení svobody, soudy by proto měly by postupovat s maximální předností a rychlostí. Popsaná doba bohužel není žádná výjimka, v praxi se to tak často stává. Ten člověk je z právního hlediska nevinný a je omezen na svobodě, proto je rychlost velmi důležitá. Když ovšem takové průtahy obhájce namítne, soudy většinou rozhodnou rychle. Proti této liknavosti je proto třeba bušit na zeď,“ konstatuje Filip Princ.

Jan Hrbáček