Epidemie Covid-19 neovlivnila zájem o sepsání závětí u notářů

Největší zájem o tuto službu zaznamenávají notáři právě v čase Památky zesnulých, nejmenší pak v letních měsících Foto: Pixabay

Epidemie nemoci Covid-19 neovlivnila zájem české veřejnosti o sepsání závětí od notáře. Podle Notářské komory je aktuální stav velmi podobný loňskému roku. „Na konci třetího čtvrtletí tohoto roku bylo českými notáři sepsáno a zaevidováno necelých 18 tisíc závětí,“ uvedl mluvčí Petr Tošek. Největší zájem o tuto službu zaznamenávají notáři právě v čase Památky zesnulých, nejmenší pak v letních měsících.

Na konci třetího kvartálu letošního roku bylo u notářů sepsáno a zaevidováno 17 835 závětí. V porovnání s minulým rokem, kdy bylo ve stejnou dobu notáři sepsáno a zaevidováno 17 521 závětí, je tedy situace velmi podobná. Notářská komora ČR očekává, že celkový počet závětí sepsaných notářem v tomto roce dosáhne 24 tisíc.

Počet závětí sepsaných u notáře za rok
2015 17 300
2016 19 021
2017 19 902
2018 20 702
2019 23 714
3Q 2020 17 835

Lidé se pořízením své poslední vůle snaží vyhnout rozporům mezi příbuznými i možným problémům v průběhu dědického řízení kvůli chybně podomácku sepisovaným závětím. Taková poslední vůle navíc nemusí být vůbec nalezena, případně ji může její nálezce ostatním příbuzným zatajit.

„V posledních letech počty závětí sepsaných a zaevidovaných notářem narůstají. Stává se, že si lidé domluví s notářem konzultaci s tím, že si závěť eventuálně sepíší sami. Ale poté, co jim notář celou problematiku vysvětlí a upozorní je na možná rizika, obvykle změní názor. Existují totiž případy, kdy doma uschovaná závěť nebyla nalezena a objevila se až po dlouhých letech, může ji také najít dědic, kterému její znění nevyhovuje. Zatajením způsobí dědění podle zákonných dědických tříd, které pro něj vychází lépe. A právě rozdělení majetku podle dědických tříd je to, čemu se lidé chtějí vyhnout, když hodlají svůj majetek odkázat například kamarádovi. Výjimečné nejsou ani případy, kdy doma sepsanou závěť potomci rozporují a argumentují zhoršeným duševním stavem zůstavitele v době sepisu,“ říká k možnostem odkazování majetku prezident Notářské komory Radim Neubauer s tím, že závěť sepsaná notářem poskytuje právní jistotu.

Lidé, kteří si závěť sepisují doma, by měli být obezřetní i při stanovování podmínek. Když například odkazují dům vnukovi pod podmínkou, že se ožení, musí také uvést, dokdy se musí oženit, co bude s domem do té doby a komu bude dům patřit, když se neožení. Nejvíce posledních vůlí v několika posledních letech sepisují a zaevidují notáři v Brně.

Počet sepsaných závětí podle regionálních Komor
Notářská komora hl. m. Prahy 2 312
Notářská komora v Praze 2 882
Notářská komora v Českých Budějovicích 1 024
Notářská komora v Plzni 1 550
Notářská komora v Ústí nad Labem 1 806
Notářská komora v Hradci Králové 2 073
Notářská komora v Brně 3 515
Notářská komora v Ostravě 2 673

 


O závěti

 • Není-li závěť sepsaná vlastní rukou, vyžaduje se přítomnost dvou svědků. Takové závěti ale bývají nejčastěji – a mnohdy úspěšně – po smrti zůstavitele napadány. Zůstavitel totiž bývá neúspěšnými potenciálními dědici nařčen z nesvéprávnosti v době sepsání závěti.
 • Závěť bývá v poslední době spojována s hrozbou převzetí zodpovědnosti i za dluhy zemřelého. Dříve nehrozilo, že by případné zděděné dluhy mohly překročit cenu děděného majetku. To již podle nového občanského zákoníku neplatí, proto je dobré v případě nejistoty žádat notáře
  o tzv. výhradu soupisu majetku.
 • Závěť je nadřazena zákonné posloupnosti dědického procesu, přesto ale existuje
  nepominutelný dědic. Tím se po smrti zůstavitele stávají jeho potomci. Když tito svůj povinný díl z jakéhokoliv důvodu nedědí, pak se nepominutelným dědicem stávají jejich potomci.
 • Nový občanský zákoník dal zústaviteli možnost dědictví podmínit. V případě využití této možnosti je důležité nejen zohlednit situaci, kdy podmínka není splněna, ale také určit, kdo se o předmět dědictví postará do doby jejího splnění (a např. uhradí povinné platby s předmětem související – povinné ručení za vůz, daň za nemovitost). A dále jak dlouhá může tato doba maximálně být (např. při podmínce nabytí majetku po dostudování školy či vstoupení do manželství).
 • Notáře si můžete vybrat vždy kromě jediného případu, a to je právě řízení o pozůstalosti. Z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování je notář přiřazen soudem podle předem stanoveného rozvrhu. Notářů je občanům po celé ČR aktuálně k dispozici 441.

  (epa)