Kokain, morfin nebo amfetamin: Nejvyšší soud určil koncentrace drog vylučující řízení auta

Nejvyšší soud zaujal zásadní stanovisko k trestní odpovědnosti řidiče motorového vozidla Foto: archiv

Nejvyšší soud (NS) v novém stanovisku naznačil, jaká minimální koncentrace drog v krvi bude u řidičů trestná bez nutnosti psychiatricky zkoumat stupeň ovlivnění. Nezpůsobilý k řízení auta je například člověk, který má v krevním séru 10 nanogramů konopné účinné látky THC na jeden mililitr anebo třeba 75 nanogramů kokainu. Stanovisko, které dnes soud zveřejnil na svém webu, zmiňuje také amfetaminy a morfin.

Stanovisko se konkrétně týká trestní odpovědnosti řidiče za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Hranici vylučující způsobilost k řízení motorového vozidla 1 promile stanovuje trestní zákon pouze pro alkohol, nikoliv pro jiné návykové látky. Závěr o vině lze nově učinit už na pokladu zjištěné koncentrace návykových látek v toxikologické expertíze, aniž by se navíc psychiatrickým posudkem zjišťovalo, do jaké míry látka reálně ovlivnila způsobilost řidiče ovládat vůz.

„V tomto případě není třeba opatřit znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, ke zjištění stupně ovlivnění řidiče návykovou látkou,“ stojí ve stanovisku.

Psychiatrický posudek bude nadále zapotřebí jen v některých specifických situacích, například když bude řidičovo chování nestandardní a nebude odpovídat zjištěné menší koncentraci návykové látky. Podobně se má posudek zadávat kvůli potenciálnímu ochrannému léčení anebo když toxikologická expertíza zjistí souběh návykové látky s alkoholem, aniž by jedna či druhá návyková látka překračovala limit.


Ke zpracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, pro účely trestního řízení však bude nezbytné přistoupit zejména tehdy, bude-li:

a) přicházet v úvahu odlišná právní kvalifikace skutku závislá na posouzení otázky příčetnosti (např. trestný čin opilství podle § 360 tr. zákoníku z důvodu řidičem zaviněné nepříčetnosti způsobené užitím návykové látky), nebo

b) třeba řešit otázku závislosti řidiče na návykových látkách v souvislosti s možností uložení ochranného opatření v podobě ochranného léčení, nebo

c) zjištěno současné užití jiné návykové látky a alkoholu a závěr, že se řidič nachází ve stavu vylučujícím způsobilost, nebude odůvodněn již zjištěnou hladinou alkoholu v jeho krvi nebo hodnotou koncentrace jiné návykové látky v jeho krevním séru, popřípadě

d) potřeba psychiatrického zkoumání řidiče odůvodněna jinými skutečnostmi (např. nestandardním chováním řidiče neodpovídajícím zjištěné menší koncentraci návykové látky apod.).


Stanovisko trestního kolegia může být reakcí na případ, který nedávno řešil Nejvyšší správní soud. Ten zamítl kasační stížnost nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, u něhož neuspěl se žalobou ve veřejném zájmu proti rozhodnutí plzeňského magistrátu. Zeman se domáhal zrušení rozhodnutí, v němž magistrát hodnotil jednání řidičů, přistižených při řízení pod vlivem návykových látek, jako přestupek.

Zaujímání stanovisek je jedním z nástrojů, který Nejvyššímu soudu slouží ke sjednocování praxe soudů nižších stupňů. Nové stanovisko schválilo trestní kolegium a bude zveřejněno i s odůvodněním na webových stránkách Nejvyššího soudu a také ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.

Hodnoty vylučující způsobilost řidiče

látka koncentrace (nanogramy/mililitry)
Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC) 10 ng/ml
Methamfetamin 150 ng/ml
Amfetamin 150 ng/ml
3,4-Methylendioxymethamfetamin (MDMA) 150 ng/ml
3,4-Methylendioxyamfetamin (MDA) 150 ng/ml
Kokain 75 ng/ml
Morfin 200 ng/ml

 

(epa, čtk)