Sobota, 4. prosince, 2021

Kontakt zlínské nemocnice s Pentou je mnohem intenzivnější, než tvrdí Čunek. Dokazuje to smlouva

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Dosluhující hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek odmítá užší kontakt se skupinou Penta kvůli plánované výstavbě nové nemocnice za osm miliard korun. Kontakt ale existuje a je mnohem intenzivnější, než se Čunek snaží v médiích vyvracet. Vyplývá to ze smlouvy o mlčenlivosti mezi krajskou nemocnicí Tomáše Bati ve Zlíně a skupinou Penta z léta roku 2018. „Smlouva hejtmanovo tvrzení zcela vyvrací a usvědčuje ho z opakované lži,“ prohlásil Čunkův nástupce Radim Holiš.

Dosluhující hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek chce výstavbu nové nemocnice v Malenovicích za minimálně 8 miliard korun stůj co stůj i po prohře v krajských volbách. Hned po plebiscitu kvůli tomu kraj koupil pozemky za 42 milionů korun od církve, přestože není jisté, zda bude chtít nová koalice v megalomanském projektu pokračovat. Už od zveřejnění myšlenky nové nemocnice se objevuje silné podezření na úzkou provázanost s mezinárodní finanční skupinou Penta, přípravu nové nemocnice měl například na starosti bývalý manažer Penty Martin Šamaj, což se Čunek snaží vehementně popírat. Už delší dobu se objevují spekulace o tom, že by mohla Penta novou nemocnici stavět nebo financovat. A z toho by pak kraji plynuly nemalé letité závazky.

Ze smlouvy o mlčenlivosti, uzavřené mezi Penta Investments Limited a Krajskou nemocnicí Tomáše Bati ve Zlíně z léta 2018, vyplývá pravý opak toho, co tvrdí Jiří Čunek. Smlouvu o mlčenlivosti podepsal 1. června 2018 ve Zlíně ředitel Krajské nemocnice Tomáše Bati Radomír Maráček a v Saint Helier na ostrově Jersey ji pak 16. července signoval ředitel Penta Investments Limited Radoslav Zuberec. Smlouva má platnost 10 let.

Nemocnice Tomáše Bati, jejímž zřizovatelem je kraj, tehdy vedený Čunkem, má podle smlouvy zájem o informace, jak se staví moderní nemocnice. A vybrala si čirou náhodou slovensko-českou investiční skupinu Penta, která má doma na Slovensku delší dobu velké reputační problémy, ať už kvůli politickým skandálům, či neprůhledným finančním operacím.

Poskytovatel – Penta Investments Limited – je investičním fondem skupiny Penta, který má nepřímou majetkovou účast i na podnikání akciových společností: Nemocnice s poliklinikou Štěpána Kukury v Michalovcích, Nemocnice nové generace v Michalovcích, Svět zdraví Development a Svět zdraví.

„Zájemce má zájem získat alespoň základní informace o projektování, výstavbě, užívání a provozování Nemocnice Michalovce a Nemocnice Bratislava za účelem posouzení, zda zkušenosti cílových společností při těchto činnostech mají potenciál jejich využití při další provozu a rozvoji Nemocnice Zlín, a za účelem přijetí rozhodnutí o uskutečnění transakce v podobě získání podrobnějších informací (know-how) o projektování, výstavbě, užívání a provozování Nemocnice Michalovce a Nemocnice Bratislava od poskytovatele resp. cílových společností a případně nabytí práva k jejich použití zájemcem resp. provozovatelem Nemocnice Zlín (dále ´Transakce´),“ stojí ve smlouvě, kterou Česká justice získala.

Faksimile ze smlouvy o mlčenlivosti, kterou podepsala v roce 2018 Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se skupinou Penta. Foto: ED

Je důležité si uvědomit, že žádná privátní společnost nepustí nikoho do svého know-how jen tak. Natož do tak velmi senzitivního byznysu jako je zdravotnictví a výstavba nového nemocničního komplexu. Lze proto s velkou pravděpodobností očekávat nějaké protiplnění, které ovšem Jiří Čunek vehementně popírá.

Penta Hospitals CZ vlastní nemocnice Vrchlabí, Ostrov, Psychiatrickou nemocnici Písek, kliniku v Karlových Varech a také řadu ambulantních zařízení. Provozuje Nemocnici Sokolov a Nemocnici Sušice. V roce 2018 získala majoritní podíl ve firmě Alzheimer Home, která provozuje centra pro lidi s Alzheimerovou chorobou. „Svoje zdravotnická zařízení chce dlouhodobě rozvíjet, také být vyhledávaným poskytovatelem zdravotních služeb a odpovědným zaměstnavatelem. Penta Hospitals CZ je součástí nadnárodního holdingu Penta Hospitals International, který provozuje ve střední Evropě desítky nemocnic a ambulantních zařízení,“ lze se dočíst na webu Penty. V portfoliu ji ovšem chybí velká nemocnice typu, která se plánuje ve Zlíně, na které by mohla Penta participovat.

Zájemce – Krajská nemocnice Tomáše Bati – se smlouvou o mlčenlivosti zavázala k tomu, že nezpřístupní důvěrné informace (jejich poskytnutím, zveřejněním nebo jinak) třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele tedy Penty. Přičemž třetí osobou se rozumí jakákoli osoba s výjimkou: osob zastávajících (skutečně) v době takového zpřístupnění u zájemce některou z následujících funkcí: hejtman, náměstek hejtmana, jiný člen rady. Za druhé pak daňoví, účetní, právní a jiní poradci zájemce, kteří mají zákonnou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. A za třetí pak „státních orgánů a jiných orgánů veřejné správy, kterým je zájemce povinen poskytnout důvěrné informace podle obecně závazných právních předpisů“. Z toho jednoznačně vyplývá, že nemělo jít o pouhé nahlédnutí do toho, jak se staví velká nemocnice respektive o jakousi nezávaznou inspiraci. Takovéto informace si každá zdravotnická společnost chrání nejvíce a nepřepouští je dalšímu subjektu, bez toho, aby na tom generovala zisk či vliv.

Faksimile ze smlouvy o mlčenlivosti, kterou podepsala Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se skupinou Penta. Foto: ED

Ve smlouvě o mlčenlivosti jsou ale i další zajímavé informace. Například o Martinu Šamajovi, který stál u přípravu nové nemocnice v Malenovicích, o němž Čunek tvrdí, že nemá s Pentou už zhola nic společného.

„Zájemce… …Jakékoli své požadavky, otázky, vyjádření, návrhy, připomínky, nebo jiné projevy určené poskytovateli ve věcech souvisejících s touto smlouvou (tj. zejména ve věcech získávání informací o projektování, výstavbě, užívání a provozování Nemocnice Michalovce a Nemocnice Bratislava) bude komunikovat pouze s členy statutárního orgánu poskytovatele nebo s oprávněnými kontaktními osobami, které poskytovatel naposledy písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty oznámil zájemci a dokud k takovému oznámení nedojde, pak s následujícími oprávněnými kontaktními osobami,“ a následuje tabulka. V ní pak figuruje Martin Šamaj, člen projektu Vlastnická společnost BA, která „zabezpečovala výstavbu Nemocnice Michalovce a bude zabezpečovat výstavbu Nemocnice Bratislava“. Jak už jsme uvedli: smlouva o mlčenlivosti má platnost 10 let.

Faksimile ze smlouvy o mlčenlivosti, kterou podepsala Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se skupinou Penta. Foto: ED

Žádná Penta, opakuje Čunek

Jiří Čunek (KDU-ČSL) na tvrzeních, že Penta není do projektu nové nemocnice zainteresována nadále vehementně trvá. Důvod uzavření smlouvy je podle Čunka dostatečně popsán v bodě 1.3 zmíněné smlouvy. „Podotýkám, že komplexní novou nemocnici nikdo nepostavil v Československu 30 let. Michalovce byly otevřeny na konci roku 2017, proto jsme chtěli vidět pro inspiraci tuto nemocnici,“ sdělil České justici Čunek. A dodává, že Penta nebyla uzavřením smlouvy jakkoli zvýhodněna, přestože, jak tvrdí, na projektu neparticipuje. „Nebyla v žádném případě, protože nijak není zapojena do tohoto projektu,“ pokračuje Čunek. „Pouze jsme kladli odborným pracovníkům, kteří se podíleli na stavbě Michalovců a začínali zároveň výstavu nemocnice Bratislava Bory, otázky týkající se logistiky a nových trendů výstavby nemocnic ve světě,“ doplnil.

A jaké jsou závěry z konzultací mezi nemocnicí a Pentou? „Závěr byl jednoznačný, pro potřebu Krajské nemocnice Tomáše Bati či Zlínského kraje není možno využít či zakoupit projekty nemocnice v Michalovcích nebo Bratislava Bory s ohledem na vyšší počet oddělení a lůžek,“ tvrdí dále dosluhující hejtman. A podotýká, že smlouva o mlčenlivosti nebyla ani v režimu předběžných tržních konzultací. „Byl to požadavek ze strany firmy Penta, který je závazný pro všechny její zaměstnance. Ve zkratce lze říci, že jsme se zavázali neposkytovat získané informace pro jiný subjekt, než je Zlínský kraj či Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín,“ pokračuje. Na otázku, zda se závěry konzultací promítly do zadávací dokumentace na projektanta nové nemocnice v Malenovicích pak Čunek odpověděl: „V žádném případě.“

Jiří Čunek. Repro: Facebook

Angažmá Martina Šamaje v přípravě stavby a ve sdružení „Nová nemocnice – Zlín“ za nabídkovou cenu 351 milionů korun bez DPH, kterou vybrali krajští radní, nevnímá. „Tento problém pro nás neexistuje, protože dr. Šamaj u nás nezastupuje firmu Penta. Založil vlastní společnost za kterou vystupuje,“ dodal Čunek s tím, že informace o dosavadních investicích do pozemků a jiných entit dodá později.

Také skupina Penta, stejně jako Čunek, popřela, že by na projektu zanechala byť jen píď vlastních aktivit. „Penta nebude stavět ani provozovat nemocnici ve Zlíně. Na její přípravě nespolupracujeme a považujeme za neopodstatněnou také úvahu, že bychom s ní měli co společného v budoucnu,“ tvrdí v médiích mluvčí Penty Ivo Mravinac.

Identicky jako končící hejtman zareagoval i ředitel zlínské nemocnice Radomír Maráček. A to i graficky, k otázkám autora černým písmem doplnil červeným svoje odpovědi, stejně jako Jiří Čunek. Uzavření smlouvy bylo podle Maráčka podmínkou pro návštěvu vedení nemocnice v nemocnici v Michalovcích. „Tam jsme kromě prohlídky prostor měli možnost sedět s vedením nemocnice a diskutovat, jak vznikal projekt, průběh stavby, negativa, pozitiva. Jednalo se o jednodenní návštěvu… …Penta se podle našich informací na přípravě výstavby nepodílela a nepodílí, jde patrně o záměnu s jihlavskou společností stejného jména. Ze strany vedení Krajské nemocnice Tomáše Bati ani ta žádné informace o nemocnici nedostala… …Žádali jsme ještě o jednu návštěvu, ale z důvodu spalničkové epidemie na Slovensku nebyla povolena. Jednalo se o návštěvu, Krajská nemocnice Tomáše Bati není investor nové nemocnice,“ konstatoval Maráček.

Jiří Čunek a Radomír Maráček. Repro: kr-zlinsky.cz/

Někdejší člen zdravotnického týmu Penty Martin Šamaj se podle něj návštěvy v nemocnici v Michalovcích neúčastnil. „Myslím si, že není problém využít znalosti člověka, který se podílel na podobném projektu. Naopak. Jeho další zapojení bylo věcí Zlínského kraje,“ uzavřel ředitel zlínské nemocnice. Znalosti o přípravě nemocnice pak Šamaj využil tak, že se jeho firma stala členem vítězného sdružení, které má nemocnici projektovat.

Skandální, tvrdí nástupce Holiš

Nastávající hejtman starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš tvrdí, že jeho kolegové a političtí souputníci Čunka v kraji neměli o smlouvě o mlčenlivosti, a především o jejich podrobnostech, žádné poznatky. „Neznám důvod uzavření této smlouvy, moji kolegové radní z hnutí ANO, kteří byli v koalici, podle jejich tvrzení nebyli informováni. Nejen toto, ale už i samotný vznik, takovéto smlouvy považuji za skandální i k faktu, že opakovaně hejtman Čunek tvrdil, že s Pentou nemají připravované záměry Zlínského kraje nic společného a rovněž pan Šamaj, že s Pentou nemá nic společného. Předložená smlouva toto hejtmanovo tvrzení zcela vyvrací a usvědčuje ho z opakované lži,“ prohlásil budoucí hejtman Radim Holiš.

Na otázku, zda nebyla Penta zvýhodněna v přípravě výstavby nové nemocnice v Malenovicích, a to jak znalostí interních detailů problémů krajské nemocnice, znalostí požadavků kraje na novou nemocnici, či znalostí podobností k financování výstavby nové nemocnice, Holiš odpověděl následovně: „Toto zatím nemohu nijak z této pozice a s těmito informacemi posoudit, to musí říci někdo jiný. V každém případě vždy byly ústy hejtmana Čunka jakkékoli spojitosti s Pentou vyvraceny.“

Radim Holiš na rozdíl od Čunka vnímá angažmá exmanažera Penty Martina Šamaje jako velmi diskutabilní. „Jako velký problém to vnímám, a ten se ještě zvětšuje, když se tento člověk objevil jako jeden z hlavních vítězů výběrového řízení na projekční kancelář nové nemocnice. Nestandardní, nemorální, prostě výsměch slušnosti. Připravit si veřejnou zakázku a pak ji sám vyhrát považuji návrat do 90. let našeho ranného kapitalistického novověku. Je to rána a faul dobrým mravům. Absolutní distanc od takových postupů ve veřejné sféře při práci s veřejnými prostředky. Předpokládalo by, se že všechny informace využije k podání nižší nabídky, a ta pak vyhraje. Opak je pravdou. Vyhrál s nabídkou o 80 mil vyšší cenou než druhá nabídka,“ zlobí se budoucí hejtman.

Nový hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (uprostřed). Repro: Facebook

Investice do výkupů pozemků, přípravy projektu, architektonických či projektových prací, ani kolik bylo dosud vyplaceno není zatím schopen posoudit a zrevidovat. „Nemohu to vyčíslit, to jsou otázky na lidi z odboru investic, a bude to jedna z prvních věcí, kterou kompletně zveřejníme, až budeme ve vedení kraje,“ vypichuje Radim Holiš.

Nové vedení Zlínského kraje, které má s megalomanským plánem nové nemocnice „na zelené louce“ problém, se obává toho, že Jiří Čunek bude chtít ještě před svým odchodem podepsat smlouvu na projektanta nemocnice za skoro 425 milionů korun. Umožnil mu to taktéž končící předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj. Ten totiž zamítl rozklad druhého zájemce o zakázku – královéhradecké společnosti JIKA-CZ, který způsob výběru projektanta napadl. Antimonopolní úřad už dříve konstatoval, že soutěž proběhla v pořádku.

Za vítěze zakázky, do které se přihlásily dvě firmy, vybrali krajští radní na konci srpna sdružení „Nová nemocnice – Zlín“ za nabídkovou cenu 351 milionů korun bez DPH (téměř 425 milionů korun s DPH).

„Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad navrhovatele JIKA – CZ s. r. o. proti prvostupňovému rozhodnutí ÚOHS, kterým byl zamítnut návrh proti postupu Zlínského kraje v zadávacím řízení Nová krajská nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace,“ oznámil mluvčí úřadu Martin Švanda. Končící předseda Rafaj podle něj potvrdil správnost a zákonnost prvostupňového rozhodnutí, v němž ÚOHS nenašel důvodnost žádné z námitek.

„Úřad mimo jiné neshledal, že by došlo k namítanému zvýhodnění autora studie, k pochybení v nastavení lhůty pro podání nabídek, ve stanovení požadavku na lékařského manažera projektu, požadavku na referenční zakázky či projekční práce a EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí),“ uvedl Švanda. Za diskriminační nebo netransparentní nelze podle antimonopolního úřadu považovat ani stanovení nabídkové ceny. „Úřad neshledal ani částečnou neurčitost poptávaného předmětu veřejné zakázky a rovněž nenašel pochybení v požadavcích zadavatele na technickou kvalifikaci a délce zadávací lhůty,“ ukončil popis rozhodnutí předsedy Rafaje jeho mluvčí Švanda.

Emoce kolem projektu nemocnice neopadly ani po Čunkově prohře v krajských volbách. Nová politická garnitura „Čunkův projekt“ vůbec nepodporuje. Zástupci vznikající nově vznikající krajské koalice ANO, Pirátů, ODS a ČSSD končícího hejtmana Jiřího Čunka proto vyzvali, aby projekt na výstavbu nemocnice nepodepisoval.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY