Pátek, 27. května, 2022

Muž, který se považuje za ženu, si stěžuje na opatrovnické město. Nedostatečně mělo podporovat jeho transformaci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

U zástupkyně veřejného ochránce práv uspěl se stížností na město, které ho má v opatrovnictví, pan A., který se identifikuje jako paní A. Podle stížnosti měl opatrovník nedostatečně podporovat transformaci pana A. na ženu. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková zjistila šetřením pochybení, a to v nedostatečném výkonu tzv. vysvětlovací povinnosti ze strany opatrovníka. Naopak odmítla, že by byl opatrovník nečinný v návrhu na hormonální léčbu. Počty opatrovanců se stále zvyšují, jejich počty dosahují v některých obcích desítky až stovky.

Jak vyplývá z databáze případů veřejného ochránce práv, šetření, které začalo stížností loni v září, bylo uzavřeno letos v červenci. V polovině července pak Šimůnková napsala starostovi města, kde je pan A. v opatrovnictví, dopis se závěry šetření: „Vážený pane starosto, z pověření veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka, který na mě přenesl některé oblasti své působnosti, Vás informuji o výsledku šetření ve věci výkonu opatrovnictví městem X. u pana A., který se identifikuje jako žena. Z důvodu zachování respektu k osobě o ní budu hovořit v ženském gramatickém rodě,“ uvádí dopis zástupkyně ombudsmana.

Opatrovník naopak kontaktoval sexuologa i soud

Podle zástupkyně ombudsmana město pochybilo při výkonu opatrovnictví, když včas opatrovanou paní A. neinformovalo o komunikaci se soudem ohledně jejího návrhu na schválení hormonální léčby. Chybu se však během šetření podařilo napravit, a proto Šimůnková šetření uzavřela.

Jak vyplývá ze zápisu o případu, na úřad se obrátila paní A. s tím, že její snahy veřejný opatrovník nepodporuje dostatečně: „Paní A. se na nás obrátila dne 6. 9. 2019 s podnětem na přezkoumání postupu města X. (dále jen „opatrovník“) při výkonu opatrovnictví. Namítala, že ji opatrovník dostatečně nepodporuje ve snaze o zahájení hormonální léčby (sama stěžovatelka podala návrh na schválení zahájení hormonální léčby k opatrovnickému soudu) a při změně bydliště do města Y.,“ stojí v záznamu o případu.

„V rámci šetření se pracovnice Kanceláře veřejného ochránce práv potkaly s paní A. a se zástupci opatrovníka, kteří jim také předložili opatrovnický spis a další relevantní dokumenty. Jak jsem zjistila, navzdory tvrzení stěžovatelky opatrovník nebyl v oblasti řízení o návrhu na zahájení hormonální léčby nečinný. Naopak sám kontaktoval jak sexuologa paní A., tak také opakovaně opatrovnický soud s dotazem na stav řízení o jejím návrhu,“ popisuje další vývoj v dopisu starostovi města místoombudsmanka.

Spis byl u Nejvyššího soudu kvůli omezení svéprávnosti

Kde se tedy stala chyba? Opatrovník plnil své povinnosti, avšak neinformoval o všech svých krocích paní A. obratem: „Tyto informace již však opatrované neprodleně nepředal, zanedbal tedy tzv. vysvětlovací povinnost vůči opatrované. V průběhu šetření toto pochybení opatrovník napravil, informoval ji o všech učiněných krocích a o odpovědi soudu.“

Navíc existoval pro prodlevy důvod: „Prodlevy v rozhodnutí jsou způsobeny tím, že soudní spis týkající se opatrované byl zaslán Nejvyššímu soudu, který rozhoduje o jejím dovolání proti rozhodnutí o omezení svéprávnosti. S ohledem na důležitost předmětu řízení doporučuji, aby byl opatrovník v této věci i nadále aktivní,“ uvádí v přípise zástupkyně ombudsmana.

Jak dále vyplývá z popisu šetření, opatrovník byl naopak velmi aktivní člověk, který pracoval ku prospěchu opatrovance: „Žádné pochybení jsem neshledala v jednání opatrovníka při hledání bydlení pro paní A. ve městě Y. Opatrovník byl vždy velice aktivní, sám dokonce našel několik nabídek pronájmů, komunikoval s majiteli a realitními makléři, a když si paní A. nakonec byt vybrala, podepsal nájemní smlouvu a zúčastnil se i jeho předání v červnu 2020. Taktéž následně pomohl opatrované se změnou trvalého pobytu,“ stojí v popisu.

Platba za opatrovnictví je 29 000 ročně

„Závěrem, ačkoliv si na to paní A. nestěžovala, doporučuji pracovnicím pověřeným výkonem opatrovnictví, aby s ní projednaly, jak si přeje být opatrovníkem oslovována a toto přání také do budoucna respektovaly,“ píše Monika Šimůnková s poděkováním starostovi a zaměstnancům města za vstřícnost.

Veřejné opatrovnictví vykonávají obce s rozšířenou působností v případech, že se nenajde například nikdo z rodiny, kdo by se stal opatrovníkem Částka, kterou ministerstvo vnitra platí za opatrování jednoho opatrovance ročně je letos a příští rok 29.000,- Kč.

Podle rozsáhlé čtyři roky staré rukojeti pro opatrovníky, kde vnitro shrnulo povinnosti opatrovníků a různé situace ve veřejném opatrovnictví, bylo v roce 2016 nejvíce opatrovanců v opatrovnictví obcí ve moravskoslezském kraji (1431), ve středočeském kraji (1125) a v ústeckém kraji (1168).

Nejvíce opatrovanců měla Praha, která se ale skládá z obcí a současně je kraj: „Pokud bychom vytvořili seznam sta obcí, které mají nejvíce opatrovanců, stá obec (korektně řečeno na děleném 96–102 místě) má 32 opatrovanců. Nejvíce opatrovanců má Praha (829), což je částečně zkreslující údaj, protože Praha je současně obec i vyšší územní správní celek, a tak jde fakticky o počet opatrovanců za kraj. Na druhém místě je Ostrava (350) a třetí Plzeň (145),“ uvádí se v příručce pro veřejné opatrovníky, vydané vnitrem v roce 2016.

Počty opatrovanců v obcích se aktuálně zvyšují

„Zajímavý údaj je i procentuální počet opatrovanců na počet obyvatel. V obci Zběšičky (Milevsko) tvoří 30,20 % obyvatel opatrovanci. Obec má zapsáno 149 obyvatel (nejméně ze všech obcí v seznamu sta obcí) a z toho je 45 opatrovanců. Podobně je tomu v obci Lidmaň (Pelhřimov), kde opatrovanci tvoří 24,37 % obyvatel obce,“ uvádí se v rukojeti. „Na druhé straně je Brno, u kterého opatrovanci tvoří pouze 0,037 % obyvatel, před Zlínem (0,054 %) a Prahou (0,065 %),“ stojí v příručce veřejné opatrovnictví z roku 2016.

Jak vyplývá z aktuálních údajů ministerstva vnitra, počty opatrovanců se zvyšují. Praha má v roce 2020 celkem 882 opatrovanců. V Ústeckém kraji je tento rok 1560 opatrovanců v opatrovnictví obcí. V moravskoslezském kraji je tento rok už 1804 opatrovanců a ve středočeském kraji je 1429 opatrovanců v opatrování obcí, vyplývá z aktuálních tabulek publikovaných vnitrem.

Z tabulek, které uvádí jednotlivé obce a počty jejich opatrovanců vyplývá, že některé obce mají nikoli jen desítky, ale i přes sto osob ve svém opatrovnictví.
https://www.mvcr.cz/clanek/verejne-opatrovnictvi.aspx

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY