Nevěděl, odkdy byl vyhlášen nouzový stav, stojí v rozsudku nad zlodějem vibrátoru

Muž odcizil vibrátor Ilustrační foto: Pixabay

Otázku zavinění nezpochybňovala ani obhajoba, pouze polemizovala s otázkou, zda byl nouzový stav vyhlášen v souladu se zákonem. Podle názoru okresního soudu není soud oprávněn se touto otázkou zabývat. „Nouzový stav byl vyhlášen, jeho zákonnost nebyla zpochybněna, či dokonce vyvrácena žádným rozhodnutím a je tedy prokázáno, že v době spáchání skutku platil,“ stojí v odůvodnění rozsudku nad zlodějem, který v době opatření kvůli koronaviru ukradl vibrátor za 499 korun.

Čtyřiatřicetiletý Lubomír Sogel z Kopřivnice, který v době nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru ukradl vibrátor za 499 korun v drogerii ve Frenštátě pod Radhoštěm, stráví ve vězení dva roky. Česká justice získala odůvodnění rozsudku. Sogel si nepodmíněný trest odpyká ve věznici s ostrahou a poškozené drogerii má zaplatit škodu 499 korun.

Okresní soud v Novém Jičíně vycházel při posuzování skutku striktně z vyhlášeného nouzového stavu. To například Krajský soud v Plzni posoudil obdobné jednání v jiném případu v odvolacím řízení diametrálně odlišně a pro pachatele příznivěji. „V projednávaném případě nejde o mimořádně vysokou společenskou škodlivost. Krádeže spáchané v době nouzového stavu nejsou výrazně společensky škodlivější než krádeže spáchané před jeho vyhlášením,“ lze se dočíst v odůvodnění rozhodnutí senátu krajského soudu předsedy Eduard Wipplingera.

Obžalovaný je podle soudu usvědčován úředním záznamem o podání vysvětlení obsluhy drogerie, která uvedla, že při prohlídce prodejny zjistila, že chybí předmětný vibrátor. Shlédla kamerový záznam, ze kterého zjistila, že „dne 6. 4. 2020 ve 12:42 hod. přišel k regálu s vystaveným zbožím ve slevě muž, který svým tělem zakrýval činnosti u regálu, ale na záznamu je vidět, že si pod bundu vložil zmíněný vibrátor a na jeho místo přesunul jiné zboží. Prodejnu následně opustil, aniž by vibrátor zaplatil.“

„Obžalovaný Sogel sice u hlavního líčení využil svého práva a nevypovídal, ale ve své výpovědi z přípravného řízení se k vytýkanému jednání zcela doznal, kdy vypověděl, že v průběhu měsíce dubna přišel do prodejny drogerie ve Frenštátě pod Radhoštěm, aby si koupil hygienické potřeby. Na regálu uviděl vystavený vibrátor a napadlo ho, že by ho mohl dát kamarádce. Vzal jej tedy z regálu a uschoval pod mikinu. U pokladny zaplatil nějaké jiné, drobné věci, nikoli však vibrátor, který měl v úmyslu odcizit. V té době měl na obličeji roušku, nosili ji všichni, ale od kdy probíhal nouzový stav, nevěděl,“ stojí v odůvodnění novojičínského soudu.

Sogel se podle rozsudku tohoto jednání se dopustil přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku z půlky roku 2018 odsouzen za přečin krádeže k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 20 měsíců nepodmíněně se zařazením do věznice s ostrahou, který vykonal dne 23. 10. 2019. A rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně z února letošního roku byl odsouzen za přečin krádeže k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, které dosud nevykonal. Sogel si tedy „přisvojil cizí věc tím, že se jí zmocnil a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen a potrestán a spáchal takový čin za jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí a naplnil tak po subjektivní i objektivní stránce skutkovou podstatu zločinu krádeže,“ stojí v odůvodnění.

Protože Sogel odmítl vypovídat, soud vycházel pouze z jeho výpovědi z přípravného řízení a svědectví prodavačky. V rozsudku stojí, že otázku zavinění nezpochybňovala ani obhajoba. „Pouze polemizovala s otázkou, zda byl nouzový stav vyhlášen v souladu se zákonem. Podle názoru okresního soudu není soud oprávněn se touto otázkou zabývat. Nouzový stav byl vyhlášen, jeho zákonnost nebyla zpochybněna, či dokonce vyvrácena žádným rozhodnutím a je tedy prokázáno, že v době spáchání skutku platil, tedy právní kvalifikace, kterou zvolila státní zástupkyně, považuje soud za přiléhavou,“ zkonstatoval v odůvodnění soudce Jaromír Pšenica.

Sogelův obhájce Lukáš Seibert kvůli nejasnostem o zákonnosti vyhlášení nouzového stavu navrhoval svému klientovi trest pod spodní hranici zákonné trestní sazby, tedy méně než dva roky, které nakonec Sogel od soudu vyslechl. „Tento postup by soud mohl zvažovat, pokud by obžalovaným nebyl 23x krát trestaný recidivista, z velké části odsuzován pro majetkovou trestnou činnost. Navíc vytýkaného jednání se dopustil krátce poté, co nabyl právní moci zmiňovaný rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně. Za této situace podle názoru soudu ukládání trestu pod dolní hranici trestní sazby nepřichází v žádném případě v úvahu. Okolnosti případu, zejména tedy doznání obžalovaného a výši způsobené škody soud zohlednil v tom, že výměru trestu ukládal na samé spodní hranici zákonné trestní sazby. Vzhledem k osobě obžalovaného, jeho trestní minulosti, speciální recidivě, nebylo možno ukládat jiný, než nepodmíněný trest odnětí svobody,“ uzavřel novojičínský soud kauzu ukradeného vibrátoru.

V Plzni to vidí jinak

Diametrálně odlišně se k podobné situaci postavil Krajský soud v Plzni, který se od dosavadní soudní praxe, podle které do vězení bez milosti putovali zloději už jen za ukradenou šišku salámu nebo koblihy, zásadně odklonil. Na rozsudek upozornil deník Právo na svém serveru.

Sokolovský okresní soud poslal letos v červenci na dva roky do vězení Tomáše Kirchnera za opakované vloupačky a krádeže během jarního nouzového stavu. Krajský soud v Plzni ale později v odvolacím řízení rozsudek zrušil, když činy Kirchnera posoudil jen jako prohřešek v běžném období a obžalovanému uložil tříletou podmínku.

„V projednávaném případě nejde o mimořádně vysokou společenskou škodlivost. Krádeže spáchané v době nouzového stavu nejsou výrazně společensky škodlivější než krádeže spáchané před jeho vyhlášením,“ lze se dočíst v odůvodnění rozhodnutí senátu krajského soudu předsedy Eduarda Wipplingera. Odvolací soud tak změnil původně přísnější právní kvalifikaci zločinu na přečin a tím výrazně zmírnil trestní sazbu určující maximální výši postihu.

Doposud soudy vyhlášení nouzového stavu spojeného s výskytem koronaviru vyhodnotily jako událost vážně ohrožující život a zdraví lidí, na což trestní zákoník pamatuje u krádeže přísnějším postihem, a to odnětím svobody od dvou do osmi let.

„Aby mohl být nouzový stav kvůli nemoci covid-19 posuzován jako událost vážně ohrožující život a zdraví lidí, muselo by jít o stav, kdy již došlo k závažnému následku, jako například když se stane živelní pohroma nebo když se země ocitne ve válečném stavu,“ zkonstatoval dále plzeňský krajský soud.

Nouzový stav byl ale podle jeho názoru vyhlášen především proto, aby vláda byla schopna rychle přijímat opatření k omezení šíření viru a zajišťovat ochranné prostředky pro zdravotnictví a složky integrovaného záchranného systému. „Jde tedy především o prevenci proti šíření nakažlivé nemoci, a nikoliv o stav, kdy již došlo k závažnému následku,“ argumentoval dále odvolací soud.

Krádež v obchodě není rabování při povodních

Podle senátu předsedy Wipplingera situace v době výskytu koronaviru není jednoduchá a vláda musela přijmout různá opatření. „Ale to, že obžalovaný páchal krádeže v potravinových řetězcích za situace, kdy obchody a ostraha fungovaly normálně, nijak nezvyšovalo škodlivost jeho jednání. Nelze to srovnávat například s rabováním při povodních,“ uzavřel krajský soud a podotkl, že jiná situace by nastala, pokud by obžalovaný kradl zdravotní materiál nebo jiné věci úzce související se šířením nákazy. „Tam je přísnější právní kvalifikace samozřejmě na místě,“ vysvětlil krajský soud.

Podle obžaloby se Kirschner za nouzového stavu dopustil celkem sedmi krádeží v obchodech, a to jednak za provozu a dále po pracovní době, kdy se do objektů vloupal. Bral výhradně drahý alkohol, který zpeněžil, aby měl na drogy. Celkem způsobil škodu za desítky tisíc korun.

„Obžalovaný věděl, že jsou nařízena nouzová opatření a že i složky policie jsou vytížené plněním úkolů směřujících k ochraně zdraví obyvatelstva. Rovněž si byl vědom toho, že obslužný personál měl omezené možnosti ochrany majetku,“ zdůvodnil původní rozsudek sokolovský soudce Milan Tomeš. Upozornil také na to, že si Kirchner vše předem promyslel a připravil. „Rozhodně se nejednalo o bagatelní trestnou činnost z náhlého popudu nebo náhlého pohnutí mysli. Rovněž způsobená škoda nebyla zanedbatelná,“ argumentoval Tomeš.

Státní zástupkyně také poukázala na to, že jednání Kirchnera gradovalo od pouhých krádeží v prodejně za běžné pracovní doby až po opakované vloupání do objektu v nočních hodinách. „Ve své podstatě kradl na objednávku kvalitní značkový alkohol, který následně zpeněžil, aby si koupil drogy. Tím, že žil u otce, tak na své živobytí nevydával žádné peníze a krádežemi se snažil zajistit prostředky jen ke své zábavě,“ konstatovala žalobkyně.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podle deníku Právo zvažuje Nejvyšší státní zastupitelství v Brně podat dovolání k Nejvyššímu soudu jako mimořádný opravný prostředek. „Obdrželi jsme od Krajského státního zastupitelství v Plzni podnět k podání dovolání v dané věci. Podnětem se aktuálně zabýváme, zatím o něm není rozhodnuto,“ reagoval na dotaz Práva mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Angyalossy: Přísnost je na místě

Přísnější tresty za drobné krádeže v době nouzového stavu odpovídají podle předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho zákonu i okolnostem. Trestní zákoník u některých trestných činů spáchaných v nouzovém stavu zvyšuje sazbu oproti jejich spáchání v běžnému období. Podle Angyalossyho jde o varování pro potenciální pachatele, aby nezneužívali situaci, kdy stát a jeho obyvatelé mají závažné problémy a jejich pozornost musí být kvůli ochraně životů a zdraví obrácena primárně jinam než například na ochranu majetku.

„Člověk, který tohoto nedbá, se pak nemůže divit, že je trestán výrazně přísněji,“ řekl Angyalossy. V obecné rovině ani u drobných krádeží v nouzovém stavu nevidí důvod k mimořádnému snižování trestů pod dolní hranici zpřísněné trestní sazby.

„Aby jenom proto, že se jim nepodařilo ukrást něco cennějšího, tak aby soudy šly pod sazbu? Já myslím, že to by zase nebylo spravedlivé vůči ochraně majetku poškozených,“ uvedl Angyalossy. Vychází i ze své soudcovské zkušenosti z projednávání trestných činů spáchaných v době katastrofálních povodní na Moravě.

Cílem zpřísněné sazby v nouzovém stavu je podle Angyalossyho předcházet rabování a dalšímu zneužívání situace, kdy je ochrana majetku komplikovaná anebo přímo nemožná, a kdy stát potřebuje pořádkové složky nasadit jinde, míní předseda Nejvyššího soudu. Spíše než o hodnotu ukradených věcí jde o princip a signál vyslaný směrem k potenciálním pachatelům. „Ty tresty se mohou zdát přísné, ale myslím, že za takové situace přísné nejsou,“ řekl Angyalossy, ke konkrétním případům se však nevyjadřoval.

Jan Hrbáček