Pondělí, 4. července, 2022

NSS: Městský soud v Praze pochybil, když se odmítl zabývat žalobou na nošení roušek

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Městský soud v Praze (MS) pochybil, když se v srpnu odmítl zabývat návrhem na zrušení opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP), kterým byla zavedena mj. povinnost nosit roušky v metru. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) totiž MS nesprávně posoudil opatření jako vyhlášku bude muset o žalobě znovu rozhodnout.

Advokát David Zahumenský podal k MS v Praze v zastoupení klienta Pavla Koudelky návrh na zrušení opatření HSHMP z 29. června, kterým byla zavedena povinnost nosit roušky v prostorách metra a na hromadných akcích s účastí nad 100 osob. Ještě, než mohl soud o návrhu rozhodnout, však HSHMP několikrát opatření zrušila a nahradila novým. Konkrétně se jednalo o dalších pět opatření, která HSHMP vydala v průběhu července ve stejné věci.

MS v Praze sice umožnil změnu návrhu, ten však obratem odmítl jako nepřípustný, neboť napadená nařízení HSHMP podle názoru soudců mají charakter právního předpisu sui generis, nejedná se tedy o opatření obecné povahy, a tudíž nepodléhají soudnímu přezkumu ve správním soudnictví. Podle soudců jde o to, že nařízení byla vydána podle §85 zákona o ochraně veřejného zdraví a nikoliv podle §94a, v němž se taxativně vymezuje, která nařízení hygienických stanic mají charakter opatření obecné povahy.

Takový výklad je však podle NSS chybný a všechna napadená nařízení HSHMP měla formu opatření obecné povahy, MS v Praze tedy neměl návrh odmítnout jako nepřípustný. § 85 stanovuje podle NSS pouze postup, nikoliv rozsah toho, co mohou krajské hygienické stanice činit. Pravomoc pro vydávání opatření při epidemii hygienickým stanicím zakládá §82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví a ten je ve výčtu §94a již uveden. Podle NSS je tedy zřejmý úmysl zákonodárce podřadit i epidemiologická opatření pod režim opatření obecné povahy.

MS v Praze se tedy bude muset návrhem znovu zabývat. Je však otázkou, zda se dostane na věcné projednání. Zahumenský totiž zároveň vyjádřil v replice ke kasační stížnosti obavu z toho, zda mu MS v Praze umožní změnit žalobu tak, aby byla projednatelná, neboť původně žalovaná opatření již pozbyla platnosti. K tomu se NSS odmítl vyjádřit, neboť nemůže vydávat předběžná hodnocení potenciálních rozhodnutí nižších správních soudů.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY