Pátek, 5. března, 2021

Odvrtání zámku při mobiliární exekuci? Šlo o další hoax, upozorňuje Exekutorská komora

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Exekutorská komora se v minulých dnech setkala s nepodloženými obviněními směřujícími na adresu soudních exekutorů. Zástupce organizace Člověk v tísni Daniel Hůle na Twitteru uvedl, že vykonavatelé soudního exekutora měli při provádění mobiliární exekuce postupovat nezákonně, odvrtali zámek a nezanechali povinnému žádné sdělení. Exekutorská komora však zjistila, že o takovém případu neexistují důkazy. Hůle se následně na sociální síti omluvil.

V případu mělo jít údajně o pracovníky soudního exekutora Marcela Kubiše ze Šumperka. Příběh s údajně odvrtaným zámkem zástupci komory prověřili a zjistili, že daná exekuce proběhla v souladu se zákonem i relevantní judikaturou, přičemž tento úřední úkon byl podle zákona zachycen na audiovizuálním nosiči.

Tweet Daniela Hůleho. Původní obvinění již smazal

Podobných hoaxů se v posledních týdnech podle komory objevila celá řada, ale následnou kontrolou bylo zjištěno, že důkazy o porušení pravidel neexistují. „Bohužel se podobné dezinformace objevují i na profilech osob činných v dluhovém poradenství, jako je například organizace Člověk v tísni a její představitel Daniel Hůle. Tyto osoby mají vliv na vytváření veřejného mínění, oslovují i politiky či odbornou veřejnost a jejich náplní práce by mělo být veřejnosti pomáhat a pravdivě ji informovat o realitě,“ uvedla nyní v prohlášení Exekutorské komory mluvčí Lenka Desatová.

Zástupce Člověka v tísni se za svůj statut omluvil. „Abych byl fér, musím se omluvit exekutorovi Kubišovi za včerejší zveřejnění příběhu z helplinky. Informaci, že jeho vykonavatel vyměnil zámek v bytě volajícího, se nepodařilo ověřit. Naopak Exekutorská komora případ prověřila a pochybení neshledala,“ napsal Hůle na Twitteru.

Omluvy Daniela Hůleho si zástupci komory „vysoce váží“, uvedli v prohlášení. „Je nesporné, že někteří autoři citovaných hoaxů se snaží zneužít autority takto veřejně činných osob a pokoušejí se průběžně podsouvat nepravdivé a zkreslující informace. Řešením by byla ještě těsnější spolupráce Exekutorské komory ČR s panem Hůlem při prověřování nejrůznějších stížností na údajně nesprávné postupy soudních exekutorů,“ uvedla Desatová.  Komora je podle prohlášení připravena tyto problémy řešit obratem, aby mohlo být zabráněno šíření nepravdivých a zkreslených informací, a to zvláště v době, kdy je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR aktuálně projednávána  novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, v rámci, níž může dojít k dalšímu omezování mobiliárních exekucí. Klíčovou změnu zákona projedná ústavně právní výbor již zítra.

Stavovská profesní organizace soudních exekutorů proto vyzvala další potenciálně dotčené subjekty, obzvláště odbornou veřejnost a veřejně činné osoby, aby nezveřejňovaly ničím nepodložená tvrzení a nařčení a aby nejdříve u Exekutorské komory ČR prověřily, zda se jejich „kauza“ zakládá na realitě či nikoliv. „Má-li kdokoliv za to, že soudní exekutor postupuje v rozporu se zákonem, měl by se primárně obrátit na dohledové orgány, aby věc prověřily. EKČR se podobnými podněty bude zcela jistě zabývat a v případě pochybení ze strany exekutora i neprodleně reagovat. Zveřejňování nepodložených tvrzení a nařčení není správná cesta. Soudní exekutoři a jejich zaměstnanci jsou lidé, kteří jistě mohou chybovat. V oblasti exekučního práva je jistě co zlepšovat, na což Komora již mnoho let upozorňuje. Nicméně soustavná nevyvážená prezentace činnosti soudních exekutorů jako činnosti zlovolné či nezákonné ve svém důsledku podkopává i důvěru veřejnosti v právní stát,“ dodává zástupkyně Exekutorské komory Lenka Desatová.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY