Předběžné projednání obžaloby v kauze Bereta u soudu je odloženo. Člen senátu je v karanténě

V případu čelí obžalobě pražská žalobkyně Dagmar Máchová, policista protikorupční jednotky Radek Holub, bývalý celník Pavel Šíma a někdejší policisté Igor Gáborík a Vladimír Zmrhal Foto: archiv

Zítřejší předběžné projednání obžaloby ve známé kauze Bereta, bylo zrušeno. Důvodem odročení má být podle informací České justice karanténa jednoho z členů senátu. „Předběžko“ na Okresním soudu pro Prahu-Východ bylo kvůli tomu přesunuto na listopad.

Na zítřek se k Okresnímu soudu Praha-východ chystala řada novinářů. Počet míst pro návštěvníky však byl kvůli opatřením, souvisejícím s bojem proti koronaviru, omezen a žurnalisté si museli místa předem přes email rezervovat. Předběžné projednání obžaloby v jedné z věcí, která předcházela reorganizaci Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a sloučení s protikorupční policií, se ale konat nebude.

Důvodem odložení „předběžka“ je karanténa jednoho z členů soudního senátu Michala Matouše. České justici to potvrdila mluvčí soudu Zuzana Steinerová. Další termín na zahájení předběžného projednání byl stanoven na 9. listopad 10 hodinu dopoledne.

V případu čelí obžalobě z údajného vynášení informací pražská žalobkyně Dagmar Máchová, detektiv protikorupční policie Radek Holub, bývalý celník Pavel Šíma a někdejší policisté Igor Gáborík a Vladimír Zmrhal. Šíma má být podle zjištění České justice údajně také v karanténě.

Žalobkyně Dagmar Máchová delší dobu namítá místní nepříslušnost soudu, dozorující státní zástupkyně Lenka Bradáčová si totiž, přestože se měla údajná trestná činnost odehrávat v Praze a okolí, nechala odposlechy povolovat u soud v Chebu. Máchová je v kauze obžalována pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací a přijetí úplatku. Máchová se kvůli tomu obrátila na Vrchní soud v Praze.

Podle Máchové není Okresní soud Praha-východ místně příslušný ani k projednání obžaloby. A pokud by případně místně příslušný byl, existují podle Máchové důvody pro odnětí věci a přikázání věci soudu jinému. Máchová míní, že věcně i místně příslušný je jen některý z obvodních soudů v obvodu Městského soudu v Praze. Společným nadřízeným soudem, rozhodujícím spory o příslušnosti Okresního soudu Praha-východ a pražskými obvodními soudy při odnětí a přikázání věci, je Vrchní soud v Praze. „Z obsahu spisového materiálu spisu vyplývá, že již od samého počátku přípravného řízení v roce 2013 docházelo ze strany dozorující státní zástupkyně k účelové manipulaci s příslušností soudů,“ namítá dle zjištění České justice Vrchnímu soudu Máchová. Chebský soud povoloval úkony až do půlky roku 2016. Se žádostmi o různá povolení se pak Lenka Bradáčová začala obracet na Okresní soudu Praha-východ.

21 povolení za dva dny

Soudkyně Okresního soudu Praha-východ, které byl spis přidělen podle Máchové návrhy Bradáčové náležitě nepřezkoumala ani věcně, ani z hlediska příslušnosti soudu. Což podle obžalované státní zástupkyně zapříčinilo, že nesprávně dovodila příslušnost zmiňovaného soudu. Navíc už znala nález Ústavního soudu, který jasně stanovil striktní dodržování zákonného určování příslušnosti soudů v přípravném řízení.

Jak ale zjistila Česká justice, soudkyně po dvou pracovních dnech po obdržení návrhů 11. května vydala 21 příkazů, když přijala verzi, že nejtěžší skutek měl být spáchán ve Zdibech. Povolení systémem Control C – Control V kopírovaly návrhy Lenky Bradáčové. Máchová namítá, že soudkyně se v průběhu dvou „pouhých dvou pracovních dnů“ nemohla náležitě seznámit s rozsáhlým spisovým materiálem, který viděla poprvé. Máchová si na to stěžovala předsedovi soudu, ale ten stížnost zamítl jako nedůvodnou s tím, že soudkyně si spis náležitě prostudovala.

Soud pro Prahu-východ není podle Máchové místně příslušný ani k projednaní obžaloby, kterou k němu Lenka Bradáčová podala v srpnu. „S ohledem na zcela zjevnou účelovost při určování místní příslušnosti soudu v přípravném řízení i při podání obžaloby se obviněná právem obává, že Okresní soud Praha-východ byl k projednání obžaloby ve společném řízení s ostatními obviněnými zvolen státní zástupkyní právě pro vstřícný přístup ke všem jejím návrhům v průběhu přípravného řízení bez toho, že by byly náležitě soudem přezkoumávány. Tato vstřícnost však nikterak neodpovídá nashromážděným důkazům ve spise a bude předmětem dokazování u nalézacího soudu,“ napsala Máchová Vrchním soudu v Praze, který žádá o rozhodnutí o příslušnosti soudu. Máchová je přesvědčena, že k projednání obžaloby bude vhodnější jiný soud mísntě rovněž příslušný. „Neboť o soudcích Obvodního soudu Praha-východ i o jejím předsedovi má pochybnosti, že zajistí v dalším řízení nestranné a zákonné projednání věci, náležitě zjistí skutkový stav a umožní uplatnění všech v úvahu přicházejících zásad trestního řízení v ustanovení § 2 tr. řádu, které byly systematicky a zjevně porušovány v průběhu přípravného řízení právě i za přispění tohoto soudu Praha-východ. Nelze ani vyloučit solidaritu ostatních soudců Okresního soudu Praha-východ právě při zjišťování, posuzování a odhalování nezákonností v tomto trestním řízení,“ napsala vrchnímu soudu Máchová.

Česká justice se pokusila Dagmar Máchovou kvůli podrobnostem kontaktovat. „Nebudu se k tomu vyjadřovat. Vývoj v této věci je nepředvídatelný a není vyloučeno, že se vrátí do přípravného řízení,“ sdělila Máchová České justici.

(hrb)