Předsedou Etické komise ČR by se měl stát právník Jan Kudrna

Ústavní právník Jan Kudrna Reprofoto: ČT

Za člena a předsedu Etické komise České republiky Úřad vlády na funkční období let 2020-2025 navrhuje zvolení JUDr. Jana Kudrny, Ph.D. Ten byl členem komise již v letech 2012 až 2017. „Jedná se o renomovaného právníka působícího mimo jiné na Právnické fakultě Univerzity Karlovy,“ stojí v podkladech pro jednání vlády, které má Česká justice k dispozici.

Jan Kudrna je ústavní právník a vysokoškolský pedagog. Od roku 2003 působí na Právnické fakultě Karlovy univerzity jako odborný asistent na katedře ústavního práva a současně spolupracuje i s Metropolitní univerzitou v Praze. Je rovněž členem Legislativní rady vlády.

Etická komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu se skládá z devíti členů. Po dvou členech volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Vláda ČR a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena jmenuje a odvolává prezident republiky. Předsedu Etické komise volí a odvolává vláda z členů volených vládou.

Členové Etické komise jsou voleni na funkční období pěti let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. Členy jsou například Prokop Tomek, Petr Pithart, Jan Sokol nebo Ludmila Rakušanová.

V současné době je funkce předsedy Etické komise neobsazena. Pravomoce předsedy Etické komise byly dočasně delegovány na místopředsedu Etické komise.

(epa)