Soudcem Tribunálu EU se má stát Petrlík, mezi náhradníky je Pelikán

Exministr spravedlnosti Robert Pelikán Foto: Msp

Kandidátem na soudce Tribunálu Soudního dvora EU je právník David Petrlík, který dlouhodobě působí v evropských institucích. Prvním náhradníkem se stala Magdalena Ličková a druhým náhradníkem exministr spravedlnosti Robert Pelikán. Výsledky hlasování výběrové komise dnes sdělilo ministerstvo spravedlnosti. O funkci projevilo zájem sedm uchazečů.

Pohovory, které prověřovaly odbornou způsobilost zájemců, jejich motivaci, jazykovou připravenost a celkovou způsobilost k výkonu funkce, se uskutečnily ve čtvrtek.

„V případě vítězného uchazeče komise ocenila jeho hluboké znalosti evropské judikatury, analytické schopnosti a především jeho dosavadní dlouholetou praxi v evropských institucích. Díky nim je podrobně obeznámen s jejich strukturou a fungováním,“ uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

U náhradnice Ličkové komise zohlednila mimo jiné její jazykové a vědecké kvality a schopnost pracovat ve vícejazyčném právním prostředí různých právních systémů. Právnička získala praxi u Soudního dvora EU jakožto asistentka generálního advokáta.

„U druhého náhradníka pak komise ocenila mimo jiné hodnotné zkušenosti z akademické sféry a obsáhlé znalosti evropského práva,“ dodala Benešová k Pelikánovi.

O tom, že komisi nejvíce zaujal právě Petrlík, který pracuje v Agentuře pro evropský globální navigační satelitní systém, informoval v pátek web Lidovky.cz. Petrlík dříve působil také na ministerstvu zahraničních věcí, a to v odboru vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU. V letech 2004 až 2015 byl pak u tohoto soudu tajemníkem soudce. Na pražské Právnické fakultě Univerzity Karlovy vyučuje právo duševního vlastnictví a evropské procesní právo.

Pozice soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie je volná od letošního 6. října, kdy dosavadní soudce Tribunálu za Českou republiku Jan M. Passer nastoupil jako český soudce Soudního dvora EU.

Nominaci Petrlíka a dvou náhradníků předloží ministryně k projednání sněmovnímu výboru pro evropské záležitosti a pro informaci také senátnímu výboru pro záležitosti EU. Poté musí vybraného kandidáta schválit vláda. Jeho jméno následně ministr zahraničí oznámí generálnímu sekretariátu Rady EU.

Soudní dvůr EU sídlí v Lucemburku a ve spolupráci se soudy členských států dbá na jednotné provádění a výklad unijního práva. Má dva soudní orgány: prvoinstanční Tribunál a Soudní dvůr. Dvůr se skládá z 11 generálních advokátů a 27 soudců z jednotlivých členských zemí unie. U Tribunálu pak působí dva soudci z každé členské země – za Česko je to nyní pouze Petra Škvařilová-Pelzl. Soudci jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států unie na dobu šesti let.

(čtk)