Čtvrtek, 28. října, 2021

Spravedlnost doporučila soudům konat jen část jednání a omezit porady

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti dnes doporučilo soudům, aby konaly jen ta jednání, na kterých nebudou ohrožena opatření k ochraně zdraví soudců, přísedících, zaměstnanců soudů a dalších lidí. Neplatí to pro jednání, která jsou nezbytně nutná, zejména kvůli běhu promlčecích lhůt.

Doporučení ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) se týká jak již nařízených jednání, tak nařizování jednání nových. Soudci mají přihlédnout zejména k tomu, zda je nezbytná osobní přítomnost účastníků řízení a dalších lidí na jednání, a také k organizačním, materiálním a personálním podmínkám jednotlivých soudů.

Úřad připomněl, že usnesení vlády z 21. října „ukládá orgánům veřejné moci, mezi něž náleží i soudy, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající především v omezení činnosti zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován“. Doplnil, že ostatní agendy mají orgány veřejné moci vykonávat „v rozsahu, který neohrozí opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob“.

Ministerstvo dále doporučilo v nejširší možné míře omezit porady a jiná jednání s osobní účastí soudců a zaměstnanců soudu. Konat by se neměla ani setkání soudců či zaměstnanců z různých soudů.

Stejně tak úřad doporučil nepořádat prezenční formou výběrová řízení či vzdělávací akce. Soudy by měly v nejširší možné míře upřednostňovat výkon práce svých zaměstnanců z domova a ve vhodných případech zavést na pracovišti střídání oddělených skupin zaměstnanců.

Předsedové soudů mohou přijmout vlastní preventivní opatření i nad rámec omezení, která přijala vláda a ministerstvo zdravotnictví.

Doporučení platí od dnešního dne a ruší předchozí doporučení, které Benešová vydala v pondělí a platilo od středy. V mezičase totiž vláda protiepidemická opatření zpřísnila. V předchozím dokumentu Benešová šéfům soudů doporučovala, aby vyzvali předsedy jednotlivých soudních senátů k úvaze, zda soudní jednání konat. V dnešním textu zopakovala pondělní ujištění, že prodlení, která v této souvislosti vzniknou, nebude ministerstvo pokládat za průtahy v řízení.

K předchozímu doporučení přistoupili předsedové pražských soudů tak, že konání konkrétních jednání nechali na úvaze jednotlivých soudců.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY