Pondělí, 25. října, 2021

Vězeňská služba apeluje na advokáty, kteří porušují povinnost: Do věznic se smí pouze s rouškami

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Generální ředitel Vězeňské služby České republiky generálmajor Petr Dohnal informoval předsedu České advokátní komory Vladimíra Jirouska, že někteří advokáti během jednání s klienty ve věznici porušují povinnost mít v jeho průběhu zakrytá ústa a nos. Komora také upozornila, že si až do odvolání nelze půjčovat advokátní taláry.

Zdůraznil, že bezvýhradně trvá na tom, aby v prostorách věznic byla dodržována opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví a vládou České republiky. Zároveň požádal, aby advokáti byli vyzváni k dodržování omezení, která vyplývají z mimořádné situace spojené s nemocí COVID-19.

Z těchto důvodů vedení České advokátní komory důrazně žádá všechny advokáty a advokátní koncipienty, aby v rámci výkonu advokacie důsledně dodržovali povinnosti stanovené příslušnými mimořádnými či krizovými opatřeními, v daném případě též pro pohyb a pobyt ve vnitřních prostorách vězeňských zařízení.

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci a opatření přijatá v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 si také nyní nelze v Justičním areálu Na Míčánkách v Praze 10 ani na jiných soudech půjčovat advokátní taláry.

(Advokátní deník, red)

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY