Sobota, 28. května, 2022

Kandidáti na soudce ESLP? Uspěli Pavel Simon, Kateřina Šimáčková a Tomáš Langášek

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Výběrová komise v pátek rozhodla o tom, které z kandidátů navrhne vládě, aby byli nominováni na nového soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) za Českou republiku. Podle informací České justice byl nejlépe hodnoceným soudce Nejvyššího soudu (NS) Pavel Simon. Ve výběrovém řízení naopak neuspěl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Podle důvěryhodných zdrojů České justice vybrala komise jako kandidáty na soudce ESLP za Českou republiku soudce NS Pavla Simona, ústavní soudkyni Kateřinu Šimáčkovou a soudce Nejvyššího správního soudu (NSS) Tomáše Langáška. Ve výběrové komisi zasedá člen za Českou advokátní komoru, člen vybraný děkany právnických fakult, vládní zmocněnec před ESLP, veřejný ochránce práv, předseda Nejvyššího soudu, předseda Nejvyššího správního a Ústavního soudu, ministr zahraničí a ministr spravedlnosti.

Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Pavel Simon je soudcem od prosince 2001, kdy začínal na obchodním úseku u Krajského soudu v Plzni a posléze působil jako předseda senátu Okresního soudu v Chebu. Na NS působí od roku 2012 a předsedá senátu se specializací na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu. V roce 2010 byl jmenován vládou ad hoc soudcem ESLP. Je členem Evropské sítě pro justiční spolupráci v civilních věcech.

Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková Foto: Ipscan

Kateřina Šimáčková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, dnes opět Masarykovy univerzity. V roce 2009 byla jmenována soudkyní NSS a v roce 2013 soudkyní Ústavního soudu. Je považována za favoritku volby, a to nejen s ohledem na nízký počet žen u ESLP, ale také na její aktivní, pronikavé a dlouhodobé působení v oblasti hájení lidských práv.

Tomáš Langášek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na Central European University v Budapešti získal diplom LL.M. v oboru srovnávacího ústavního práva. Od roku 2003 působil u ÚS, nejprve jako asistent předsedy, posléze jako vedoucí analytického odboru a od roku 2009 jako generální sekretář ÚS. Soudcem NSS se stal v roce 2013.

Soudce Tomáš Langášek Foto: NSS

Kromě nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana měl o prestižní post zájem i advokát Jiří Kmec z AK Havel & Partners. Celkem se do výběrového řízení přihlásilo sedm zájemců, resort spravedlnosti však jména zájemců veřejně nesděluje.

Komisí navržený seznam musí nyní odsouhlasit panel zřízený Výborem ministrů Rady Evropy a poté jej bude schvalovat česká vláda. Soudce pak bude volit Parlamentní shromáždění Rady Evropy.

Nový soudce za Českou republiku by měl do funkce ve Štrasburku nastoupit od listopadu příštího roku. Nahradí Aleše Pejchala, kterému skončí devítiletý mandát.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY