Martin Špaňo z CCA Group: Situace s koronavirem na nás působí inspirativně, odstartovali jsme distanční soudcovskou síť

Špaňo šéfuje obchodnímu úseku CCA Group Foto: archiv

Současná situace v souvislosti s epidemií koronaviru firmy pobízí hledat nové koncepty a řešení. „Nemohli jsme zůstat pozadu,“ říká ředitel obchodního úseku CCA Group Martin Špaňo. České justici řekl, že společnost uvedla v život například projekt Proof of concept, což je Interní streamovací a distanční soudcovská síť.

Jsme ve fázi druhé vlny COVIDu, jak vnímáte celou situaci?
Současná situace na nás působí především inspirativně. Když vidíme, kolik firem kolem nás zvedlo hozenou rukavici a jak dokázaly pružně reagovat, zahájit vývoj nových konceptů reflektujících nastalou situaci, tak jsme nemohli zůstat pozadu.
Distanční formy práce jsou bohužel někdy dosti zdlouhavé a nedostačující především z hlediska fyzické socializace. Nicméně již od března jsme s naším obchodním a technologickým partnerem Českými Radiokomunikacemi přemýšleli nad vhodným řešením pro tento častější způsob komunikace. Díky tomu vznikl projekt Proof of concept, což je Interní streamovací a distanční soudcovská síť. Po architektonické stránce jsme tento projekt brali jako komplementární modulární řešení k našemu informačnímu systému, který již soudy využívají. Vycházeli jsme z myšlenky, že běžně dostupné služby typu Microsoft TEAMS, ZOOM nebo CISCO WEBEX jsou všechny přes otevřený veřejný internetový prostor. Stabilita obrazu i zvuku je prostě poplatná aktuální vytíženosti sítě a někdy dosti kolísá. Chtěli jsme na základě potřeb soudů zajistit odizolovaný ekosystém komunikace, který nenarušuje současný stav, a přesto o plně odizolované řešení, přičemž je zaručena 100% stabilita a rychlost přenosu zvuku a obrazu, včetně vysokého rozlišení, bez jakýchkoliv latencí. A to i s přihlédnutím na vysokou míru zajištění kyberbezpečnosti. Toto naše řešení absolutně nenarušuje ani nenahrazuje běžně dostupné datové služby v budovách soudů. Veškerou realizovanou audio/video komunikaci je samozřejmě pak možno lehce nahrát a s pomocí k tomu vyvinutých nástrojů i zpětně najít a vyvolat bez jakýchkoliv omezení. V současnosti děláme průzkum u uživatelů, jak by takové řešení uvítali.

Jak jste postoupili s Partnerským programem, který představuje síť certifikovaných partnerů oprávněných poskytovat služby nad vybranými produkty CCA Group a.s. poskytovaných veřejnému sektoru, na Ministerstvu spravedlnosti?
Po několika měsících monitoringu jsme v prvním kroku vybrali, z celkového počtu přihlášených, sedm partnerů. Jedná se o velké a zkušené firmy s referencemi ve státní správě a miliardovým obratem. Podmínkou k výběru byla dlouholetá zkušenost a kvalita jejich personálních kapacit. Nyní probíhá příprava školení formou webináře, který bude zakončen testem a certifikačním procesem. Veškeré kroky konzultujeme s odpovědnými osobami na MSp. Věříme, že první zakázky na dodávku komponent v rámci různých agendových systémů proběhnou již v 1Q 2021 oslovením našich partnerů a bez naší účasti tak, aby se zahájil proces uvolňování vendor lockinu. Není jednoduché v rozumně krátké době změnit něco, co vznikalo 25 let. Konečně to ani není naším cílem. Prioritou je samozřejmě zajištění plné funkcionality. Troufám si říci, že jsme jediní v celé oblasti státní správy, kdo je tak daleko s řešením této situace. Navíc probíhá jednání s MSp o tom, že bychom na ně chtěli převést správu a údržbu jednoho celého agendového IS vč. kompletních zdrojových kódů, jako pilotní projekt. Samozřejmě to bude ze strany MSp vyžadovat zajištění dostatečných technologických předpokladů a personálních kapacit tak, aby přesun proběhl hladce a plynule a nenarušil chod agendy. S tímto procesem, který jsem tady popsal, souvisí i to, že jsme dokončili řešení založené na našich více jak 20letých zkušenostech s procesním řízením v justici, a to především v oblasti soudů a státních zastupitelství. Máme značné know how z činností, které se týkají plánování a sledování výkonnosti zejména realizačních justičních procesů. To jsme zúročili i při vývoji Inteligentní správy spisu pro právní kanceláře, exekutory nebo insolvenční správce.

Martin Špaňo bere současnou situaci jako výzvu pro nové příležitosti Foto: archiv

Jaké řešení jste tedy nabídli?
S využitím technologie strojového učení jsme připravili řešení, které umí samo vyhodnotit spis nebo složku a dále s ní v rámci ustáleného procesu pracovat, doplňovat, zakládat, analyzovat dle potřeb vlastníka spisu. Jde nám o plnou obsahovou dostupnost, rychlou orientaci v několikastránkových spisech, automatické vyplňování předepsaných šablon, tvorbu nových dokumentů a eventuálně i kontrolní mechanismy dopředu monitorující případné lidské chyby a opomenutí, protože to může mít fatální důsledek na vedený proces. Náš inteligentní spis umí pracovat s odlišným procesním postupem u případů z oblasti práva obchodního, trestně právního, civilního, nebo v oblastí insolvencí.

Soutěžní dialog na realizaci projektu elektronického insolvenčního rejstříku eISIR jde již do finální fáze, jaký je váš pohled „zevnitř“ jakožto účastníků řízení?
Pro CCA Group je to obrovská zkušenost. Rozsah projektu je veliký, začíná se v podstatě na zelené louce. Soutěžní dialog je pro všechny zúčastněné strany velikou výzvou jak organizačně, tak technologicky a řešitelsky. Pro naší firmu, která dlouhá léta původní ISIR vyvíjela a spravovala, to je naprosto nová situace a vůbec se nedá říci, že bychom měli nějakou konkurenční výhodu, protože se vyžaduje úplně jiná architektura, nové technologie atd. Ministerstvo si velmi dobře hlídá jakékoliv možnosti výhod plynoucích z provozování předchozího systému. Je až s podivem s jak malým zpožděním se na tomto projektu pracuje vzhledem ke skutečnostem jako první kovidová vlna, prázdniny nebo nyní druhá vlna epidemie. Je asi dobře, že ministerstvo neustoupilo tlaku nás účastníků na prodlužování lhůt a drží časové otěže soutěžního dialogu plně v rukou. Bude to napínavá bitva do poslední minuty.

Přicházíte v dnešní době na trh s nějakou novinkou? Něco využitelného ideálně i pro oblast justice nebo vytváříte software jen na zakázku?
Máte pravdu, většinou se jedná o produkty na zakázku, ale máme neustále oči a uši otevřené a rádi přicházíme i s řešeními, která jsou aplikovatelná ve více firmách a oblastech. Takže ano, nyní například ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi vytváříme tzv. Open Space Solutions systém. Ten umí vyhodnotit pracovní prostředí, poukázat na rizikové okolní vlivy výrazně ovlivňující kvalitu pracovního prostředí a komfort administrativních pracovníků v prostorách, kde musejí trávit většinu pracovní doby (hluk, prach, vyšší koncentrace CO2 aj.). Výstupem je záznam, který nám ukáže, jak vytvořit příjemnější podmínky pro zaměstnance nejen v kancelářích typu open space, ale všude tam, kde pracovní činnost vyžaduje značné soustředění, minimalizaci procesních chyb nebo sdružuje vícečlenný kolektiv.

To je poměrně zajímavý nástroj, jak to vlastně funguje?
Pokud nemusím zabíhat do podrobnosti, tak se pomocí speciálních senzorů a nastavených algoritmů měří významné fyzikální parametry okolního interního prostředí a jejich vliv na intenzitu pracovní činnosti. V podstatě jde o podrobnou analýzu dat za použití speciálních algoritmů, které umějí vyhodnotit a dát do souvislostí některé děje. Aplikací tohoto řešení lze zjistit, co konkrétně je v daných prostorách problematické a jaká opatření zajistí nejen lepší pracovní nasazení, ale především spokojenost pracovníků a následně i snížení fluktuace zaměstnanců. Protože kvalitních zaměstnanců je potřeba si vážit a nabídnout jim vedle tradičních benefitů hlavně příjemné a přátelské pracovní prostředí.

(epa)