Pondělí, 19. dubna, 2021

Ministerstvo spravedlnosti chce snižovat počty soudců, předsedové soudů nesouhlasí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zatímco se vláda chystá příští rok navýšit počty úředníků o tisíce, českou justici čeká naopak na její poměry výrazné snížení počtu soudců. Podle zjištění České justice bylo předsedům soudů ministerstvem spravedlnosti oznámeno, že podle nového výpočtu bude příští rok potřeba o 192 soudců méně. Kolegium předsedů krajských soudů se záměrem vyjádřilo nesouhlas.

Včerejší porada tzv. systemizační komise, která, jednoduše řečeno, má každoročně vyhodnocovat potřeby soudů s ohledem na novou legislativu, stav elektronizace či systémové změny agend, byla neobvyklá hned v několika ohledech.

Oproti obvyklému složení na úrovni úředníků a ředitelů správ soudů se jí totiž zúčastnila jak ministryně spravedlnosti Marie Benešová a její náměstkyně Klára Cetlová, tak předsedové krajských soudů a zástupci vyšších soudů.

Jejímu svolání předcházel vývoj, který Česká justice v průběhu roku sledovala a který směřoval ke včera oznámenému rozhodnutí ministerstva, totiž ke snížení plánovaného počtu soudců na příští rok o celkem 192.

Poprvé se o tomto záměru ministerstva předsedové soudů oficiálně dozvěděli na konci srpna, avšak zástupci ministerstva měli ještě přislíbit další jednání. Na konci září však ministryně spravedlnosti vydala rozhodnutí o systemizaci, které již počítalo se zmíněným snížením. Na začátku listopadu pak bylo předsedům soudů slíbeno svolání systemizační komise, na které se však včera zástupci justice již dozvěděli resumé, totiž že primárně s ohledem na setrvale se snižující nápad vycházejí v tzv. zásadách výpočtu potřeb soudců a administrativního personálu pro příští rok potřeby soudců o 192 níže, než je plánovaný stav pro rok letošní.

Prakticky to bude znamenat pro příští rok stop stav pro příchod nových soudců do justice. Předsedové soudů budou podle plánů ministerstva moci pouze žádat ministerstvo o každý jednotlivý návrh pro případ, že u některého ze soudů dojde například k mimořádné personální situaci.

K záměru ministerstva se vyjádřilo již v listopadu kolegium předsedů krajských soudů, které snížení počtu soudců odmítlo. „Kolegium jednomyslně vyjadřuje svůj nesouhlas s nově určeným počtem soudců krajských a okresních soudů pro rok 2021, kdy byl stanoven celkový počet 2 626 soudců,“ uvádí se v zápisu z jednání kolegia. To zároveň vyzvalo k vypracování nových zásad propočtu potřeb soudců.

Podle kolegia navíc již současný počet soudců neodpovídal skutečnému nápadu a mělo by se jednat o výrazně vyšší číslo. Platná metodika pro stanovení potřeby počtu okresních a krajských soudců totiž podle kolegia neodpovídají zákonné úpravě, kdy nejsou zohledněny změny procesních předpisů, vývoj jednotlivých agend, nejsou započítávány některé vedlejší agendy a jiné jsou zase započítávány v nesprávném poměru. „Je třeba najít shodu mezi potřebami soudů ve velkých městských aglomeracích a potřebou zajistit výkon justice i u malých (z hlediska počtu soudců) soudů. Tomuto procesu ale musí předcházet pečlivá analýza a práce systemizační komise. Rovněž je třeba najít systémový nástroj pro řešení většího množství nedodělků u soudů v minulosti neobsazených. Tedy zda se mají řešit v rámci systemizace nebo mimo systemizaci,“ upozornilo kolegium.

Špičky justice také varovaly před zkratkovitým hodnocením vývoje nápadu, a to i s ohledem na mimořádný stav a jeho možné dopady na výkon justice.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY