Středa, 21. dubna, 2021

Nejvyšší soud podal Ústavnímu soudu návrh na zrušení povinných záloh v insolvenčním řízení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejvyšší soud (NS) podal Ústavnímu soudu (ÚS) návrh na zrušení části insolvenčního zákona, která zavedla povinnou zálohu při podání insolvenčního návrhu. Podle soudců NS se totiž jedná o ustanovení, které mj. upírá některým navrhovatelům právo na přístup k soudu.

K závěru, že § 108 odst. 1. insolvenčního zákona je v rozporu s Ústavou zaručenými právy, dospěl senát NS v čele se soudcem Zdeňkem Krčmářem, a to při posuzování dovolání v jedné insolvenční věci.

Napadené ustanovení se do insolvenčního zákona dostalo novelou v roce 2017 a mělo za cíl zamezit tzv. šikanózním návrhům. Zavádí totiž povinné zálohy pro věřitele, a to ve výši 50 tisíc v případě, že návrh směřuje proti podnikající právnické osobě a ve výši 10 tisíc Kč u návrhů směřujících proti nepodnikající právnické osobě či fyzické osobě. Své pochybnosti o tomto ustanovení soudce Krčmář zmínil již krátce poté, co novela vstoupila v platnost v rozhovoru pro Českou justici. 

Soudce Zdeněk Krčmář Foto: ČAV

Podle soudce Krčmáře, který je pod návrhem za NS podepsán, se předně nejedná o zálohu, která má pokrýt náklady spojené s řízením, ale o „quasi zálohu“, jejímž smyslem má být i podle předkladatele odradit část věřitelů od podání návrhu. V případě, že ji věřitel neuhradí, musí soud bez výjimky řízení zastavit, a to bez ohledu na kvalitu pohledávky či majetkové poměry věřitele, navíc s hrozbou pokuty až do výše 500 tisíc. Kč. „O tom, že prostá nezpůsobilost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení detekuje pokus o podání šikanózního návrhu, lze s úspěchem pochybovat,“ uvádí k tomu v návrhu Krčmář.

Za sporné a „ústavně podezřelé“ považuje soudce Krčmář i to, že novela rozdělila dlužníky do kategorií, z nichž někteří mají být před šikanózními návrhy chráněni více a jiní méně, což se má odrážet ve výši povinné zálohy. Obdobně se pozastavuje nad tím, že jsou z povinnosti uhradit zálohu vyjmuti spotřebitelé, neboť i takový insolvenční návrh se může stát nástrojem konkurenčního boje.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY