Sobota, 4. prosince, 2021

Očekáváme boom rozhodčího řízení v ČR, říká předseda rozhodčího soudu kladenské komoditní burzy Vít Horáček

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) prochází v posledních dvou letech zásadní proměnou. Vyměnila se řada rozhodců, nastoupilo nové vedení soudu a byl připraven návrh nového a velmi moderního rozhodčího řádu, který reflektuje mezinárodní rozhodčí prostředí Ambice jsou nemalé: přinést do českého prostředí moderní rozhodčí soud, který rozhoduje rychle, spravedlivě a který napraví i zásadně změní reputaci rozhodčího řízení v Česku. Česká justice se na budoucnost v oblasti rozhodčích řízení zeptala předsedy JUDr. Víta Horáčka, Ph.D., MBA.

Pro jaké spory je rozhodčí soud Kladenské burzy určen?
Primárně je určen pro spory s komoditami, se kterými se na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) obchoduje: plynem, elektřinou, dřevem, pohonnými hmotami či ocelářskými výrobky. Ale nejedná se pouze o spory vyplývající z burzovních obchodů. Můžou se prostě týkat obchodních vztahů, v nichž jde o tyto komodity.
Ostatně spory na bázi obchodů, které proběhly v prostředí kladenské burzy, jsou extrémně vzácné. Burza je trh, kde jsou transakce natolik standardizované včetně obchodních podmínek, že následné spory účastníků obchodování na burze jsou téměř vyloučeny. Pro kladenskou burzu, která je velmi konzervativní a efektivní instituce, to stoprocentně platí.

Má tedy rozhodčí soud kladenské burzy co rozhodovat? Ideální situace je, že obchodující strany dělají byznys a neutrácí čas a peníze v obchodních sporech.
Věnuji se obchodnímu právu od roku 1990 a rozhodně se neobávám, že by moje práce ztratila raison d’etre. V byznysu i při nejlepší vůli obou stran konflikty občas vznikají a pak jde o to, aby se dočkaly rychlého a spravedlivého rozhodnutí. V současné době rozhodčí soud ČMKBK rozhoduje jednotky sporů za rok, protože naše působnost je omezená na spory s komoditami, které jsem jmenoval. Ale chceme to změnit a stát se univerzálním rozhodčím soudem.

Co tedy rozhodčí soud ČMKBK v současné době řešit nemůže, a přitom tu ambici má?
Ideálně chceme jeho působnost rozšířit na všechny majetkové spory, kde to zákon o rozhodčím řízení umožňuje. Několik let bylo možné, aby rozhodčí soud rozhodoval i spory podnikatelů se spotřebiteli. Ale to byla slepá ulička, kterou někdo otevřel dovolím si říct účelově, a nikoliv ve prospěch spotřebitelů. Bohužel vedla i k určitému poškození reputace rozhodčího řízení v ČR.
Já sám jsem velký zastánce rozhodčího řízení. Jsem přesvědčen, že jeho působnost by měla být velmi široká a definována spíše podle subjektů, které ho můžou využít. A to by měly být ze zásady subjekty podnikatelské.

Co stojí v cestě tomu, aby se rozhodčí soud kladenské burzy stal univerzálním rozhodčím soudem?
Rozhodně v cestě nestojí zákon o rozhodčím řízení, který je skvěle postavený a patří k jedné z nejstabilnějších norem v českém právním řádu. Problémem je spíše výklad státního regulátora, který rozhodně nespěchá, aby potvrdil změnu řádu rozhodčího soudu ČMKBK a legislativní změna. Ale nastoupený trend pokládám za nevyhnutelný. Jako právník neuvažuji v měsících, ale spíše v letech. Jsem přesvědčen, že v dohledné době k expanzi
působnosti dojde.

Jak vypadá aktuálně „scéna“ rozhodčího soudnictví v ČR?
Když půjdu do historie, tak už před rokem 1989 existovalo arbitrážní centrum, které působilo ve sporech mezi národními podniky. Dnes máme v ČR tři rozhodčí soudy. Dva jsou specializované: ten při kladenské burze na komodity, ten při pražské burze na cenné papíry. A konečně tu je rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR, který má univerzální působnost v obchodních sporech.

Jak tomu rozumím, rozhodčí soud ČMKBK by se měl stát podle vašich představ univerzálním po vzoru soudu při HK ČR. Není to trochu inflace soudů? Nestačí současné nabídka rozhodčích soudů?
Trochu odbočím: Působím v advokacii od 90. let a nikdy jsem nezažil tak tvrdý a řekl bych nervózní konkurenční boj mezi advokáty, jaký panuje dnes. Vznik nového rozhodčího soudu může někdo vnímat jako nežádoucí konkurenci, ale je to špatně. Znám rozhodčí soudy v ČR i v zahraničí z první ruky a jsem přesvědčen, že v ČR je prostor nejen pro tři univerzální rozhodčí soudy, ale třeba pro pět. Platí to, pokud budou dobře fungovat a poskytovat podnikatelům službu, kterou potřebují, tedy rychlé, profesionální, spravedlivé a transparentní rozhodování jejich sporů. Rozhodčí soudnictví v ČR není v ideální kondici spíše kvůli strnulosti existujících institucí. Závan čerstvého vzduchu je potřeba.

Proč si myslíte, že by se rozhodčí soudy měly pro podnikatele stát preferovaným nástrojem pro rozhodování jejich sporů?
Jednoduše: Protože fungují. Dobrý rozhodčí soud je rychlejší, efektivnější a ve svých rozhodnutích stabilnější institucí než státní justice. A tím nekritizuji stav českého soudnictví. I dobrý státní soudce se specializací na obchodní spory prostě nemůže být univerzální odborník na každý byznys. Jinak fungují telekomunikace, jinak automotive, jinak energetika, jinak IT, jinak farmaceutika atd. Rozhodce je většinou specialista na danou oblast, věnuje se jí soustavně. Dobře nastavené rozhodčí soudnictví výrazně snižuje zátěž státní justice, rozhoduje spory rychleji a lépe. To je výhodné pro všechny strany. A nemusí se nutně jednat jen o obchodní právo, ale i spory pracovně-právní.

Jak rychle dokáže rozhodčí soud vynést verdikt?
Dobře fungující rozhodčí soud by měl rozhodnout i ten nejsložitější spor do šesti měsíců. Může dokonce mít i režim urychleného řízení: ICC v Paříži, u kterého působím, rozhoduje v urychleném řízení do 14 dnů.

Jak tomu rozumím, efektivita rozhodčího soudu záleží na dvou věcech: pravidlech jeho fungování a na osobnostech rozhodců. Jak je na tom sbor rozhodců rozhodčího soudu při ČMKBK?
V současnosti je na seznamu 44 rozhodců. Kandidáty vybírá předsednictvo podle kritérií: znalost rozhodčího řízení, praktická schopnost funkci rozhodce vykonávat, integrita a morální kvality, osobní motivace a zájem věnovat se této zajímavé právní disciplíně, na jejímž dobrém výkonu závisí obrovské hodnoty.

Foto: archiv

Kdo je špatný kandidát na rozhodce?
Pominu-li nízkou odbornost a vady charakteru, tak špatný je ten, kdo nemá potřebnou pracovní etiku. V dnešní době musí právník na potřeby klientů reagovat v řádu hodin, maximálně dní. Pokud někdo není schopen reagovat na e-mail či telefonát 14 dní, a takoví lidé překvapivě v rozhodčím řízení a advokacii stále působí, tak je vyloučeno, aby byl efektivním rozhodcem.

Sbor 44 rozhodců působí z laického pohledu impozantně, ale rozhodčí soud při HK ČR má několik set rozhodců. Proč máte rozhodců o řád méně?
To je zajímavá otázka, která míří na principy fungování soudu. Při diskusi o reformě rozhodčího soudu při ČMKBK jsem razil radikální názor, že ani seznam rozhodců nemusí být závazný a že je právem stran, aby si svobodně zvolili, koho chtějí mít v případě sporu za rozhodce. Pozor, to není žádný extrémně liberální postoj, ale princip, který platí u ICC v Paříži. Tam si strany sporu svobodně zvolí rozhodce, ICC ho musí schválit.
Nakonec jsem se podvolil názoru většiny kolegů, že v českém prostředí a právní tradici to není správný přístup: Chceme mít za rozhodce lidi, kteří se tomu chtějí věnovat, kteří jsou dobří. Nechceme skončit s tisícovkou rozhodců, u kterých není zaručená kvalita. Dokud se v Česku nezmění reputace a tradice fungování rozhodčích soudů, nebylo by to vhodné. Takže jsem byl kolegy v předsednictvu přehlasován a právem.

Jde vám o reformu, zlepšení reputace a rozkvět rozhodčího soudnictví. Proč má nést tuto „pochodeň“ právě rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno?
Jsem si vědom, že ČMKBK je instituce, jejíž existenci většina veřejnosti nevnímá, ale pro ty, kteří jí využívají jako transparentní a efektivní trh, je mimořádně důležitá. Je to tradiční instituce, která funguje úspěšně od 90. let, která má vynikající reputaci a která významně ulehčuje veřejným institucím i soukromníkům komoditní obchodování. A i když má v názvu Kladno, tak má celorepublikovou působnost, vynikající znalost trhů s danými komoditami i subjektů, které na nich působí. Její management, na který dohlíží stát, je zajímavou kombinací konzervatismu a inovativnosti. Než se pustí do nějakého projektu, tak se na něj roky připravuje. Když se burza pustila do reformy svého rozhodčího soudu, udělala tak po důkladné analýze, že tady potřeba moderního rozhodčího soudu je, že po tom část podnikatelů volá. Pokud se podaří rozšířit působnost rozhodčího soudu při ČMKBK, očekáváme boom zájmu o jeho využití.

Jaký zájem na rozhodčím soudu vlastně kladenská burza má? Její hlavní činností je přece organizace burzovního trhu.
Má to dvě roviny. Burza pracuje s tisíci firem a podnikatelů, kteří jí k plné spokojenosti využívají, a domnívá se, že by jim mohla dát další užitečnou a potřebnou službu. Druhá rovina je samozřejmě ekonomická: Pro burzu můžou představovat poplatky účastníků rozhodčích řízení zajímavý příjem. Ale to je budoucnost vzdálená několik let. Teď je hlavní velká ambice přinést do českého rozhodčího soudnictví něco nového. Nikdy jsem nezažil takovou podporu pro projekt rozhodčího soudu jako teď u ČMKBK.

Proč bude dle vás rozhodčí soud ČMKBK ten nejlepší nebo plně srovnatelný s pařížským ICC?
Jednou ´konkurenční výhodou´ budou samotní rozhodci: Jejich integrita a profesionalita. Druhou výhodou bude moderní řád rozhodčího soudu, který dává důležitou roli správnému výkonu procesů a jejich kontrole předsednictvem. Samozřejmě platí, že vedení rozhodčího soudu nesmí ingerovat do hmotněprávního posouzení případu. To je doména rozhodců. Ale rozhodčí soud jako instituce může a má hlídat, že rozhodce postupuje rychle, efektivně, podle aplikovatelných procesních pravidel, že jeho verdikty mají všechny náležitosti a že odpověděl na všechny otázky, které mu strany sporu položily. U nás je rozhodčí řízení stále pomalé a formální. Chceme přinést model, který funguje v zahraničí.

Jaký hodnotíte stav české legislativy v oblasti rozhodčího řízení?
Nejlepší jsou právní předpisy, který přetrvávají. Zákon o rozhodčím řízení přijatý v roce 1994 je v pořádku a platí bez větších novelizací, pominu-li nešťastnou otázku spotřebitelských sporů. Pak tady máme zákon směnečný šekový z roku 1956 a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním ze stejného období (nakonec po dlouhém období úspěšného užívání nahrazen novým předpisem kvůli evropskému právu) To je v českém právním řádu nevídaná stabilita a důkaz kvality norem. Takže celkově jsem spokojen a nevidím důvod k žádném zásadním změnám.
Jiná věc jsou řády rozhodčích soudů. Ty by měly umožnit: a) aby rozhodovaly ve věci správně, b) ale aby soud hlídal proces, který k rozhodnutí vede. Pokud rozhodce dva měsíce nekomunikuje a případu se nevěnuje, tak by měl přijít zásah a sankce ze strany předsednictva a sekretariátu. V pařížském ICC se při prodlení rozhodce zkracují odměny o jednotky až desítky procent odměny za určitou periodu prodlení.

Jak funguje vztah mezi kladenskou burzou a jejím rozhodčím soudem?
Rozhodčí soud je absolutně samostatný a fyzicky oddělený, protože burzovní parket je v Kladně a rozhodčí soud v Praze. Burza rozhoduje jen v nezbytných věcech a má svého zástupce v předsednictvu. Jinak jsme absolutně nezávislí. Označil bych to za vztah vzájemné podpory a symbiózy.

Zaznamenala jsem, že kladenská burza podepsala memorandum o podpoře vámi vedeného rozhodčího soudu se Svazem průmyslu a dopravy. Jaký to má význam?
Svaz průmyslu a dopravy má pocit, že rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR nefunguje ideálně a že by měla existovat další možnost rozhodčího řízení. Domnívá se, že tou možností by mohl být rozhodčí soud při ČMKBK. Vážím si toho, protože Svaz průmyslu a dopravy je významná instituce se silným hlasem.

Lze vůbec výkon a kvalitu rozhodčího soudu měřit? Státní soudy se jakýmkoliv měřitelným kritériím a jejich sdílení s veřejností spíše brání.
Samozřejmě, že měření možné je. Míry jsou dvě: A) Ta objektivní: počet sporů, které rozhodčí soud rozhoduje, a rychlost jejich vyřízení. B) Pak je tu subjektivní míra spokojenosti stran. I ta strana, jejíž předpoklad byl v rozhodčím řízení vyvrácen, může většinou posoudit, že věc byla posouzena rychle, férově a po právu. Pokud začne rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno působit jako univerzální rozhodčí instituce, velmi rádi budeme tyto míry zjišťovat a výsledky zveřejňovat.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY