Průtahy v řízení či problémy s výslechy svědků z ciziny. Koronavirus komplikuje práci soudcům

Jednací síň Foto: archiv

Průtahy v řízení či problémy s výslechy svědků z ciziny komplikují nyní za nouzového stavu práci soudců. V řízeních, která nebyla odročena, využívají na druhou stranu daleko více videokonferencí než dříve. Spojení navazují nejen s vazebními věznicemi, ale i ze zahraničím. Řada soudů svou činnost během druhé vlny koronaviru opět utlumila, odročují jednání především s velkým počtem účastníků.

Na řadu potíží naráží například Vrchní soud v Olomouci. „K určitým průtahům v řízení vlivem nárůstu případů nákazy koronavirem samozřejmě dochází i na Vrchním soudu v Olomouci, ať již v důsledku onemocnění, a tudíž izolace soudců či účastníků řízení, popřípadě v důsledku karantény těchto osob,“ řekl předseda soudu Václav Čapka.

Senáty však narážejí na problémy také při nařízených jednáních. „Zhoršující se epidemická situace se nepříznivě projevila i na účasti zahraničních účastníků řízení na nařízených jednáních, zejména z Polské republiky a Slovenské republiky. Opakovaně byla tato jednání odročena,“ uvedl předseda soudu. V řadě případů využívají soudci při jednáních videokonferencí, přesto však především ve skupinových věcech narážejí na kapacitu jednacích místností ve věznicích, které tyto přenosy omezují. Podle předsedy soudu však vězeňská služba zatím soudu vychází vstříc při zajišťování eskort. „Doufejme, že tato spolupráce vydrží i nadále a v budoucnu nedojde k žádnému omezení těchto eskort,“ doplnil Čapka.

Vrchní soud musí podle jeho předsedy věnovat nyní zvýšenou pozornost také sledování vazebních lhůt, které se v tomto období ukazují být podle něj příliš krátkými. Vyřizování agendy se totiž v řadě případů i na soudech prvního stupně prodlužuje, lhůty však zůstávají stále stejné.

Průtahům v řízení se nevyhnou ani soudy nižších stupňů, řada z nich svou činnost omezila na nezbytně nutnou. Například soudci olomouckého krajského soudu odvolávají především řízení s větším množství účastníků. Více však využívají videokonferencí, a to i se zahraničím. „Už jsme měli videokonference se Slovenskem i Itálií. Televize máme na soudech relativně dlouho, určitě se nevyužívaly v té míře, jak by mohly. Tato situace nás k tomu donutila. Týká se to i videokonferencí s věznicemi. Ušetříme eskorty, přítomnost obžalovaných u jednání, a není to na úkor rozhodování,“ řekl soudce Martin Lýsek.

Na krajském soudu se podle předsedy olomoucké pobočky Michala Jelínka odročila většina soudních jednání, která nejsou přímo vázána nějakou lhůtou. Činnost omezil i olomoucký okresní soud, i tam se odročení týká hlavně jednání s vyšším počtem účastníků. „Není pochyb o tom, že průtahy v řízení vzniknou. Nicméně i ministerstvo spravedlnosti garantovalo, že průtahy, které vzniknou v této době, nebudou považovány jako neodůvodněné. Mimořádná doba si vyžaduje mimořádná opatření,“ řekl dnes předseda soudu Bronislav Beran.

(čtk)